Kalendar događanja

03. lipnja 2022
Opatija
Grand hotel 4 opatijska cvijeta
OTVORENI POSTUPAK I EU FONDOVI, DOKUMENTACIJA O NABAVI, GRAĐEVINSKI RADOVI, UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – kako izraditi zakonitu i kvalitetnu dokumentaciju o nabavi
 • Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu
 • Izvršenje ugovora s fokusom na: ENP, financijske korekcije i promjene cijena
Saznaj više
09. lipnja 2022
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, ZAJEDNICA, PODUGOVARANJE, OSLANJANJE, JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, FINANCIJSKE KOREKCIJE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Zajednica ponuditelja
 • Podugovaranje u javnoj nabavi
 • Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
10. lipnja 2022
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Izvanredne okolnosti i javna nabava
 • Dinamički sustav nabave – primjena u doba izvanrednih okolnosti
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
 • Izmjene tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi – korak po korak
Saznaj više
01. srpnja 2022
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja
100 PITANJA 100 ODGOVORA
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Planiranje javne nabave
 • Postupci javne nabave (otvoreni, ograničeni, pregovarački)
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Izvršenje ugovora – ENP i promjena cijene
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
Saznaj više
07. srpnja 2022
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja
JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE, KORAK PO KORAK KROZ PROPISE I PRAKSU
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Otvoreni postupak javne nabave (priprema i provedba), korak po korak kroz propise i praksu
 • Pregled i ocjena ponuda, korak po korak kroz propise i praksu
 • Otvoreni postupak javne nabave – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi, kroz propise i praksu
Saznaj više
08. srpnja 2022
Zagreb
hotel Dubrovnik
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA U PRAKSI – OD ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA DO IZVRŠENJA UGOVORA
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Istraživanje tržišta i ENP, korak po korak
 • Postupak (ugovor) javne nabave i ENP
 • Pregled i ocjena ponuda – naglasak na ENP-u
 • Pravna zaštita (praksa DKOM-a i VUS-a) – naglasak na ENP-u
Saznaj više
14. srpnja 2022
Zagreb
hotel Dubrovnik
JAVNA NABAVA U VRIJEME IZVANREDNIH OKOLNOSTI
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Planiranje i istraživanje tržišta
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja kroz otvoreni postupak
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
Saznaj više
15. srpnja 2022
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ FONDOVA EU
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – kako izraditi zakonitu i kvalitetnu dokumentaciju o nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi s fokusom na izmjene
Saznaj više
21. srpnja 2022
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
JEDNOSTAVNA NABAVA – POSTUPAK, EOJN, REVIZIJA; PRAVNA ZAŠTITA
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Jednostavna nabava, I. DIO (upravljanje nabavom) – od planiranja do izvršenja kroz faze nabave i obrasce, korak po korak
 • Jednostavna nabava, II. DIO (primjena EOJN-a RH) – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
 • Jednostavna nabava, III. DIO (učinkovitost) – revizija sustava javne (jednostavne) nabave kod naručitelja
 • Pravna zaštita – izmjene ZJN-a i praksa DKOM-a/VUS-a
Saznaj više

Edukacije

Budite polaznik certificiranih edukacija sa primjerima iz prakse. Saznajte iz prvih klupa sve što vas zanima o javnoj nabavi.