Programi izobrazbe u području javne nabave

Glorija Raguž Blažević – Voditeljica programa izobrazbe Temporis savjetovanje d.o.o.

Izobrazba je stjecanje znanja i vještina te sposobnosti u području javne nabave, radi učinkovite provedbe postupaka javne nabave na svim razinama, a sastoji se od Specijalističkog programa izobrazbe i Programa usavršavanja.

Specijalistički program izobrazbe je program propisan Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 65/17). Sastoji se od dva dijela:

 • Programa izobrazbe u području javne nabave;
 • Pisanog ispita ispred Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Uprava za politiku javne nabave).

Temporis savjetovanje d.o.o. iz Zagreba ovlašteni je nositelj programa izobrazbe u području javne nabave temeljem Rješenja kojim nas je ovlastilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (KLASA: UP/I-406-01/14-01/04, URBROJ: 526-06-02-02-02/1-16-13, evidencijski broj u Registru nositelja programa: 33).

Program izobrazbe organiziramo u trajanju od 50 nastavnih sati koji se provodi prema nastavnom programu propisanom u Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 65/17). Nastavu (predavanja i vježbe) u sklopu programa izobrazbe provode stručne osobe, ovlašteni treneri javne nabave. Predavači su licencirani treneri s praktičnim iskustvom stečenim u provođenju velikog broja postupaka javnih nabava svih vrsta. Predavači su sudjelovali u razvoju sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj radom u Uredu za javnu nabavu i u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave te bili članovi pregovaračkih timova za ulazak RH u EU. Omogućit će vam stjecanje neophodnog znanja potrebnog za polaganje ispita kao i za samostalan rad u sustavu javne nabave, jednom kada ispit položite.

Trenutno nema aktualnih programa izobrazbe.

Po završetku nastavnog programa polaznicima izdajemo Potvrdu o pohađanju programa izobrazbe sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave, a koja je preduvjet za pristupanje ispitu ispred Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Polaganje ispita nije obvezno za sve polaznike programa, već samo za one koji planiraju provoditi postupke javne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000 kuna bez PDV-a (roba i usluge) te izvođenje radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 500.000 kuna bez PDV-a. Program izobrazbe mogu pohađati i osobe koji jednostavno žele znati više te koje žele upoznati ovo područje, bez obveze polaganja ispita.

Prikaz arhive po godinama

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE – ŠKOLA JAVNE NABAVE
21. - 25. rujna 2020. - Zagreb
 • 21.09.2020 – 25.09.2020, od ponedjeljka do petka
 • 5 dana, u trajanju 50 nastavnih sati
PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE – ŠKOLA JAVNE NABAVE
03. - 07. veljače 2020. - Zagreb
 • 03.02.2020 – 07.02.2020, od ponedjeljka do petka
 • 5 dana, u trajanju 50 nastavnih sati
PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE – ŠKOLA JAVNE NABAVE
16. - 20. rujna 2019. - Zagreb
 • 16.09.2019-20.09.2019, od ponedjeljka do petka
 • 5 dana, u trajanju 50 nastavnih sati
Program izobrazbe
23. - 28. studenoga 2015. - Zagreb
 • ŠKOLA JAVNE NABAVE – Specijalistički program izobrazbe u trajanju 50 nastavnih sati
Program izobrazbe
25. - 30. svibnja 2015. - Zagreb
 • ŠKOLA JAVNE NABAVE – Specijalistički program izobrazbe u trajanju 50 nastavnih sati
Program izobrazbe
02. - 07. ožujka 2015. - Zagreb
 • ŠKOLA JAVNE NABAVE – Specijalistički program izobrazbe u trajanju 50 nastavnih sati