Savjetodavne usluge

NARUČITELJIMA nudimo savjetodavne usluge vezane za:

  • pregled i/ili pripremu dokumentacije o nabavi;
  • pripremu i provedbu postupaka javne nabave;
  • postupak pravne zaštite;
  • izradu strateških i provedbenih dokumenata;
  • izradu internih akata i uputa iz područja javne nabave;
  • uspostavu novih organizacijskih modela kako bi unaprijedili realizaciju postavljenih ciljeva.

PONUDITELJIMA nudimo savjetodavne usluge vezane za:

  • pregled i/ili pripremu ponuda u postupcima javne nabave;
  • postupak pravne zaštite;
  • izradu internih akata i uputa;
  • uspostavu novih organizacijskih modela kako bi unaprijedili realizaciju postavljenih ciljeva.

Temporis savjetovanje d.o.o. specijaliziran je za savjetovanje o svim aspektima javne nabave.

Želite raditi s nama?

Kontaktirajte nas - bilo da ste naručitelj ili ponuditelj, stručnjaci iz Temporisa odgovorit će Vam na sva pitanja i nedoumice.