Kalendar događanja

24. svibnja 2019
Split
hotel President
JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, SPOSOBNOST, E-CERTIS, FINANCIJSKE KOREKCIJE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse
 • Primjena e-Certisa tijekom pregleda i ocjene ponuda
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
30. svibnja 2019
Zagreb
Hotel Dubrovnik
DINAMIČKI SUSTAV, JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, PRAVNA ZAŠTITA, FINANCIJSKE KOREKCIJE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Dinamički sustav
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
31. svibnja 2019
Zagreb
Hotel Dubrovnik
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse
 • Ponuda – kako pripremiti valjanu ponudu
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Pregled i ocjena ponuda – primjena e-Certisa u praksi
Saznaj više
13. lipnja 2019
Zagreb
hotel Dubrovnik
JAVNA NABAVA – ODGOVORI NA PITANJA I PROBLEME IZ PRAKSE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Ponuda – što je valjana ponuda u postupcima javne nabave
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • EOJN RH – aktualnosti u primjeni
Saznaj više
14. lipnja 2019
Zagreb
hotel Dubrovnik
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Primjena e-Certisa tijekom pregleda i ocjene ponuda
 • Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
Saznaj više

Edukacije

Budite polaznik certificiranih edukacija sa primjerima iz prakse. Saznajte iz prvih klupa sve što vas zanima o javnoj nabavi.