Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja primjenjuju se na Vaše korištenje ovih Internet stranica u vlasništvu trgovačkog društva Temprois savjetovanje d.o.o., Zagreb (dalje: Temporis). Zadržavamo pravo povremeno, ovisno o potrebi, izmijeniti ili ažurirati ove Uvjete i podatke na stranicama. Korištenjem ovih stranica izražavate svoj pristanak da Vas obvezuju ovi Uvjeti korištenja u zadnjoj objavljenoj verziji.
Informacije i/ili materijali, uključujući novosti, mišljenja, objave linkova na edukacije ili članke objavljene na stranicama, služe isključivo u svrhu informiranja. Navedeni sadržaji ne predstavljaju pravni ili bilo kakav drugi stručni savjet bez obzira na njihov predmet, odnosno temu. Cilj sadržaja stranice predstavlja informiranje Vas o zanimljivim informacijama iz stručnih područja.

Autorska prava

Sadržaj na www.temporis.hr zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje sadržaja, Internet stranice osim za potrebe vaše interne nekomercijalne uporabe, moguće je samo uz prethodno pisano dopuštenje trgovačkog društva Temporisa, ili vlasnika sadržaja.
Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava, o tome je dužan izvijestiti Temporis, koristeći adresu: info@temporis.hr

Mjerodavno pravo i nadležnost

Na sadržaj ove Internet stranice i uvjete korištenja primjenjuje se hrvatsko pravo. Za rješavanje eventualnih sporova u svezi korištenja naših stranica ili primjene Uvjeta korištenja, predlažemo postupak mirnog rješavanja, a u slučaju nastavka spora nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu, Republika Hrvatska.