Novosti

USPJEŠNO ODRAĐENO PREDSTAVLJANJE APLIKACIJA „JEDNOSTAVNA NABAVA“ I „BILTEN JAVNE NABAVE U RH (BJN RH)“

U ugodnoj atmosferi hotela Dubrovnik, u Zagrebu, održali smo predstavljanje aplikacija „Jednostavna nabava“ i BJN RH. Aplikacija „Jednostavna nabava“ rezultat je partnerskog odnosa tvrtki Temporis savjetovanje i Infoart, a namijenjena je svim sudionicima u području javne nabave. Na predstavljanju smo prikazali sve funkcionalnosti aplikacije, prikazali smo prednosti i zahtjeve digitalizacije jednostavne nabave, prezentirali smo na […]

Saznaj više

DONESENA JE NOVA UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA

Vlada RH je na sjednici održanoj 13. lipnja 2024. donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (Narodne novine, br. 71/2024). Ovom se Uredbom uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva gospodarstva, nazivi i djelokrug upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način upravljanja, okvirni broj državnih službenika i namještenika, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja od […]

Saznaj više

DIGITALNA TRANSFORMACIJA JAVNE NABAVE: UPOZNAJTE NAPREDNE MOGUĆNOSTI APLIKACIJA „JEDNOSTAVNA NABAVA“ I „BILTEN JAVNE NABAVE U RH (BJN RH)“, UŽIVO U HOTELU DUBROVNIK U ZAGREBU

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na predstavljanju aplikacija „Jednostavna nabava“ i „Biltena javne nabave u RH (BJN RH)“ koje će se održati 11. srpnja 2024. godine u hotelu Dubrovnik. Broj mjesta je ograničen, prednost imaju pretplatnici Biltena javne nabave. APLIKACIJA „JEDNOSTAVNA NABAVA“ Na predstavljanju ćemo razgovarati o svim funkcionalnostima i mogućnostima aplikacije „Jednostavna […]

Saznaj više

JAVNA NABAVA – EOJN RH AUTOMATSKI OTVORIO PONUDE, IAKO JE NARUČITELJ PRODUŽIO ROK ZA DOSTAVU PONUDA – RJEŠENJE DKOM-A, KLASA: UP/II-034-02/24-01/155 OD 30. TRAVNJA 2024.

Što napraviti u slučaju da EOJN RH automatski otvori ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda? U konkretnom slučaju na EOJN-u RH objavljena je Obavijest o nadmetanju u predmetnom postupku javne nabave u kojoj je kao rok za dostavu ponuda određen dan 13.03.2024. u 10:00 sati. Naručitelj je na postavljenih 77 pitanja zainteresiranih […]

Saznaj više

EOJN RH JE OBJAVIO UPOZORENJE ZA OBJAVE ISPRAVAKA U TED-U

Ako na dan otvaranja ponuda nije objavljena obavijest ispravka postupka koju je naručitelj prethodno poslao na objavljivanje u TED, otvaranje ponuda neće se izvršiti do trenutka objave obavijesti i definiranog novog roka otvaranja ponuda. Obavijest možete pronaći OVDJE.

Saznaj više

APLIKACIJA „JEDNOSTAVNA NABAVA“ (WEBINAR 06. LIPNJA 2024) – KAKO U POTPUNOSTI UPRAVLJATI PROCESOM JEDNOSTAVNE NABAVE

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se pridruže na webinaru 06. lipnja 2024. na kome ćemo predstaviti sve funkcionalnosti i mogućnosti aplikacije „Jednostavna nabava“. Aplikacija „Jednostavna nabava“ je cloud aplikacija namijenjena za potpuno upravljanje jednostavnom nabavom. Aplikacija unapređuje efikasnost procesa jednostavne javne nabave, smanjuje administrativne radnje i pruža napredne mogućnosti upravljanja nabavom te predstavlja optimalan […]

Saznaj više

EUROPSKA KOMISIJA POKRENULA JE PRVU ISTRAGU U OKVIRU INSTRUMENTA ZA MEĐUNARODNU NABAVU

Europska komisija je 24. travnja 2024. godine po prvi puta pokrenula istragu u okviru Instrumenta za međunarodnu nabavu (IMN). Istraga je pokrenuta kao odgovor na mjere i postupke na kineskom tržištu javne nabave medicinskih proizvoda kojima se nepravedno diskriminiraju europska poduzeća i proizvodi. Dokazi koje je prikupila Komisija upućuju na to da je kinesko tržište […]

Saznaj više

WEBINAR 26. TRAVNJA 2024. (JEDNOSTAVNA NABAVA): NOVA CLOUD APLIKACIJA ZA UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI PROCESA NABAVE

Aplikacija „Jednostavna nabava“ je cloud aplikacija namijenjena za potpuno upravljanje jednostavnom nabavom. Aplikacija omogućava jednostavno planiranje nabave, pripremu i provođenje postupaka, pregled ponuda i odabir, izvršenje ugovora, kreiranje svih potrebnih dokumenata, narudžbenica, ugovora i okvirnih sporazuma, registra ugovora, te napredno izvještavanje. Prijavite se na webinar koji će se održati 26. travnja 2024. godine u 10:00 […]

Saznaj više

OBJAVLJEN JE 32. BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave broj 32 „Otvoreni postupak kroz novi Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN RH) – korak po korak“ objavljen je u ožujku 2024. Kojim pitanjima se bavimo u ovom broju Biltena? U ovom broju Biltena dajemo opsežne i detaljne informacije vezane za novi Elektronički oglasnik javne nabave koje će biti od koristi naručiteljima i […]

Saznaj više

JEDNOSTAVNA NABAVA – APLIKACIJA ZA NAPREDNO UPRAVLJANJE NABAVOM

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas kako je u produkciju puštena nova aplikacija pod nazivom „Jednostavna nabava“. Riječ je o jedinstvenoj cloud aplikaciji namijenjenoj za potpuno upravljanje jednostavnom nabavom. Aplikacija predstavlja spoj dugogodišnjeg iskustva tvrtki Infoart  i Temporis u njihovim specijaliziranim područjima, stvarajući partnerstvo u dizajnu i razvoju aplikacije koje daje dodatnu vrijednost njenim mogućnostima. Aplikacija unapređuje […]

Saznaj više

BJN RH (JAVNA NABAVA) – MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA SUDA EU O ZAHTJEVU VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH (C-652/22, KOLIN INŞAAT)

Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret (Kolin), društvo s poslovnim nastanom u Turskoj, osporavalo je odluku hrvatskog javnog naručitelja da dodijeli ugovor o javnoj nabavi radova za modernizaciju željezničke infrastrukture između dvaju hrvatskih gradova. Nakon odluke DKOM-a, Kolin je uložio i tužbu Visokom upravom sudu. Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU […]

Saznaj više

WEBINAR 28. OŽUJKA 2024. (JAVNA NABAVA): ZA ŠTO MOGU KORISTITI BJN APLIKACIJU?

Bilten javne nabave u RH je stručna literatura i aplikacija iz javne nabave napravljena po mjeri naručitelja i ponuditelja, omogućuje pristup institucionalnom znanju i iskustvu uz napredne mogućnosti pretraživanja. Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se pridruže na webinaru 28. ožujka 2024. na kome ćemo razgovarati o funkcionalnostima i mogućnostima koje pruža aplikacija Bilten javne […]

Saznaj više

JAVNA NABAVA – NOVINE IZ PRAVILNIKA O IZOBRAZBI

Što nam novo donosi ovaj Pravilnik?   Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine, br. 154/23) stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine. Ovim Pravilnikom propisuju se program izobrazbe, planiranje, način provedbe izobrazbe, način izdavanja i obnavljanja certifikata te druga bitna pitanja u vezi s izobrazbom u području javne nabave. U nastavku […]

Saznaj više

SAFU – AŽURIRANE UPUTE ZA KORISNIKE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) jedno je od tijela u sustavu upravljanja programima i projektima koji se u Republici Hrvatskoj financiraju iz proračuna EU. SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne […]

Saznaj više

NOVI EOJN RH – VIDEOSNIMKE ONLINE EDUKACIJA ZA RAD U NOVOM ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU

S ciljem olakšavanja rada svim korisnicima, na web stranici novog EOJN-a RH objavljene su videosnimke online radionica za naručitelje i gospodarske subjekte održanih 11. i 12. siječnja 2024. godine.  Videosnimci radionice za naručitelje možete pristupiti OVDJE. Videosnimci radionice za ponuditelje možete pristupiti OVDJE.

Saznaj više

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2023. GODINU – UPUTA O SADRŽAJU I DOSTAVLJANJU ZA OBVEZNIKE PRIMJENE ZJN-A

Obveza izrade godišnjih izvješća o javnoj nabavi za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, 114/22). Izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2024. godine. Uputu naručiteljima o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi središnje tijelo državne […]

Saznaj više

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA – POSTUPCI JAVNE NABAVE

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore donio je Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, koja je objavljena u Narodnim novinama, br. 138/2023. Tarifa određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja odvjetničkih radnji i izdataka koje su stranke dužne platiti odvjetniku ili odvjetničkom društvu, za radnje obavljene po punomoći ili rješenju suda, pravosudnog ili drugog […]

Saznaj više

UNAPRJEĐENJE SIGURNOSTI KORIŠTENJA BJN RH APLIKACIJE – UVOĐENJE DVOSTRUKE AUTENTIFIKACIJE

Što radimo? S ciljem unaprjeđenja sigurnosti BJN RH aplikacije i zaštite podataka pretplatnika, s ponosom objavljujemo uvođenje dvostruke autentifikacije (2FA) u BJN RH aplikaciju. Ova značajna nadogradnja je odgovor na sve veću potrebu za sigurnošću u digitalnom svijetu i predstavlja ključan korak u zaštiti Vaših privatnih i poslovnih informacija. Nadogradnja omogućava sigurniji rad pretplatnika u […]

Saznaj više

MINGOR OBJAVIO UPUTU O NEPRAVILNOSTIMA U PRIMJENI EOJN-a RH

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) objavilo je Uputu naručiteljima o uočenim nepravilnostima u EOJN-u RH, koje se odnose na izradu dokumentacije o nabavi. MINGOR ističe da pojedini naručitelji, uz generiranu dokumentaciju o nabavi iz sustava EOJN-a RH, u dijelu gdje je omogućeno učitavanje tehničke dokumentacije specifične za predmet nabave kreirane izvan sustava, učitavaju cjelovitu […]

Saznaj više

OBJAVLJEN JE NOVI PRAVILNIK O IZOBRAZBI U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Na stranicama Narodnih novina objavljen je novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine, br. 154/23). Pravilnik je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine. Ovim Pravilnikom propisuju se program izobrazbe, planiranje, način provedbe izobrazbe, način izdavanja i obnavljanja certifikata te druga bitna pitanja u vezi s izobrazbom u području javne nabave. Danom […]

Saznaj više