Certificirani programi usavršavanja iz javne nabave

Webinar - Javna nabava edukacija
28. rujna 2023
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
JAVNA NABAVA – USLUGE U GRADNJI, UPUTE PROJEKTANTIMA, PRAVNA ZAŠTITA, UGOVOR, NOVINE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Javna nabava i usluge u gradnji (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Upute za projektante – kako ispraviti najčešće propuste tijekom projektiranja u području javne nabave
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a vezane za područje gradnje
 • Javna nabava – izvršenje ugovora kroz ZOO i ZJN (ENP i promjena cijena)
 • Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Bilten javne nabave u RH – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
Saznaj više
29. rujna 2023
Zagreb
hotel Dubrovnik
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • ProcurCompEU (Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu) – uvođenje u sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj – pravo ili obveza
 • Zelena javna nabava – primjeri iz prakse
Saznaj više
Webinar - Javna nabava edukacija
06. listopada 2023
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, PLANIRANJE, UPRAVLJANJE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Istraživanje tržišta – od planiranja do izvršenja ugovora
 • Planiranje javne nabave za 2024. godinu
 • Javna nabava – novine u sustavu – EOJN RH, pregled prakse (BJN RH), ProcurCompEU
 • Javna nabava i prilagodljivost promjenama – upravljanje nabavom kroz godine
Saznaj više
Webinar - Javna nabava edukacija
11. listopada 2023
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
PLANIRANJE; (ne)JEDNOSTAVNA NABAVA – POSTUPAK I EOJN RH; NOVINE U SUSTAVU
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Planiranje javne nabave za 2024. godinu
 • (ne)Jednostavna nabava, 1. DIO – upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja, kroz faze nabave i obrasce
 • (ne)Jednostavna nabava, 2. DIO – primjena EOJN-a RH od planiranja do izvršenja
 • Javna nabava – novine u sustavu – EOJN RH, pregled prakse (BJN RH), ProcurCompEU
Saznaj više
13. listopada 2023
Zagreb
hotel Dubrovnik
JAVNA NABAVA I EU FONDOVI – UJEDNAČAVANJE POSTUPANJA NARUČITELJA SA STAVOVIMA INSTITUCIJA
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Upute za projektante – kako ispraviti najčešće propuste tijekom projektiranja u području javne nabave
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta i ESPD – javna nabava i EU fondovi
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD – javna nabava i EU fondovi
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
Webinar - Javna nabava edukacija
19. listopada 2023
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK, UGOVOR, FINANCIJSKE KOREKCIJE (UPUTA SAFU-a)
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Javna nabava – izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma
 • Financijske korekcije i javna nabava (Nova Uputa SAFU-a)
Saznaj više
Webinar - Javna nabava edukacija
25. listopada 2023
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
VI PITATE – MI ODGOVARAMO: NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Javna nabava i jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Zelena javna nabava – primjeri iz prakse
Saznaj više
26. listopada 2023
Zagreb
hotel Dubrovnik
JAVNA NABAVA – USLUGE U GRADNJI, UPUTE PROJEKTANTIMA, GRAĐEVINSKI RADOVI, PRAVNA ZAŠTITA
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Javna nabava i usluge u gradnji (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Upute za projektante – kako ispraviti najčešće propuste tijekom projektiranja u području javne nabave
 • Građevinski radovi i javna nabava (dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave) – korak po korak kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – odluke DKOM-a i VUS-a vezane za područje gradnje
Saznaj više

Edukacije

Budite polaznik certificiranih edukacija sa primjerima iz prakse. Saznajte iz prvih klupa sve što vas zanima o javnoj nabavi.