Kalendar događanja

26. rujna 2019
Zagreb
hotel Dubrovnik
PLANIRANJE, JEDNOSTAVNA NABAVA, ENP
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Planiranje javne nabave za 2020.
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak po korak
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
Saznaj više
27. rujna 2019
Zagreb
hotel Dubrovnik
UVJETI SPOSOBNOSTI, ESPD, PRAVNA ZAŠTITA
Programi usavršavanja u području javne nabave
Popunjeno
 • Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Primjena ESPD-a u praksi
 • Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse
Saznaj više
03. listopada 2019
Split
hotel President
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Primjena ESPD-a u praksi
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
Saznaj više
17. listopada 2019
Zagreb
hotel Dubrovnik
PLANIRANJE, SUKOB INTERESA, JEDNOSTAVNA NABAVA
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Planiranje javne nabave za 2020.
 • Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak po korak
Saznaj više
18. listopada 2019
Zagreb
hotel Dubrovnik
UVJETI SPOSOBNOSTI, ESPD, ENP I ZELENA NABAVA, FINANCIJSKE KOREKCIJE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Primjena ESPD-a u praksi
 • Novine u ENP-u i zelena javna nabava u praksi
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
07. studenoga 2019
Opatija
Grand hotel 4 opatijska cvijeta
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Primjena ESPD-a u praksi
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
Saznaj više
13. studenoga 2019
Zagreb
hotel Dubrovnik
DOKUMENTACIJA O NABAVI, PREGLED I OCJENA PONUDA, PRAVNA ZAŠTITA
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške
 • Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse
Saznaj više
22. studenoga 2019
Osijek
hotel Osijek
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Primjena ESPD-a u praksi
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
Saznaj više

Edukacije

Budite polaznik certificiranih edukacija sa primjerima iz prakse. Saznajte iz prvih klupa sve što vas zanima o javnoj nabavi.