Novosti

OBJAVLJEN JE DESETI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave br. 10 objavljen je krajem lipnja 2018. Ovaj broj Biltena obrađuje aktualne teme u području javne nabave. Centralna tema je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Saznajte sve o praksi DKOM-a po pitanju ekonomski najpovoljnije ponude, kako u fazi objave postupka javne nabave tako i u fazi pregleda i ocjene ponuda. Pročitajte kako se druge države članice EU nose sa financijskim korekcijama u postupcima javne nabave financiranim iz europskih fondova – u ovom broju prikazana je situacija u Republici Sloveniji.

Što je cilj ovog broja Biltena? Ukazati na problematičnu praksu u Republici Hrvatskoj koja je vezana za kriterije ekonomski najpovoljnije ponude (ENP). Pregledali smo rješenja DKOM-a i za Vas analizirali praksu ove institucije vezanu za ekonomski najpovoljniju ponudu. Što se iz dosadašnje prakse korištenja ovog kriterija može naučiti? Jedno je sigurno, naručitelji i ponuditelji nisu bili spremni za obveznu primjenu ovog kriterija koja je nastala od 1. srpnja 2017. godine. Navedeno je vidljivo iz razine kvalitete pripremljenih dokumentacija o nabavi i ponuda.

Institucionalno znanje u RH vezano za korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude ne postoji niti na strani naručitelja, niti na strani ponuditelja. Na pitanje zašto je to tako, odgovore možete pronaći čitajući ovaj broj Biltena.

SADRŽAJ Biltena možete pogledati OVDJE.

Slika 3D BiltenJN br.10 casopis small

OVAJ BROJ DONOSI:

  • Ekonomski najpovoljnija ponuda – primjeri iz prakse i pregled odluka DKOM-a,
  • Financijske korekcije u postupcima javne nabave u Republici Sloveniji za projekte financirane iz europskih fondova,
  • Načela javne nabave prema praksi DKOM-a,
  • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima,
  • Računska pogreška – zakonski okvir i primjena u praksi.

Tiskano izdanje ovog broja Biltena bit će dostupno u pojedinačnoj prodaji po cijeni od:

320,00 kuna (+ PDV). Trošak poštarine plaća izdavač.

NARUDŽBU možete napraviti OVDJE.