Kalendar događanja

29. siječnja 2020
Zagreb
hotel Dubrovnik
DOKUMENTACIJA O NABAVI, AŽURIRANI DOKUMENTI, FINANCIJSKE KOREKCIJE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
03. veljače 2020
Zagreb
hotel Dubrovnik
PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE – ŠKOLA JAVNE NABAVE
Programi izobrazbe u području javne nabave
 • 03.02.2020 – 07.02.2020, od ponedjeljka do petka
 • 5 dana, u trajanju 50 nastavnih sati
Saznaj više
07. veljače 2020
Zagreb
hotel Dubrovnik
JEDNOSTAVNA NABAVA, SUKOB INTERESA, FINANCIJSKE KOREKCIJE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak po korak
 • Sukob interesa u javnoj nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
14. veljače 2020
Zagreb
hotel Dubrovnik
JAVNA NABAVA – ODGOVORI NA PITANJA I PROBLEME IZ PRAKSE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave
 • Novine u ENP-u i zelena javna nabava u praksi
 • Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse
Saznaj više

Edukacije

Budite polaznik certificiranih edukacija sa primjerima iz prakse. Saznajte iz prvih klupa sve što vas zanima o javnoj nabavi.