Kalendar događanja

12. ožujka 2021
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Kako zakonito i kvalitetno opisati predmet nabave (tehničke specifikacije i troškovnik) – propisi i praksa u javnoj nabavi
 • Sposobnost gospodarskog subjekta i kako se dokazuje
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
 • Javna nabava kroz presude Visokog upravnog suda RH
Saznaj više
25. ožujka 2021
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja
JAVNA NABAVA – PROPISI I PRAKSA
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u postupku javne nabave (primjena članka 293. ZJN-a)
 • Provjera informacija navedenih u ESPD-u (primjena članka 262. ZJN-a)
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave (primjena članka 263. ZJN-a)
 • Okvirni sporazumi
 • Dinamički sustav
Saznaj više
26. ožujka 2021
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, JEDNOSTAVNA NABAVA I EOJN RH, SUKOB INTERESA
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
 • Sukob interesa u javnoj nabavi
Saznaj više
16. travnja 2021
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja
GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA – PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • Javna nabava i FIDIC
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i financijske korekcije
Saznaj više
23. travnja 2021
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja
JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ ESI FONDOVA
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – kako izraditi zakonitu i kvalitetnu dokumentaciju o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
 • Izvršenje ugovora s fokusom na ENP i financijske korekcije
Saznaj više
28. travnja 2021
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja
JAVNA NABAVA ZA REVIZORE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Upravljanje javnom nabavom od planiranje do izvršenja
 • Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi
 • Pravna zaštita kroz praksu DKOM-a i presude VUS-a – analiza prakse
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi tijekom epidemije (COVID-19)
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
29. travnja 2021
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja
JAVNA NABAVA – PRAKSA KROZ ODLUKE RELEVANTNIH INSTITUCIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
 • Javna nabava kroz presude Visokog upravnog suda RH
 • Sukob interesa u javnoj nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više

Edukacije

Budite polaznik certificiranih edukacija sa primjerima iz prakse. Saznajte iz prvih klupa sve što vas zanima o javnoj nabavi.