Novosti

OBJAVLJEN JE 27. BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave broj 27 „Postupci javne nabave kroz presude Visokog upravnog suda RH 2021. – 2022. I. DIO“ objavljen je u rujnu 2022. U njemu smo analizirali nove presude Visokog upravnog suda RH (VUS-a) protiv odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM-a) donesene krajem 2021. i početkom 2022. godine. Što je cilj […]

Saznaj više

OTVORENO e-SAVJETOVANJE – PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ELEKTRONIČKOJ ŽALBI U JAVNOJ NABAVI

Na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je savjetovanje vezano za Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi, koji možete vidjeti OVDJE. Savjetovanje traje do 12. listopada 2022. Izvješće o savjetovanju očekuje se 12. studenoga 2022.

Saznaj više

OBJAVLJENE SU SMJERNICE ZA PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Uprava za trgovinu i politiku javne nabave) objavilo je Smjernice za jednostavnu nabavu. Smjernice su sastavni dio Akcijskog plana Ministarstva i izrađene su s ciljem jačanja antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave. Ovim Smjernicama daju se upute naručiteljima za provedbu postupaka jednostavne nabave, odnosno nabave do pragova za primjenu ZJN […]

Saznaj više

OBJAVLJENE SU SMJERNICE ZA POTICANJE SUDJELOVANJA MSP-ova NA TRŽIŠTU JAVNE NABAVE

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Uprava za trgovinu i politiku javne nabave) izradilo je Smjernice za poticanje sudjelovanja MSP-ova na tržištu javne nabave. Mala i srednja poduzeća (MSP) predstavljaju važan dio svakog gospodarstva i u većini država svijeta imaju značajno najveći udio u broju poduzeća. Cilj ovih smjernica je ukazati MSP-ovima na mogućnosti sudjelovanja u […]

Saznaj više

OBJAVLJENA JE UREDBA O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 8. rujna 2022. donijela Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. Također, na sjednici 14. rujna 2022. donesene su izmjene i dopune ove Uredbe. Ovom Uredbom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za: trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije […]

Saznaj više

OBJAVLJENA JE ODLUKA O IZRAVNIM MJERAMA KONTROLE CIJENA ODREĐENIH PREHRAMBENIH PROIZVODA

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 8. rujna 2022. donijela Odluku o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda. Ovom Odlukom određuje se najviša razina cijene određenih prehrambenih proizvoda radi sprječavanja negativnih učinaka promjena pojedinih cijena, a u cilju otklanjanja štetnih posljedica poremećaja na tržištu u pogledu opskrbe osnovnim životnim namirnicama stanovništva na području Republike […]

Saznaj više

OBJAVLJENA JE OBAVIJEST O PRIJAVI ZABRANJENIH SPORAZUMA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE – AZTN

Propisi o zaštiti tržišnog natjecanja primjenjuju se na postupke javne nabave, ali isključivo na poduzetnike koji se u tim postupcima javljaju kao ponuditelji. Na Portalu javne nabave objavljena je obavijest o prijavi zabranjenih sporazuma u postupcima javne nabave Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN). Kako bi se spriječilo narušavanje tržišnog natjecanja, Agencija poziva da se […]

Saznaj više

SMJERNICE ZA PRILAGODBU JAVNE NABAVE U PROCESU ZAMJENE HRVATSKE KUNE EUROM

Uprava za trgovinu i politiku javne nabave izradila je Smjernice za prilagodbu javne nabave u procesu zamjene hrvatske kune eurom. Svrha predmetnih Smjernica je pružiti informacije sudionicima u sustavu javne nabave o nužnim aktivnostima i prilagodbama koje ih očekuju u procesu zamjene hrvatske kune eurom. Cilj pravovremene pripreme je neometana i brza zamjena službenih valuta, […]

Saznaj više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 21. srpnja 2022. donijela Nacrt s konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi. Najznačajnije novine u Zakonu su vezane uz mijenjanje valute iz kune u euro. Tako se u člancima u kojima su do sada bile izražene vrijednosti u hrvatskim kunama, sukladno fiksnom tečaju konverzije, […]

Saznaj više

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI U RH ZA 2021. GODINU

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je i objavilo Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu. Obveza izrade i objave godišnjeg statističkog izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj propisana je člankom 441. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16). Izvješće je izrađeno na temelju podataka objavljenih na […]

Saznaj više