Savjetodavne usluge

Temporis savjetovanje d.o.o. – Pružanje savjetodavnih usluga

Specijalizirani smo za pružanje opsežnih savjetodavnih usluga iz područja javne nabave, prilagođenih Vašim individualnim potrebama, bilo da ste predstavnici izvršne, sudbene ili zakonodavne vlasti, naručitelj ili ponuditelj.

JAVNOM SEKTORU pružamo savjetodavne usluge vezane za:

Pregled i/ili pripremu dokumentacije o nabavi:

 • Analiza potreba naručitelja
 • Pregled troškovnika i tehničkih specifikacija
 • Izrada/pregled dokumentacije o nabavi
 • Izrada/pregled svih pratećih obrazaca
 • Izrada ugovora o nabavi

Pripremu i provedbu postupaka javne nabave:

 • Iskusni članovi stručnog povjerenstva koji pripremaju i provode postupak nabave
 • Objavljivanje postupka nabave
 • Komunikacija s gospodarskim subjektima tijekom roka za dostavu ponuda
 • Javno otvaranje ponuda
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Priprema odluke o odabiru / poništenju

Postupak pravne zaštite:

 • Analiza prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • Priprema očitovanja naručitelja tijekom postupka pravne zaštite
 • Analiza opravdanosti ulaska u upravni spor

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi:

 • Upravljanje izvršenja ugovora
 • Izmjene ugovora (promjena cijena, rokova izvršenja i ostalih uvjeta)
 • Financijske korekcije i izvršenje ugovora
 • Raskid ugovora

Prigovore protiv financijskih korekcija:

 • Prigovore protiv financijskih korekcija
 • Analiza prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • Analiza konkretnog postupka javne nabave
 • Priprema teksta prigovora

Izradu internih akata i uputa iz područja javne nabave:

 • Izrada novih općih akata o jednostavnoj nabavi
 • Izrada (izmjene) općeg akta o jednostavnoj nabavi

Uspostavu novih organizacijskih modela:

 • Znamo kako učiniti javnu nabavu efikasnom i učinkovitom
 • Iskustvo u vođenju i upravljanju sustavima javne nabave različitih veličina
 • Analiza kompleksnih sustava javne nabave i preporuke za unapređenje

Strateški menadžment:

 • Specijalizirane savjetodavne usluge iz područja javne nabave, namijenjene nacionalnim vladama, tijelima izvršne, sudske i zakonodavne vlasti, međunarodnim organizacijama, žalbenim i kontrolnim tijelima, kao i državnim revizorskim institucijama
 • Izrada strateških nacionalnih dokumenata za razvoj javne nabave, uključujući zakone, podzakonske propise, priručnike i upute

PRIVATNOM SEKTORU pružamo savjetodavne usluge vezane za:

Podršku tijekom cijelog postupka javne nabave:

 • Pregled/analizu dokumentacije o nabavi, troškovnika i tehničkih specifikacija
 • Pregled i/ili pripremu ponuda u postupcima javne nabave
 • Komunikacija s naručiteljem tijekom roka za dostavu ponuda
 • Komunikacija s naručiteljem tijekom pregleda i ocjene ponuda
 • Pregled ESPD-a, svih dokumenata i ponude
 • Ugovaranje i ulazak u ugovorni odnos

Postupak pravne zaštite pred DKOM-om i VUS-om:

 • Analiza prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • Analiza opravdanosti ulaska u žalbeni postupak ili upravni spor
 • Savjetodavna podrška u žalbenom postupku pred DKOM-om i VUS-om
 • Priprema očitovanja odabranog ponuditelja pred DKOM-om i VUS-om

Podršku u fazi izvršenja ugovora o javnoj nabavi:

 • Upravljanje izvršenjem ugovora
 • Izmjene ugovora (promjena cijena, rokova izvršenja i ostalih uvjeta)
 • Financijske korekcije i izvršenje ugovora
 • Raskid ugovora

Nabava u okviru EU projekata:

 • Provedba nabave sukladno Pravilima o provedbi postupaka za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (NOJN)
 • Izrada/pregled dokumentacije o nabavi, svih pratećih obrazaca i ugovora o nabavi
 • Provođenje postupka nabave (objavljivanje, otvorenja ponuda, pregled i ocjene, odabir)
 • Izrada ugovora o nabavi

Prigovori protiv financijskih korekcija:

 • Analiza prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • Analiza konkretnog postupka nabave
 • Priprema teksta prigovora

Strateški menadžment:

 • Savjetovanje stranih tvrtki prilikom dostave ponuda u Republici Hrvatskoj i regiji
 • Savjetovanje domaćih tvrtki prilikom dostave ponuda u RH, zemljama EU i regiji
 • Uspostava poslovnih odnosa unutar zajednice ponuditelja te ponuditelja i podugovaratelja

Temporis savjetovanje d.o.o. posjeduje stručnost u svim aspektima javne nabave. Naš cilj je učiniti vašu javnu nabavu efikasnom, učinkovitom i usklađenom s najnovijim propisima.

Potrebna Vam je stručna pomoć i savjeti?

Kontaktirajte nas - Javna nabava traži iskustvo kroz sve faze postupka i mnogo više. Stručnjaci iz Temporisa odgovorit će Vam na sva pitanja i nedoumice.