Kalendar događanja

13. lipnja 2023
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
JEDNOSTAVNA NABAVA – PLANIRANJE, PROVOĐENJE POSTUPAKA, EOJN RH, IZVRŠENJE, SUKOB INTERESA I FINANCIJSKE KOREKCIJE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Jednostavna nabava – planiranje, provođenje postupka, izvršenje i registar ugovora
 • Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH
 • Sukob interesa i javna nabava
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije
Saznaj više
14. lipnja 2023
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA NABAVE – PREPORUKE IZ PRAKSE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na kvalitetan i zakonit način
 • Tehničke specifikacije i jednakovrijednost – zahtjevi iz ZJN-a i preporuke iz prakse
 • Troškovnik – najčešće pogreške i rješenja za ispravak
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – za naručitelje i ponuditelje
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
Saznaj više
15. lipnja 2023
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
PRIMJENA NAČELA U DOKUMENTACIJI O NABAVI I OTVORENOM POSTUPKU, ULOGE SUBJEKATA U PONUDI I UGOVORU, PRAVNA ZAŠTITA
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini
 • Načela javne nabave – primjena u praksi
 • Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
Saznaj više
05. srpnja 2023
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK, UGOVOR, FINANCIJSKE KOREKCIJE (UPUTA SAFU-a)
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 • Financijske korekcije i javna nabava (Nova Uputa SAFU-a)
Saznaj više
06. srpnja 2023
Zagreb
hotel Dubrovnik
VI PITATE – MI ODGOVARAMO: NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
Saznaj više
13. srpnja 2023
Zagreb
hotel Dubrovnik
GRAĐEVINSKI RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA, FINANCIJSKE KOREKCIJE, REVIZIJA SUSTAVA
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave, korak po korak kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – odluke DKOM-a i VUS-a vezane za područje gradnje
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 • Financijske korekcije i javna nabava (Nova Uputa SAFU-a)
 • Revizija sustava javne nabave – od Plana nabave do Registra ugovora
Saznaj više
19. srpnja 2023
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • ProcurCompEU (Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu) – uvođenje u sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj – pravo ili obveza
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
Saznaj više

Edukacije

Budite polaznik certificiranih edukacija sa primjerima iz prakse. Saznajte iz prvih klupa sve što vas zanima o javnoj nabavi.