Novosti

ISPRAVAK CPV-A: USLUGE PREVOĐENJA NA USLUGE PISMENOG PREVOĐENJA

Europska komisija donijela je Uredbu Komisije (EU) 2022/943 od 17. lipnja 2022. o ispravku određenih jezičnih verzija Priloga I. Uredbi (EZ) br.2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) budući da: Estonska i hrvatska jezična verzija Uredbe (EZ) br. 2195/2002 sadržavaju pogrešku u Prilogu I, u tablici „Glavni rječnik”, drugom stupcu, u […]

Saznaj više

OBJAVLJEN JE 28. BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave broj 28 „Postupci javne nabave kroz presude Visokog upravnog suda RH 2021. – 2022. II. DIO“ objavljen je u prosincu 2022. U ovom kao i u prethodnom broju Biltena analizirane su nove presude Visokog upravnog suda RH (VUS-a) protiv odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM-a) donesene krajem 2021. i […]

Saznaj više

OBJAVLJENA JE UPUTA NARUČITELJIMA U VEZI SKLAPANJA UGOVORA O OPSKRBI PLINOM S HEP-PLINOM D.O.O.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Uputu o postupanju subjektima iz članka 2. stavka 3. Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN, br.104/22, 106/22, 121/22) koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi u vezi sklapanja ugovora o opskrbi plinom s HEP-PLINOM d.o.o. Uputi možete pristupiti OVDJE.

Saznaj više

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA POSTUPKE OBNOVE

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je 2. studenoga 2022. donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove. Pravilnik je objavljen 9. studenoga 2022. u Narodnim novinama, br. 132/22. Dio odredbi Pravilnika stupa na snagu 14. studenoga 2022, dok drugi dio stupa na snagu […]

Saznaj više

OTVORENO e-SAVJETOVANJE – PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI

Na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je savjetovanje vezano za Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, kojeg možete vidjeti OVDJE. Savjetovanje traje do 09. prosinca 2022. Izvješće o savjetovanju očekuje se 09. siječnja 2023.

Saznaj više

NOVINE U SUSTAVU KOJE DONOSI IZMJENA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Objavljen je stručni članak o izmjenama koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, objavljen je u Narodnim novinama, br. 114/22 od 3. listopada 2022. te je stupio na snagu osmoga dana od dana objave. Budući da je nakon šest godina primjene izmijenjen […]

Saznaj više

OBJAVLJENA JE OBAVIJEST O NAČINU DOSTAVE ŽALBE I ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI U ŽALBENOM POSTUPKU

Na stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) objavljena je Obavijest o načinu dostave žalbe i elektroničke komunikacije u žalbenom postupku. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 114/22) od 11. listopada 2022. isključivi način dostave žalbe DKOM-u je elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne […]

Saznaj više

EOJN RH – ELEKTRONIČKA ŽALBA KAO OBVEZNI NAČIN IZJAVLJIVANJE ŽALBE

U Narodnim novinama, br. 114/22 je 3. listopada 2022. objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi. Dio odredbi Zakona stupio je na snagu 11. listopada 2022, dok drugi dio stupa na snagu 01. siječnja 2023. Zakon propisuje novi način komunikacije u žalbenim postupcima (e-žalba). Sukladno novim odredbama Zakona, na stranicama EOJN-a RH […]

Saznaj više

OBJAVLJEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Hrvatski sabor je na sjednici 23. rujna 2022. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi. Zakon je objavljen 3. listopada 2022. u Narodnim novinama, br. 114/22. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi dostupan je OVDJE.

Saznaj više

OBJAVLJEN JE 27. BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave broj 27 „Postupci javne nabave kroz presude Visokog upravnog suda RH 2021. – 2022. I. DIO“ objavljen je u rujnu 2022. U njemu smo analizirali nove presude Visokog upravnog suda RH (VUS-a) protiv odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM-a) donesene krajem 2021. i početkom 2022. godine. Što je cilj […]

Saznaj više