Programi usavršavanja u području javne nabave

Temporis savjetovanje d.o.o. – Dvorana gdje se održavaju programi usavršavanja

Zaposlenici u sustavu javne nabave dužni su se redovito usavršavati i dopunjavati svoje znanja iz područja javne nabave, kroz pohađanje Programa usavršavanja, sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 65/17).

Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka važenja certifikata. Da bi stručna osoba obnovila certifikat, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine), mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju 32 nastavna sata.

Temporis savjetovanje d.o.o. iz Zagreba provodi programe usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 65/17) temeljem ovlaštenja i odobrenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Rješenje: KLASA: UP/I-406-01/14-01/04, URBROJ: 526-06-02-02-02/1-16-13, evidencijski broj u Registru nositelja programa: 33).

Aktualni programi usavršavanja

Webinar - Javna nabava edukacija
04. srpnja 2024
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK KROZ ZJN I NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH (EOJN RH)
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Otvoreni postupak (IV. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
Saznaj više
05. srpnja 2024
Zagreb
hotel Dubrovnik
DOKUMENTACIJA O NABAVI, NAČELA I SUKOB INTERESA, PRAVNA ZAŠTITA, PREGOVARANJE I MIRENJE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – kratki vodič kroz propise, praksu i EOJN RH
 • Načela javne nabave i sukob interesa – primjena odredbi u praksi
 • Pravna zaštita – pregled i ocjena ponuda kroz odluke DKOM-a i VUS-a
 • Pregovaranje i mirenje u javnoj nabavi, korak po korak
Saznaj više
11. srpnja 2024
Zagreb
hotel Dubrovnik
JAVNA NABAVA – USLUGE U GRADNJI, GRAĐEVINSKI RADOVI; OTVORENI POSTUPAK KROZ EOJN RH
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Javna nabava i usluge u gradnji (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Građevinski radovi i javna nabava (dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave) – korak po korak kroz propise i praksu
 • Otvoreni postupak kroz EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
Saznaj više
Webinar - Javna nabava edukacija
12. srpnja 2024
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
DOKUMENTACIJA O NABAVI, PREGLED I OCJENA PONUDA – KROZ PROPISE, PRAKSU I EOJN RH
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – propisi i praksa
 • Pregled i ocjena ponuda kroz odluke DKOM-a/VUS-a
 • Pregled i ocjena ponuda kroz EOJN RH
Saznaj više
Webinar - Javna nabava edukacija
17. srpnja 2024
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
PREGOVARAČKI POSTUPCI – EOJN RH, ETIKA I SUKOB INTERESA, FINANCIJSKE KOREKCIJE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Pregovarački postupci, korak po korak kroz EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
 • Etika i integritet u pregovaračkim postupcima
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
Webinar - Javna nabava edukacija
18. srpnja 2024
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE: OKVIRNI SPORAZUMI, PRAVNA ZAŠTITA I DINAMIČKI SUSTAV NABAVE
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Okvirni sporazum (predmet nabave podijeljen na grupe) – kroz propise, praksu i EOJN RH
 • Pregled i ocjena ponuda kroz odluke DKOM-a/VUS-a
 • Dinamički sustav nabave – kroz propise i praksu
Saznaj više
Webinar - Javna nabava edukacija
24. srpnja 2024
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
JEDOSTAVNA NABAVA – DIGITALIZACIJA I REVIZIJA SUSTAVA
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Jednostavna nabava i revizija sustava javne nabave – plan nabave, postupak, registar ugovora
 • Digitalizacija postupka jednostavne nabave
 • Jednostavna nabava kroz EOJN RH
Saznaj više
Webinar - Javna nabava edukacija
18. rujna 2024
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
DINAMIČKI SUSTAV; PRAVNA ZAŠTITA I SUKOB INTERESA
Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Dinamički sustav nabave – za naručitelje i ponuditelje, korak po korak kroz EOJN RH
 • Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse
 • Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost – javna nabava, primjeri iz prakse
Saznaj više

Cilj programa usavršavanja koje organiziramo je omogućiti daljnju specijalizaciju polaznika vezano uz specifična pitanja u cjelokupnom procesu javne nabave od planiranja, pripreme dokumentacije o nabavi, provedbe postupaka javne nabave, pravne zaštite te realizacije ugovora.

Programe usavršavanja provodimo u obliku (predavanja, radionice):

 • poludnevnih – 4 nastavna sata
 • jednodnevnih – 8 nastavnih sati ili
 • dvodnevnih – 16 nastavnih sati

Organiziramo edukacije temeljem kojih se stječu uvjeti za obnavljanje certifikata iz područja javne nabave:

 • Programi usavršavanja koji su otvoreni za prijavu zainteresiranim polaznicima (predavanja, radionice)
 • In-house programi za poznatog korisnika (predavanja, radionice).

Programe usavršavanja provode stručne osobe, ovlašteni treneri javne nabave. Predavači su licencirani treneri s praktičnim iskustvom stečenim u provođenju velikog broja postupaka javnih nabava svih vrsta. Predavači su sudjelovali u razvoju sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj radom u Uredu za javnu nabavu i u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave te bili članovi pregovaračkih timova za ulazak RH u EU. Većina predavača ima i međunarodna iskustva te su upoznati s najboljom praksom zemlja članica EU.

Prikaz arhive po godinama

PREGOVARAČKI POSTUPAK; PRAVNA ZAŠTITA I FINANCIJSKE KOREKCIJE
13. lipnja 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje, za naručitelje i ponuditelje – propisi i praksa
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje, za naručitelje i ponuditelje – korak po korak kroz EOJN RH
 • Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse
 • Financijske korekcije i javna nabava
ZELENA NABAVA U PROVEDBI EU PROJEKATA
07. lipnja 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Što je zelena nabava, korak po korak
 • DNSH načela i javna nabava
 • Zelena nabave kroz faze postupka javne nabave
 • Primjeri postupaka zelene nabave u RH
BIM, FIDIC, GRAĐEVINSKI RADOVI, PREGOVARANJE I MIRENJE
06. lipnja 2024. - Zagreb
 • Digitalizacija u graditeljstvu (BIM) – korak naprijed
 • Javna nabava i FIDIC
 • Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija i postupak javne nabave
 • Pregovaranje i mirenje u javnoj nabavi, korak po korak
REVIZIJA SUSTAVA I DIGITALIZACIJA JEDNOSTAVNE NABAVE
23. svibnja 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Postupak jednostavne nabave, korak po korak
 • Revizija sustava javne nabave – od Plana nabave do Registra ugovora
 • Digitalizacija postupka jednostavne nabave
 • Sukob interesa i javna nabava – primjeri iz prakse
JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA
22. svibnja 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Tehničke specifikacije i jednakovrijednost; Troškovnik; Jamstva
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse
 • Financijske korekcije i javna nabava
JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK KROZ ZJN I NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH (EOJN RH)
17. svibnja 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Otvoreni postupak (IV. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
PREGOVARAČKI POSTUPCI – PROPISI, PRAKSA, PRAVNA ZAŠTITA I EOJN RH
16. svibnja 2024. - Zagreb
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje – propisi i praksa
 • Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse
 • Pregovarački postupci, korak po korak kroz EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
PREGLED I OCJENA PONUDA KROZ EOJN RH, PROPISE I PRAKSU – KORAK PO KORAK
10. svibnja 2024. - Zagreb
 • Pregled i ocjena ponuda kroz EOJN RH
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE – NOVI EOJN RH, PROPISI I PRAKSA
09. svibnja 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Dokumentacija o nabavi – priprema i objava kroz EOJN RH
 • Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu, korak po korak
JAVNA NABAVA ZA PONUDITELJE – NOVI EOJN RH I PRAVNA ZAŠTITA (DKOM/VUS/SUD EU/BJN RH)
24. travnja 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Novi EOJN RH za ponuditelje – pretraživanje, predaja ponuda, žalbeni postupak
 • Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse
 • Praksa Suda EU za ponuditelje – presude iz područja javne nabave
 • Bilten javne nabave u RH – pretraživanje prakse DKOM/VUS/SUD EU
PREGLED I OCJENA PONUDA KROZ EOJN RH, PROPISE I PRAKSU – KORAK PO KORAK
19. travnja 2024. - Zagreb
 • Pregled i ocjena ponuda kroz EOJN RH
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
BIM, FIDIC, GRAĐEVINSKI RADOVI, PREGOVARANJE I MIRENJE
12. travnja 2024. - Zagreb
 • Digitalizacija u graditeljstvu (BIM) – korak naprijed
 • Javna nabava i FIDIC
 • Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija i postupak javne nabave
 • Pregovaranje i mirenje u javnoj nabavi, korak po korak
DIGITALIZACIJA JEDNOSTAVNE NABAVE
11. travnja 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje jednostavne nabave
 • Postupak jednostavne nabave, korak po korak
 • Digitalizacija postupka jednostavne nabave
 • Izvršenje jednostavne nabave i digitalizacija
NOVI EOJN RH – DOKUMENTACIJA O NABAVI I PONUDA; GRAĐEVINSKI RADOVI; UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
21. ožujka 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Dokumentacija o nabavi – priprema i objava kroz novi EOJN RH
 • Ponuda – priprema i predaja ponude kroz novi EOJN RH
 • Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija i postupak javne nabave
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi, kroz propise i praksu
JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE – NOVI EOJN RH, ENP, JAMSTVA, FINANCIJSKE KOREKCIJE
20. ožujka 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak kroz EOJN RH – za naručitelje
 • ENP – kroz propise i praksu
 • Javna nabava i jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Financijske korekcije i javna nabava (nova Uputa SAFU-a)
NOVI EOJN RH – DOKUMENTACIJA O NABAVI, PONUDA, PREGLED I OCJENA; FINANCIJSKE KOREKCIJE
15. ožujka 2024. - Zagreb
 • Dokumentacija o nabavi – priprema i objava kroz novi EOJN RH
 • Ponuda – priprema i predaja ponude kroz novi EOJN RH
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise, praksu i novi EOJN RH
 • Financijske korekcije i javna nabava (nova Uputa SAFU-a)
JEDNOSTAVNA NABAVA, REVIZIJA JAVNE NABAVE, NOVI EOJN RH, SUKOB INTERESA
14. ožujka 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Jednostavna nabava – provođenje postupaka i upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja
 • Revizija sustava javne nabave – od Plana nabave do Registra ugovora
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)
 • Sukob interesa i javna nabava – primjeri iz prakse
JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK KROZ ZJN I NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH (EOJN RH)
08. ožujka 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Otvoreni postupak (IV. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
NOVI EOJN RH – OTVORENI POSTUPAK; NEPRAVILNOSTI U SUSTAVU I RJEŠENJA
07. ožujka 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
 • Istraživanje tržišta – od planiranja do izvršenja ugovora
 • Tehničke specifikacije i jednakovrijednost; Troškovnik; Jamstva
NOVI EOJN RH; PRAVNA ZAŠTITA – DKOM/VUS; ENP; BJN
01. ožujka 2024. - Zagreb
 • Otvoreni postupak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda kroz propise i praksu
 • Bilten javne nabave u RH – pretraživanje prakse DKOM/VUS/SUD EU
 • Pravna zaštita – ENP (kriterij za odabir ponude ENP) kroz praksu DKOM-a i VUS-a
PRIPREMA DOKUMENTACIJE O NABAVI I PROVOĐENJE POSTUPKA SUKLADNO ZJN-U I NOVOM EOJN-U RH
29. veljače 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak javne nabave kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
 • Kako se priprema dokumentacija o nabavi sukladno ZJN-u i novom EOJN-u RH
NOVI EOJN RH – KAKO PROVESTI OTVORENI POSTUPAK, PREDATI PONUDU TE IZVRŠITI PREGLED I OCJENU PONUDA?
22. veljače 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise, praksu i novi EOJN RH
JEDNOSTAVNA NABAVA – OD PLANA DO REGISTRA; OTVORENI POSTUPAK KROZ NOVI EOJN RH
16. veljače 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Jednostavna nabava – plan nabave, postupak, registar ugovora
 • Otvoreni postupak javne nabave kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
JAVNA NABAVA ZA PONUDITELJE – NOVI EOJN RH I PRAVNA ZAŠTITA (DKOM/VUS/SUD EU/BJN RH)
15. veljače 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Novi EOJN RH za ponuditelje – pretraživanje, predaja ponuda, žalbeni postupak
 • Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse
 • Praksa Suda EU za ponuditelje – presude iz područja javne nabave
 • Bilten javne nabave u RH – pretraživanje prakse DKOM/VUS/SUD EU
NOVI EOJN RH, JAVNA NABAVA – USLUGE U GRADNJI, GRAĐEVINSKI RADOVI
09. veljače 2024. - Zagreb
 • Novi EOJN RH – otvoreni postupak, ZA NARUČITELJE
 • Novi EOJN RH – otvoreni postupak, ZA PONUDITELJE
 • Javna nabava i usluge u gradnji (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Građevinski radovi i javna nabava (dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave) – korak po korak kroz propise i praksu
NOVI EOJN RH, PREGLED I OCJENA, PRAVNA ZAŠTITA
08. veljače 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise, praksu i novi EOJN RH
 • Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse
JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK KROZ ZJN I NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH (EOJN RH)
07. veljače 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Otvoreni postupak (IV. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK (EOJN RH) – RAD U EOJN-u RH
02. veljače 2024. - Zagreb
 • Otvoreni postupak, korak po korak kroz EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
 • Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse
 • Bilten javne nabave u RH – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
ISKLJUČENJA, ENP, NOVI EOJN RH
01. veljače 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta kroz propise, praksu i novi EOJN RH
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda kroz propise i praksu
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave RH – otvoreni postupak, korak po korak kroz EOJN RH – za naručitelje
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave RH – otvoreni postupak, korak po korak kroz EOJN RH – za ponuditelje
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU RH
26. siječnja 2024. - Zagreb
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – ZA NARUČITELJE
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – ZA PONUDITELJE
 • Pravna zaštita – nova praksa DKOM-a i VUS-a
 • Financijske korekcije i javna nabava (nova Uputa SAFU-a)
JEDNOSTAVNA NABAVA, REVIZIJA JAVNE NABAVE, NOVI EOJN RH, SUKOB INTERESA
25. siječnja 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Jednostavna nabava – provođenje postupaka i upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja
 • Revizija sustava javne nabave i priprema za 2024. godinu – od Plana nabave do Registra ugovora
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)
 • Sukob interesa i javna nabava – primjeri iz prakse
NOVI EOJN RH – OTVORENI POSTUPAK, KORAK PO KORAK KROZ PRAKTIČNI RAD U EOJN-u RH, GRAĐEVINSKI RADOVI I PRAVNA ZAŠTITA
19. siječnja 2024. - Zagreb
 • Novi EOJN RH – otvoreni postupak, korak po korak za naručitelje i ponuditelje
 • Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave, korak po korak kroz propise i praksu
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Javna nabava i jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
NOVI EOJN RH I PRIMJENA U PRAKSI; NEPRAVILNOSTI U SUSTAVU I RJEŠENJA
18. siječnja 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave RH (EOJN RH) – otvoreni postupak
 • Tehničke specifikacije i jednakovrijednost; Troškovnik; Jamstva
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD); Uvjeti i dokazi sposobnosti
JAVNA NABAVA ZA PONUDITELJE – KORAK PO KORAK KROZ NOVI EOJN RH I PRAVNA ZAŠTITA
17. siječnja 2024. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Novi EOJN RH za ponuditelje – pretraživanje, predaja ponuda, žalbeni postupak
 • Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse
 • Bilten javne nabave u RH – pretraživanje prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE U RH (EOJN RH); GRAĐEVINSKI RADOVI; REVIZIJA SUSTAVA JAVNE NABAVE I PRIPREMA ZA 2024.
15. prosinca 2023. - Zagreb
 • Novi EOJN RH – korak po korak kroz EOJN RH – za naručitelje
 • Novi EOJN RH – korak po korak kroz EOJN RH – za ponuditelje
 • Građevinski radovi i javna nabava (dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave) – korak po korak kroz propise i praksu
 • Revizija sustava javne nabave i priprema za 2024. godinu – od Plana nabave do Registra ugovora
NOVI EOJN RH, JAVNA NABAVA – USLUGE U GRADNJI, GRAĐEVINSKI RADOVI
14. prosinca 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, ZA NARUČITELJE
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, ZA PONUDITELJE
 • Javna nabava i usluge u gradnji (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Građevinski radovi i javna nabava (dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave) – korak po korak kroz propise i praksu
NOVI EOJN RH, ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, PLANIRANJE ZA 2024.
13. prosinca 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Istraživanje tržišta – od planiranja do izvršenja ugovora
 • Planiranje javne nabave za 2024. godinu
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU RH
08. prosinca 2023. - Zagreb
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – ZA NARUČITELJE
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – ZA PONUDITELJE
 • Pravna zaštita – nova praksa DKOM-a i VUS-a
 • Financijske korekcije i javna nabava (nova Uputa SAFU-a)
PLANIRANJE 2024, JEDNOSTAVNA NABAVA, NOVI EOJN RH, SUKOB INTERESA
07. prosinca 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje javne nabave za 2024. godinu
 • Jednostavna nabava – provođenje postupaka i upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)
 • Sukob interesa i javna nabava – primjeri iz prakse
JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK KROZ ZJN I NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH (EOJN RH)
06. prosinca 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Otvoreni postupak (IV. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK (EOJN RH) – RAD U EOJN-u RH
30. studenoga 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Novi EOJN RH – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje
 • Novi EOJN RH – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za ponuditelje
 • Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Bilten javne nabave u RH – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • Pravna zaštita – novine, primjeri iz prakse
NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE U RH (EOJN RH); UPUTE PROJEKTANTIMA I GRAĐEVINSKI RADOVI
29. studenoga 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
 • Upute za projektante – kako ispraviti najčešće propuste tijekom projektiranja u području javne nabave
 • Građevinski radovi i javna nabava (dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave) – korak po korak kroz propise i praksu
NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK (EOJN RH) – OTVORENI POSTUPAK, KORAK PO KORAK KROZ PRAKTIČNI RAD U EOJN-u RH, GRAĐEVINSKI RADOVI I PRAVNA ZAŠTITA
24. studenoga 2023. - Zagreb
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
 • Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave, korak po korak kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – odluke DKOM-a i VUS-a vezane za područje gradnje
NOVI EOJN RH, ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, PLANIRANJE ZA 2024.
23. studenoga 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Istraživanje tržišta – od planiranja do izvršenja ugovora
 • Planiranje javne nabave za 2024. godinu
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK (EOJN RH) – RAD U EOJN-u RH
22. studenoga 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta i ESPD
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za ponuditelje
PRIPREMA ZA 2024. GODINU: NOVI EOJN RH, ISTRAŽIVANJE, PLANIRANJE, JEDNOSTAVNA NABAVA
10. studenoga 2023. - Zagreb
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)
 • Istraživanje tržišta – od planiranja do izvršenja ugovora
 • Planiranje javne nabave za 2024. godinu
 • Jednostavna nabava – upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja, kroz faze nabave i obrasce
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU
09. studenoga 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
 • Financijske korekcije i javna nabava (nova Uputa SAFU-a)
JAVNA NABAVA – USLUGE U GRADNJI, UPUTE PROJEKTANTIMA, GRAĐEVINSKI RADOVI, PRAVNA ZAŠTITA
26. listopada 2023. - Zagreb
 • Javna nabava i usluge u gradnji (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Upute za projektante – kako ispraviti najčešće propuste tijekom projektiranja u području javne nabave
 • Građevinski radovi i javna nabava (dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave) – korak po korak kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – odluke DKOM-a i VUS-a vezane za područje gradnje
ISKLJUČENJA, SPOSOBNOST, ESPD, NOVI EOJN RH, ZELENA NABAVA
25. listopada 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)
 • Zelena javna nabava – primjeri iz prakse
JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK KROZ ZJN I NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH (EOJN RH)
19. listopada 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Otvoreni postupak (IV. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
NOVINE U SUSTAVU – JAVNA NABAVA
18. listopada 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Bilten javne nabave u RH – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
 • Pravna zaštita – novine, primjeri iz prakse
JAVNA NABAVA I EU FONDOVI – UJEDNAČAVANJE POSTUPANJA NARUČITELJA SA STAVOVIMA INSTITUCIJA
13. listopada 2023. - Zagreb
 • Upute za projektante – kako ispraviti najčešće propuste tijekom projektiranja u području javne nabave
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta i ESPD – javna nabava i EU fondovi
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD – javna nabava i EU fondovi
 • Financijske korekcije i javna nabava
PLANIRANJE; JEDNOSTAVNA NABAVA – POSTUPAK I EOJN RH; NOVI EOJN RH
11. listopada 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje javne nabave za 2024. godinu
 • (ne)Jednostavna nabava, 1. DIO – upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja, kroz faze nabave i obrasce
 • (ne)Jednostavna nabava, 2. DIO – primjena EOJN-a RH od planiranja do izvršenja
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)
NOVI EOJN RH, ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, PLANIRANJE, UPRAVLJANJE
06. listopada 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Istraživanje tržišta – od planiranja do izvršenja ugovora
 • Planiranje javne nabave za 2024. godinu
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)
 • Javna nabava i prilagodljivost promjenama – upravljanje nabavom kroz godine
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
29. rujna 2023. - Zagreb
 • Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • ProcurCompEU (Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu) – uvođenje u sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj – pravo ili obveza
 • Zelena javna nabava – primjeri iz prakse
JAVNA NABAVA – USLUGE U GRADNJI, UPUTE PROJEKTANTIMA, PRAVNA ZAŠTITA, UGOVOR, NOVINE
28. rujna 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Javna nabava i usluge u gradnji (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Upute za projektante – kako ispraviti najčešće propuste tijekom projektiranja u području javne nabave
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a vezane za područje gradnje
 • Javna nabava – izvršenje ugovora kroz ZOO i ZJN (ENP i promjena cijena)
 • Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Bilten javne nabave u RH – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
GRAĐEVINSKI RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA, FINANCIJSKE KOREKCIJE, REVIZIJA SUSTAVA
22. rujna 2023. - Zagreb
 • Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave, korak po korak kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – odluke DKOM-a i VUS-a vezane za područje gradnje
 • Javna nabava – izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma
 • Financijske korekcije i javna nabava (Nova Uputa SAFU-a)
 • Revizija sustava javne nabave – od Plana nabave do Registra ugovora
VI PITATE – MI ODGOVARAMO: NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
21. rujna 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Javna nabava i jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
15. rujna 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • ProcurCompEU (Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu) – uvođenje u sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj – pravo ili obveza
 • Zelena javna nabava – primjeri iz prakse
JAVNA NABAVA – PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA NABAVE, PREPORUKE IZ PRAKSE
14. rujna 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na kvalitetan i zakonit način
 • Tehničke specifikacije i jednakovrijednost – zahtjevi iz ZJN-a i preporuke iz prakse
 • Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – za naručitelje i ponuditelje
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Pravna zaštita i javna nabava – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK, UGOVOR, FINANCIJSKE KOREKCIJE (UPUTA SAFU-a)
08. rujna 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Javna nabava – izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma
 • Financijske korekcije i javna nabava (Nova Uputa SAFU-a)
PLANIRANJE; (ne)JEDNOSTAVNA NABAVA – POSTUPAK I EOJN RH; SUKOB INTERESA
07. rujna 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje javne nabave za 2024. godinu
 • (ne)Jednostavna nabava, 1. DIO – upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja, kroz faze nabave i obrasce
 • (ne)Jednostavna nabava, 2. DIO – primjena EOJN-a RH od planiranja do izvršenja
 • Sukob interesa i javna nabava
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
20. srpnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • ProcurCompEU (Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu) – uvođenje u sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj – pravo ili obveza
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
19. srpnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • ProcurCompEU (Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu) – uvođenje u sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj – pravo ili obveza
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
JEDNOSTAVNA NABAVA, SUKOB INTERESA, ENP I JAMSTVA
14. srpnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Jednostavna nabava – opći akt, planiranje, provođenje postupka, izvršenje i registar ugovora
 • Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH
 • Sukob interesa i javna nabava
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
GRAĐEVINSKI RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA, FINANCIJSKE KOREKCIJE, REVIZIJA SUSTAVA
13. srpnja 2023. - Zagreb
 • Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave, korak po korak kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – odluke DKOM-a i VUS-a vezane za područje gradnje
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 • Financijske korekcije i javna nabava (Nova Uputa SAFU-a)
 • Revizija sustava javne nabave – od Plana nabave do Registra ugovora
VI PITATE – MI ODGOVARAMO: NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
06. srpnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK, UGOVOR, FINANCIJSKE KOREKCIJE (UPUTA SAFU-a)
05. srpnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 • Financijske korekcije i javna nabava (Nova Uputa SAFU-a)
PRIMJENA NAČELA U DOKUMENTACIJI O NABAVI I OTVORENOM POSTUPKU, ULOGE SUBJEKATA U PONUDI I UGOVORU, PRAVNA ZAŠTITA
15. lipnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini
 • Načela javne nabave – primjena u praksi
 • Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA NABAVE – PREPORUKE IZ PRAKSE
14. lipnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na kvalitetan i zakonit način
 • Tehničke specifikacije i jednakovrijednost – zahtjevi iz ZJN-a i preporuke iz prakse
 • Troškovnik – najčešće pogreške i rješenja za ispravak
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – za naručitelje i ponuditelje
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
JEDNOSTAVNA NABAVA – PLANIRANJE, PROVOĐENJE POSTUPAKA, EOJN RH, IZVRŠENJE, SUKOB INTERESA I FINANCIJSKE KOREKCIJE
13. lipnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Jednostavna nabava – planiranje, provođenje postupka, izvršenje i registar ugovora
 • Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH
 • Sukob interesa i javna nabava
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije
GRADNJA – USLUGE I RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA
25. svibnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
 • Izvršenje ugovora – financijske korekcije, ENP, promjena cijena
100 PITANJA 100 ODGOVORA – OD PRIPREME DO IZVRŠENJA JAVNE NABAVE
19. svibnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Priprema dokumentacije o nabavi i provođenje postupaka javne nabave (otvoreni, pregovarački)
 • Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost u javnoj nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
OGRANIČENI POSTUPAK, OKVIRNI SPORAZUM, DINAMIČKI SUSTAV, ZELENA NABAVA
18. svibnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Ograničeni postupak javne nabave – propisi i praksa
 • Okvirni sporazumi – za naručitelje i ponuditelje
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
 • Dinamički sustav – odgovor na promjene na tržištu
JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA – SPECIFIČNOSTI U 2023. GODINI
12. svibnja 2023. - Zagreb
 • Jednostavna nabava – Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR-a)
 • Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini
 • Pregled i ocjena ponuda – pojašnjenje, upotpunjavanje i provjera informacija, ažurirani dokumenti (primjena članaka 293, 262. i 263. ZJN-a)
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
11. svibnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Pravna zaštita – ENP i izuzetno niske ponude u odlukama DKOM-a i VUS-a
ZA POČETNIKE: PLAN NABAVE, OTVORENI POSTUPAK, REGISTAR UGOVORA, EOJN RH
10. svibnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Od planiranja do registra ugovora – korak po korak kroz dokumente i zadanu proceduru
PRIMJENA NAČELA U DOKUMENTACIJI O NABAVI I OTVORENOM POSTUPKU, ULOGE SUBJEKATA U PONUDI I UGOVORU, PRAVNA ZAŠTITA
27. travnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini
 • Načela javne nabave – primjena u praksi
 • Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA NABAVE – PREPORUKE IZ PRAKSE
21. travnja 2023. - Zagreb
 • Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na kvalitetan i zakonit način
 • Tehničke specifikacije i jednakovrijednost – zahtjevi iz ZJN-a i preporuke iz prakse
 • Troškovnik – najčešće pogreške i rješenja za ispravak
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – za naručitelje i ponuditelje
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
JEDNOSTAVNA NABAVA – PLANIRANJE, PROVOĐENJE POSTUPAKA, EOJN RH, IZVRŠENJE, SUKOB INTERESA I FINANCIJSKE KOREKCIJE
20. travnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Jednostavna nabava – planiranje, provođenje postupka, izvršenje i registar ugovora
 • Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH
 • Sukob interesa i javna nabava
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije
GRADNJA – USLUGE I RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA
31. ožujka 2023. - Zagreb
 • Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
 • Izvršenje ugovora – financijske korekcije, ENP, promjena cijena
JAMSTVA, ENP, PREGLED I OCJENA PONUDA, PRAVNA ZAŠTITA
30. ožujka 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • ENP – što još uvijek ne razumijemo i gdje griješimo?
 • Pregled i ocjena ponuda – pojašnjenje, upotpunjavanje i provjera informacija, ažurirani dokumenti (primjena članaka 293, 262. i 263. ZJN-a)
 • Pravna zaštita – ENP i izuzetno niske ponude u odlukama DKOM-a i VUS-a
JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA – SPECIFIČNOSTI U 2023. GODINI
24. ožujka 2023. - Split
 • Jednostavna nabava – nove Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR-a)
 • Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini
 • Pregled i ocjena ponuda – pojašnjenje, upotpunjavanje i provjera informacija, ažurirani dokumenti (primjena članaka 293, 262. i 263. ZJN-a)
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
ZA POČETNIKE: PLAN NABAVE, OTVORENI POSTUPAK, REGISTAR UGOVORA, STATISTIČKO IZVJEŠĆE
17. ožujka 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Od planiranja, preko registra ugovora do dostave statističkog izvješća – korak po korak kroz dokumente i zadanu proceduru
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
16. ožujka 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
NAČELA, ULOGE SUBJEKATA U PONUDI I UGOVORU, PRAVNA ZAŠTITA, FINANCIJSKE KOREKCIJE
10. ožujka 2023. - Zagreb
 • Načela javne nabave – primjena u praksi
 • Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
 • Financijske korekcije i javna nabava
PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA NABAVE – PREPORUKE IZ PRAKSE
03. ožujka 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na kvalitetan i zakonit način
 • Tehničke specifikacije i jednakovrijednost – zahtjevi iz ZJN-a i preporuke iz prakse
 • Troškovnik – najčešće pogreške i rješenja za ispravak
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – za naručitelje i ponuditelje
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
JAVNA NABAVA ZA REVIZORE – NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE RH
02. ožujka 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Upravljanje javnom nabavom od planiranja do izvršenja – izmjene ZJN-a, nove Smjernice MINGOR-a za jednostavnu nabavu, uvođenje eura
 • Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi – izmjene ZJN-a, uvođenje eura
 • Aktualna praksa DKOM-a i VUS-a – analiza najčešćih propusta
 • Izvršenje ugovora – upravljanje ugovorima i izmjene ugovora
 • Financijske korekcije i javna nabava
JEDNOSTAVNA NABAVA – PRIPREMA, PROVOĐENJE I UGOVARANJE
24. veljače 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Jednostavna nabava – aktualna pitanja u 2023. godini i Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR-a)
 • Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH
 • Sukob interesa i javna nabava
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije
OD DOKUMENTACIJE DO UGOVORA – KAKO IZBJEĆI ŽALBENI POSTUPAK I FINANCIJSKE KOREKCIJE
17. veljače 2023. - Zagreb
 • Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini
 • Pregled i ocjena ponuda – pojašnjenje, upotpunjavanje i provjera informacija, ažurirani dokumenti (primjena članaka 293, 262. i 263. ZJN-a)
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije
JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE
16. veljače 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje
 • Dinamički sustav – odgovor na promjene na tržištu
 • Okvirni sporazumi – za naručitelje i ponuditelje
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA – SPECIFIČNOSTI U 2023. GODINI
10. veljače 2023. - Osijek
 • Jednostavna nabava – nove Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR-a)
 • Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini
 • Pregled i ocjena ponuda – pojašnjenje, upotpunjavanje i provjera informacija, ažurirani dokumenti (primjena članaka 293, 262. i 263. ZJN-a)
GRADNJA – USLUGE I RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA
03. veljače 2023. - Zagreb
 • Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
 • Izvršenje ugovora – financijske korekcije, ENP, promjena cijena
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE OD „A“ DO „Ž“ ZA POČETNIKE
02. veljače 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi, kroz propise i praksu
JAVNA NABAVA – PROPISI I PRAKSA ZA 2023.
27. siječnja 2023. - Zagreb
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda (primjena članka 293. ZJN-a)
 • Provjera informacija navedenih u ESPD-u (primjena članka 262. ZJN-a)
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave (primjena članka 263. ZJN-a)
 • Dinamički sustav – odgovor na promjene na tržištu
 • Okvirni sporazumi – za naručitelje i ponuditelje
 • Financijske korekcije i javna nabava
JEDNOSTAVNA NABAVA – NOVE SMJERNICE MINGOR-a
26. siječnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Jednostavna nabava – Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave (MINGOR)
 • Ispravite pogreške na vrijeme – revizija sustava javne (jednostavne) nabave kod naručitelja
 • Sukob interesa u javnoj nabavi – kako učinkovito spriječiti, prepoznati i ukloniti?
 • Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH, korak po korak
100 PITANJA 100 ODGOVORA
20. siječnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Javna i jednostavna nabava – utjecaj izmjena Zakona o javnoj nabavi i uvođenja EUR-a na sustav javne nabave u RH
 • Dokumentacija o nabavi i postupci javne nabave (otvoreni, pregovarački)
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
JAVNA NABAVA U 2023. GODINI – NOVINE U SUSTAVU
19. siječnja 2023. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Istraživanje tržišta – od planiranja do izvršenja ugovora
 • Planiranje javne nabave i Registar ugovora o javnoj nabavi – novine u sustavu
 • Priprema dokumentacije o nabavi – korak po korak kroz propise i praksu
 • ENP – što još uvijek ne razumijemo i gdje griješimo?
ZATVARANJE 2022. I PRIPREMA ZA 2023. GODINU
16. prosinca 2022. - Zagreb
 • Planiranje javne nabave za 2023.
 • Jednostavna nabava – Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
 • ENP – Što još uvijek ne razumijemo i gdje griješimo?
JAVNA NABAVA U VRIJEME IZVANREDNIH OKOLNOSTI
15. prosinca 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje i istraživanje tržišta
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Praksa DKOM-a/VUS-a
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije
 • Financijske korekcije i javna nabava
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
09. prosinca 2022. - Zagreb
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Izvanredne okolnosti i upravljanje nabavom
 • Dinamički sustav nabave – primjena u doba izvanrednih okolnosti
 • Pravna zaštita – novine u sustavu i praksa DKOM-a i VUS-a
 • Izmjene tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi – korak po korak
NAČELA, ULOGE SUBJEKATA U PONUDI I UGOVORU, PRAVNA ZAŠTITA, FINANCIJSKE KOREKCIJE
08. prosinca 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Načela javne nabave – primjena u praksi
 • Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
 • Financijske korekcije i javna nabava
SMJERNICE ZA JEDNOSTAVNU NABAVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA TE DRUGE BITNE ODREDBE
02. prosinca 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Jednostavna nabava – plan nabave i registar ugovora za 2023. godinu
 • Jednostavna nabava – Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave (MINGOR)
 • Sukob interesa i javna nabava
 • Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE OD „A“ DO „Ž“ ZA POČETNIKE
01. prosinca 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi, kroz propise i praksu
ZATVARANJE 2022. I PRIPREMA ZA 2023. GODINU
25. studenoga 2022. - Zagreb
 • Planiranje javne nabave za 2023.
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
GRADNJA – USLUGE I RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA
11. studenoga 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
 • Izvršenje ugovora – financijske korekcije, ENP, promjena cijena
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
10. studenoga 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Dinamički sustav nabave – primjena u doba izvanrednih okolnosti
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
 • Izmjene tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi – korak po korak
SMJERNICE ZA JEDNOSTAVNU NABAVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA TE DRUGE BITNE ODREDBE
09. studenoga 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Jednostavna nabava – plan nabave i registar ugovora za 2023. godinu
 • Jednostavna nabava – Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave (MINGOR)
 • Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH
 • Sukob interesa i javna nabava
ZATVARANJE 2022. I PRIPREMA ZA 2023. GODINU
27. listopada 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Jednostavna nabava i uvođenje EUR-a
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije
 • Financijske korekcije i javna nabava
JAVNA NABAVA I PRIPREMA ZA 2023.
21. listopada 2022. - Zagreb
 • Izmjene ZJN-a, uvođenje EUR-a i javna nabava, izvanredne okolnosti i upravljanje nabavom
 • Istraživanje tržišta i izvanredne okolnosti – od planiranja do izvršenja ugovora
 • Planiranje javne nabave za 2023.
 • Pravna zaštita – novine u sustavu i praksa DKOM-a i VUS-a
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
20. listopada 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Izvanredne okolnosti i javna nabava
 • Dinamički sustav nabave – primjena u doba izvanrednih okolnosti
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
 • Izmjene tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi – korak po korak
JAVNA NABAVA I EU FONDOVI – KAKO IZBJEĆI FINANCIJSKE KOREKCIJE
14. listopada 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Priprema dokumentacije o nabavi i provođenje otvorenog postupka javne nabave
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Pravna zaštita – novine u sustavu i praksa DKOM-a i VUS-a
 • Financijske korekcije i javna nabava
100 PITANJA 100 ODGOVORA – ČESTA PITANJA IZ PRAKSE, UVOĐENJE EURA I IZVANREDNE OKOLNOSTI
13. listopada 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje javne nabave
 • Postupci javne nabave (otvoreni, ograničeni, pregovarački)
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Izvršenje ugovora – ENP i promjena cijene
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
OD „A“ DO „Ž“ ZA POČETNIKE – JAVNA NABAVA KORAK PO KORAK KROZ PROPISE I PRAKSU
07. listopada 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak javne nabave (priprema i provedba), korak po korak kroz propise i praksu
 • Pregled i ocjena ponuda, korak po korak kroz propise i praksu
 • Otvoreni postupak javne nabave – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi, kroz propise i praksu
JAVNA NABAVA I PRIPREMA ZA 2023.
06. listopada 2022. - Opatija
 • Izmjene ZJN-a, uvođenje EUR-a i javna nabava, izvanredne okolnosti i upravljanje nabavom
 • Istraživanje tržišta i izvanredne okolnosti – od planiranja do izvršenja ugovora
 • Planiranje javne nabave za 2023.
 • Pravna zaštita – novine u sustavu i praksa DKOM-a i VUS-a
GRADNJA – USLUGE I RADOVI; OBNOVA – POSTUPAK NABAVE; IZVRŠENJE UGOVORA
30. rujna 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu
 • Obnova – postupak nabave, primjena propisa u praksi
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi s fokusom na izmjene
JAVNA NABAVA U VRIJEME IZVANREDNIH OKOLNOSTI
29. rujna 2022. - Zagreb
 • Planiranje i istraživanje tržišta
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja kroz otvoreni postupak
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
ZATVARANJE 2022. I PRIPREMA ZA 2023. GODINU
23. rujna 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje javne nabave za 2023.
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA U PRAKSI – OD ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA DO IZVRŠENJA UGOVORA
22. rujna 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Istraživanje tržišta i ENP, korak po korak
 • Postupak (ugovor) javne nabave i ENP
 • Pregled i ocjena ponuda – naglasak na ENP-u
 • Pravna zaštita (praksa DKOM-a i VUS-a) – naglasak na ENP-u
NAČELA, ULOGE SUBJEKATA U PONUDI I UGOVORU, PRAVNA ZAŠTITA, FINANCIJSKE KOREKCIJE
16. rujna 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Načela javne nabave – primjena u praksi
 • Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
 • Financijske korekcije i javna nabava
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
15. rujna 2022. - Zagreb
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Izvanredne okolnosti i upravljanje nabavom
 • Dinamički sustav nabave – primjena u doba izvanrednih okolnosti
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
 • Izmjene tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi – korak po korak
PLANIRANJE; (ne)JEDNOSTAVNA NABAVA – POSTUPAK I EOJN RH; ZELENA NABAVA
14. rujna 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje javne nabave za 2023. godinu
 • (ne)Jednostavna nabava, 1. DIO – upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja, kroz faze nabave i obrasce
 • (ne)Jednostavna nabava, 2. DIO – primjena EOJN-a RH od planiranja do izvršenja
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
BLIC INFORMACIJE O NOVINAMA U JAVNOJ NABAVI
09. rujna 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Uredba Vijeća (EU) 2022/576
 • Izvanredne okolnosti i upravljanje nabavom
JEDNOSTAVNA NABAVA – POSTUPAK, EOJN, REVIZIJA; PRAVNA ZAŠTITA
21. srpnja 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Jednostavna nabava, I. DIO (upravljanje nabavom) – od planiranja do izvršenja kroz faze nabave i obrasce, korak po korak
 • Jednostavna nabava, II. DIO (primjena EOJN-a RH) – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
 • Jednostavna nabava, III. DIO (učinkovitost) – revizija sustava javne (jednostavne) nabave kod naručitelja
 • Pravna zaštita – izmjene ZJN-a i praksa DKOM-a/VUS-a
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
20. srpnja 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Izvanredne okolnosti i javna nabava
 • Dinamički sustav nabave – primjena u doba izvanrednih okolnosti
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
 • Izmjene tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi – korak po korak
JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ FONDOVA EU
15. srpnja 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – kako izraditi zakonitu i kvalitetnu dokumentaciju o nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi s fokusom na izmjene
JAVNA NABAVA U VRIJEME IZVANREDNIH OKOLNOSTI
14. srpnja 2022. - Zagreb
 • Planiranje i istraživanje tržišta
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja kroz otvoreni postupak
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA U PRAKSI – OD ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA DO IZVRŠENJA UGOVORA
08. srpnja 2022. - Zagreb
 • Istraživanje tržišta i ENP, korak po korak
 • Postupak (ugovor) javne nabave i ENP
 • Pregled i ocjena ponuda – naglasak na ENP-u
 • Pravna zaštita (praksa DKOM-a i VUS-a) – naglasak na ENP-u
JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE, KORAK PO KORAK KROZ PROPISE I PRAKSU
07. srpnja 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak javne nabave (priprema i provedba), korak po korak kroz propise i praksu
 • Pregled i ocjena ponuda, korak po korak kroz propise i praksu
 • Otvoreni postupak javne nabave – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi, kroz propise i praksu
100 PITANJA 100 ODGOVORA
01. srpnja 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje javne nabave
 • Postupci javne nabave (otvoreni, ograničeni, pregovarački)
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Izvršenje ugovora – ENP i promjena cijene
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
10. lipnja 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Izvanredne okolnosti i javna nabava
 • Dinamički sustav nabave – primjena u doba izvanrednih okolnosti
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
 • Izmjene tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi – korak po korak
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, ZAJEDNICA, PODUGOVARANJE, OSLANJANJE, JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, FINANCIJSKE KOREKCIJE
09. lipnja 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Zajednica ponuditelja
 • Podugovaranje u javnoj nabavi
 • Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Financijske korekcije i javna nabava
OTVORENI POSTUPAK I EU FONDOVI, DOKUMENTACIJA O NABAVI, GRAĐEVINSKI RADOVI, UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
03. lipnja 2022. - Opatija
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – kako izraditi zakonitu i kvalitetnu dokumentaciju o nabavi
 • Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu
 • Izvršenje ugovora s fokusom na: ENP, financijske korekcije i promjene cijena
JAVNA NABAVA ZA REVIZORE, II. DIO
27. svibnja 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Jednostavna nabava – upravljanje i revizija sustava javne (jednostavne) nabave
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 • Pravna zaštita kroz praksu DKOM-a i presude VUS-a – analiza prakse
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
JAVNA NABAVA ZA REVIZORE, I. DIO
26. svibnja 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Upravljanje javnom nabavom od planiranja do izvršenja
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi
 • Sukob interesa u javnoj nabavi
OTVORENI POSTUPAK I EU FONDOVI, DOKUMENTACIJA O NABAVI, PREGLED I OCJENA, JEDNOSTAVNA NABAVA
18. svibnja 2022. - Split
 • Otvoreni postupak javne nabave i EU fondovi
 • Dokumentacija o nabavi – kako izraditi zakonitu i kvalitetnu dokumentaciju o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja kroz faze nabave i obrasce, korak po korak
JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ FONDOVA EU
13. svibnja 2022. - Zagreb
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – kako izraditi zakonitu i kvalitetnu dokumentaciju o nabavi
 • Pravna zaštita – nova praksa DKOM-a sukladno presudama VUS-a
 • Financijske korekcije i javna nabava
JEDNOSTAVNA NABAVA – ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, POSTUPAK, EOJN RH I REVIZIJA
12. svibnja 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Jednostavna nabava, I. DIO (upravljanje nabavom) – od planiranja do izvršenja kroz faze nabave i obrasce, korak po korak
 • Jednostavna nabava, II. DIO (primjena EOJN-a RH) – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
 • Jednostavna nabava, III. DIO (učinkovitost) – revizija sustava javne (jednostavne) nabave kod naručitelja
GRADNJA – USLUGE I RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA
05. svibnja 2022. - Zagreb
 • Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – nova praksa DKOM-a sukladno presudama VUS-a
 • Izvršenje ugovora – financijske korekcije, ENP, promjena cijena
JEDNOSTAVNA NABAVA, OTVORENI POSTUPAK, GRAĐEVINSKI RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a
28. travnja 2022. - Osijek
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja kroz faze nabave i obrasce, korak po korak
 • Otvoreni postupak javne nabave i EU fondovi
 • Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – nova praksa DKOM-a sukladno presudama VUS-a
JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE, KORAK PO KORAK KROZ PROPISE I PRAKSU
08. travnja 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak javne nabave (priprema i provedba), korak po korak kroz propise i praksu
 • Pregled i ocjena ponuda, korak po korak kroz propise i praksu
 • Otvoreni postupak javne nabave – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi, kroz propise i praksu
JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ FONDOVA EU
01. travnja 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – kako izraditi zakonitu i kvalitetnu dokumentaciju o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
 • Financijske korekcije i javna nabava
100 PITANJA 100 ODGOVORA
18. ožujka 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje javne nabave
 • Postupci javne nabave (otvoreni, ograničeni, pregovarački)
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Izvršenje ugovora – ENP i promjena cijene
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
JEDNOSTAVNA NABAVA – ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, POSTUPAK, EOJN RH I REVIZIJA
17. ožujka 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Jednostavna nabava, I. DIO (upravljanje nabavom) – od planiranja do izvršenja kroz faze nabave i obrasce, korak po korak
 • Jednostavna nabava, II. DIO (primjena EOJN-a RH) – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
 • Jednostavna nabava, III. DIO (učinkovitost) – revizija sustava javne (jednostavne) nabave kod naručitelja
GRADNJA – USLUGE I RADOVI, OBNOVA – POSTUPAK NABAVE, OBNOVA – EOJN RH
11. ožujka 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu
 • Obnova – postupak nabave, primjena propisa u praksi
 • Obnova – primjena EOJN-a RH, korak po korak
NAČELA, ZAJEDNICA, PODUGOVARANJE, OSLANJANJE, JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, PRAKSA DKOM-a/VUS-a
10. ožujka 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Načela javne nabave – primjena u praksi
 • Zajednica ponuditelja
 • Podugovaranje u javnoj nabavi
 • Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Pravna zaštita – nova praksa DKOM-a sukladno presudama VUS-a
PREGLED I OCJENA PONUDA, IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
04. ožujka 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u postupku javne nabave (primjena članka 293. ZJN-a)
 • Provjera informacija navedenih u ESPD-u (primjena članka 262. ZJN-a)
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave (primjena članka 263. ZJN-a)
 • Izuzetno niske ponude
 • Izvršenje ugovora – promjena cijena
ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE: JAVNA NABAVA KROZ PRESUDE VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH
25. veljače 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Javna nabava – pitanja iz prakse i odgovori temeljeni na presudama VUS-a RH
GRAĐEVINSKI RADOVI, OBNOVA – POSTUPAK NABAVE, JEDNOSTAVNA NABAVA, PRIMJENA EOJN-a RH
24. veljače 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu
 • Obnova – postupak nabave, primjena propisa u praksi
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja kroz faze nabave i obrasce, korak po korak
 • Obnova i jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH, korak po korak
100 PITANJA 100 ODGOVORA
11. veljače 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje javne nabave
 • Postupci javne nabave (otvoreni, ograničeni, pregovarački)
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Izvršenje ugovora – ENP i promjena cijene
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
GRAĐEVINSKI RADOVI, OBNOVA – POSTUPAK NABAVE, OBNOVA – EOJN RH, PRAVNA ZAŠTITA
10. veljače 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu
 • Obnova – postupak nabave, primjena propisa u praksi
 • Obnova – primjena EOJN-a RH, korak po korak
 • Pravna zaštita – nova praksa DKOM-a sukladno presudama VUS-a
JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ FONDOVA EU
04. veljače 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – kako izraditi zakonitu i kvalitetnu dokumentaciju o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
 • Financijske korekcije i javna nabava
GRADNJA – USLUGE I RADOVI, OBNOVA – POSTUPAK NABAVE, UGOVOR – PROMJENA CIJENA
28. siječnja 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu
 • Obnova – postupak nabave, primjena propisa u praksi
 • Izvršenje ugovora – promjena cijena
NAČELA, ZAJEDNICA, PODUGOVARANJE, OSLANJANJE, JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, PRAKSA DKOM-a/VUS-a
27. siječnja 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Načela javne nabave – primjena u praksi
 • Zajednica ponuditelja
 • Podugovaranje u javnoj nabavi
 • Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Pravna zaštita – nova praksa DKOM-a sukladno presudama VUS-a
DOKUMENTACIJA O NABAVI, PREGLED I OCJENA, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA
21. siječnja 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Priprema dokumentacije o nabavi – korak po korak kroz propise i praksu
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – nova praksa DKOM-a i VUS-a
 • Izvršenje ugovora – promjena cijena
JEDNOSTAVNA NABAVA – ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, POSTUPAK, EOJN RH I REVIZIJA
20. siječnja 2022. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Jednostavna nabava, I. DIO (upravljanje nabavom) – od planiranja do izvršenja kroz faze nabave i obrasce, korak po korak
 • Jednostavna nabava, II. DIO (primjena EOJN-a RH) – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
 • Jednostavna nabava, III. DIO (učinkovitost) – revizija sustava javne (jednostavne) nabave kod naručitelja
NAČELA, ZAJEDNICA, PODUGOVARANJE, OSLANJANJE, JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, FINANCIJSKE KOREKCIJE
17. prosinca 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Načela javne nabave – primjena u praksi
 • Zajednica ponuditelja
 • Podugovaranje u javnoj nabavi
 • Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Financijske korekcije i javna nabava
OTVORENI POSTUPAK, PREGLED I OCJENA, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA
16. prosinca 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – Nova praksa DKOM-a sukladno presudama VUS-a
 • Izvršenje ugovora s fokusom na: ENP, financijske korekcije i promjene cijena
GRADNJA – RADOVI I USLUGE, PRIMJENA ČLANAKA 293. I 263. ZJN-A, PRAVNA ZAŠTITA
10. prosinca 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u postupku javne nabave (primjena članka 293. ZJN-a)
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave (primjena članka 263. ZJN-a)
 • Odluke DKOM-a vezane za nabave u području gradnje (radovi i usluge)
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, DOKUMENTACIJA O NABAVI, PREGLED I OCJENA, IZVRŠENJE UGOVORA
03. prosinca 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Priprema dokumentacije o nabavi – korak po korak kroz propise i praksu
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
 • Izvršenje ugovora s fokusom na: ENP, financijske korekcije i promjene cijena
PLANIRANJE 2022, JEDNOSTAVNA NABAVA I EOJN RH, SREDIŠNJA JAVNA NABAVA
02. prosinca 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje javne nabave za 2022.
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
 • Središnja javna nabava (planiranje, postupci, realizacija okvirnih sporazuma i ugovora)
JAVNA NABAVA – PROPISI I PRAKSA
26. studenoga 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u postupku javne nabave (primjena članka 293. ZJN-a)
 • Provjera informacija navedenih u ESPD-u (primjena članka 262. ZJN-a)
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave (primjena članka 263. ZJN-a)
 • Okvirni sporazumi
 • Dinamički sustav
SPECIFIČNOSTI JAVNE NABAVE
12. studenoga 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Načela javne nabave – primjena u praksi
 • Zajednica ponuditelja
 • Podugovaranje u javnoj nabavi
 • Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • ENP – Što još uvijek ne razumijemo i gdje griješimo?
100 PITANJA 100 ODGOVORA
11. studenoga 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje javne nabave
 • Postupci javne nabave (otvoreni, ograničeni, pregovarački)
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA – PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ
27. listopada 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
POSTUPCI JAVNE NABAVE, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, FINANCIJSKE KOREKCIJE
21. listopada 2021. - Zagreb
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 • Pravna zaštita – Nova praksa DKOM-a sukladno presudama VUS-a
 • Financijske korekcije i javna nabava
PLANIRANJE 2022, JEDNOSTAVNA NABAVA I EOJN RH, UGOVOR O JAVNOJ (JEDNOSTAVNOJ) NABAVI
15. listopada 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje javne nabave za 2022.
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
 • Upravljanje izvršenjem ugovora – jednostavne nabave
PLANIRANJE 2022, DOKUMENTACIJA O NABAVI, PRIMJENA ČLANAKA 293. I 263. ZJN-A, PRAKSA DKOM-a/VUS-a
08. listopada 2021. - Opatija
 • Planiranje javne nabave za 2022.
 • Priprema dokumentacije o nabavi – korak po korak kroz propise i praksu
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u postupku javne nabave (primjena članka 293. ZJN-a)
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave (primjena članka 263. ZJN-a)
 • Pravna zaštita – Nova praksa DKOM-a sukladno presudama VUS-a
SPECIFIČNOSTI JAVNE NABAVE
01. listopada 2021. - Zagreb
 • Načela javne nabave – primjena u praksi
 • Zajednica ponuditelja
 • Podugovaranje u javnoj nabavi
 • Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • ENP – Što još uvijek ne razumijemo i gdje griješimo?
100 PITANJA 100 ODGOVORA
30. rujna 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje javne nabave
 • Postupci javne nabave (otvoreni, ograničeni, pregovarački)
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
DOKUMENTACIJA O NABAVI, PREGLED I OCJENA, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, FINANCIJSKE KOREKCIJE
22. rujna 2021. - Zagreb
 • Priprema dokumentacije o nabavi – korak po korak kroz propise i praksu
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – Nova praksa DKOM-a sukladno presudama VUS-a
 • Financijske korekcije i javna nabava
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, JEDNOSTAVNA NABAVA I EOJN RH, SREDIŠNJA JAVNA NABAVA
21. rujna 2021. - Zagreb
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
 • Središnja javna nabava (planiranje, postupci, realizacija okvirnih sporazuma i ugovora)
PLANIRANJE 2022, DOKUMENTACIJA O NABAVI, PREGLED I OCJENA, PRAKSA DKOM-a/VUS-a
17. rujna 2021. - Osijek
 • Planiranje javne nabave za 2022.
 • Priprema dokumentacije o nabavi – korak po korak kroz propise i praksu
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – Nova praksa DKOM-a sukladno presudama VUS-a
GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA – PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ
10. rujna 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
JEDNOSTAVNA NABAVA I EOJN RH, SUKOB INTERESA I UGOVOR O JAVNOJ (JEDNOSTAVNOJ) NABAVI
21. srpnja 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
 • Sukob interesa u javnoj nabavi
 • Upravljanje izvršenjem ugovora – jednostavne nabave
POSTUPCI JAVNE NABAVE, PRAVNA ZAŠTITA I FINANCIJSKE KOREKCIJE
16. srpnja 2021. - Zagreb
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
 • Financijske korekcije i javna nabava
JAVNA NABAVA – PROPISI I PRAKSA
15. srpnja 2021. - Zagreb
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u postupku javne nabave (primjena članka 293. ZJN-a)
 • Provjera informacija navedenih u ESPD-u (primjena članka 262. ZJN-a)
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave (primjena članka 263. ZJN-a)
 • Okvirni sporazumi
 • Dinamički sustav
JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE
14. srpnja 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Dokumentacija o nabavi – kako izraditi zakonitu i kvalitetnu dokumentaciju o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
 • Javna nabava kroz presude Visokog upravnog suda RH
GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA – PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ
08. srpnja 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, JEDNOSTAVNA NABAVA I EOJN RH, JAMSTVA I TROŠKOVNIK
02. srpnja 2021. - Zagreb
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
PROGRAM USAVRŠAVANJA
17. lipnja 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Javna nabava i FIDIC
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
 • Javna nabava kroz presude Visokog upravnog suda RH
 • Financijske korekcije i javna nabava
JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ ESI FONDOVA
16. lipnja 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – kako izraditi zakonitu i kvalitetnu dokumentaciju o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
 • Izvršenje ugovora s fokusom na ENP i financijske korekcije
JAVNA NABAVA – PROPISI I PRAKSA
27. svibnja 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u postupku javne nabave (primjena članka 293. ZJN-a)
 • Provjera informacija navedenih u ESPD-u (primjena članka 262. ZJN-a)
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave (primjena članka 263. ZJN-a)
 • Okvirni sporazumi
 • Dinamički sustav
JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE
21. svibnja 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Pravna zaštita u postupcima javne nabave – za naručitelje i ponuditelje
 • Javna nabava kroz presude Visokog upravnog suda RH
 • Sukob interesa u javnoj nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ ESI FONDOVA
20. svibnja 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – kako izraditi zakonitu i kvalitetnu dokumentaciju o nabavi
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
 • Izvršenje ugovora s fokusom na ENP i financijske korekcije
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, JEDNOSTAVNA NABAVA I EOJN RH, JAMSTVA I TROŠKOVNIK
14. svibnja 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
JAVNA NABAVA – PRAKSA KROZ ODLUKE RELEVANTNIH INSTITUCIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
29. travnja 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
 • Javna nabava kroz presude Visokog upravnog suda RH
 • Sukob interesa u javnoj nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
JAVNA NABAVA ZA REVIZORE
28. travnja 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Upravljanje javnom nabavom od planiranja do izvršenja
 • Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi
 • Pravna zaštita kroz praksu DKOM-a i presude VUS-a – analiza prakse
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi tijekom epidemije (COVID-19)
 • Financijske korekcije i javna nabava
JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ ESI FONDOVA
23. travnja 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – kako izraditi zakonitu i kvalitetnu dokumentaciju o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
 • Izvršenje ugovora s fokusom na ENP i financijske korekcije
GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA – PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ
16. travnja 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • Javna nabava i FIDIC
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i financijske korekcije
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, JEDNOSTAVNA NABAVA I EOJN RH, SUKOB INTERESA
26. ožujka 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
 • Sukob interesa u javnoj nabavi
JAVNA NABAVA – PROPISI I PRAKSA
25. ožujka 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u postupku javne nabave (primjena članka 293. ZJN-a)
 • Provjera informacija navedenih u ESPD-u (primjena članka 262. ZJN-a)
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave (primjena članka 263. ZJN-a)
 • Okvirni sporazumi
 • Dinamički sustav
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
12. ožujka 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Kako zakonito i kvalitetno opisati predmet nabave (tehničke specifikacije i troškovnik) – propisi i praksa u javnoj nabavi
 • Sposobnost gospodarskog subjekta i kako se dokazuje
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
 • Javna nabava kroz presude Visokog upravnog suda RH
GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA – PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ
05. ožujka 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
POSTUPCI JAVNE NABAVE, PRAVNA ZAŠTITA I FINANCIJSKE KOREKCIJE
26. veljače 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
 • Financijske korekcije i javna nabava
DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE – vodič kroz propise i praksu, korak po korak
25. veljače 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
JEDNOSTAVNA NABAVA, TROŠKOVNIK, JAMSTVA, UGOVOR O JAVNOJ (JEDNOSTAVNOJ) NABAVI
18. veljače 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Upravljanje izvršenjem ugovora – jednostavne nabave
GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA – PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ
29. siječnja 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, ENP, JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK
28. siječnja 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi, od istraživanja tržišta do izvršenja ugovora
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
OTVORENI POSTUPAK, PREGLED I OCJENA, UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
21. siječnja 2021. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA – PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ
18. prosinca 2020. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE – vodič kroz propise i praksu, korak po korak
17. prosinca 2020. - WEBINAR. On-line predavanje
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, PLANIRANJE, JEDNOSTAVNA NABAVA
11. prosinca 2020. - WEBINAR. On-line predavanje
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, PLANIRANJE, JEDNOSTAVNA NABAVA
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Planiranje javne nabave za 2021.
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
OTVORENI POSTUPAK, PREGLED I OCJENA, UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
10. prosinca 2020. - WEBINAR. On-line predavanje
OTVORENI POSTUPAK, PREGLED I OCJENA, UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, ENP, PREGLED I OCJENA PONUDA
27. studenoga 2020. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
PLANIRANJE, JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, JAMSTVA, PRAVNA ZAŠTITA
26. studenoga 2020. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje javne nabave za 2021.
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
20. studenoga 2020. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE – vodič kroz propise i praksu, korak po korak
12. studenoga 2020. - WEBINAR. On-line predavanje
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, PLANIRANJE, JEDNOSTAVNA NABAVA
28. listopada 2020. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Planiranje javne nabave za 2021.
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
JAVNA NABAVA – PRAKSA KROZ ODLUKE RELEVANTNIH INSTITUCIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
27. listopada 2020. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
 • Javna nabava kroz presude Visokog upravnog suda RH
 • Sukob interesa u javnoj nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
OTVORENI POSTUPAK, PREGLED I OCJENA, FINANCIJSKE KOREKCIJE
23. listopada 2020. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Financijske korekcije i javna nabava
PLANIRANJE, ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, SUKOB INTERESA, FINANCIJSKE KOREKCIJE
16. listopada 2020. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Planiranje javne nabave za 2021.
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Sukob interesa u javnoj nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE – vodič kroz propise i praksu, korak po korak
09. listopada 2020. - WEBINAR. On-line predavanje
JEDNOSTAVNA NABAVA, SUKOB INTERESA, JAMSTVA, TROŠKOVNIK
25. rujna 2020. - Zagreb
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
 • Sukob interesa u javnoj nabavi
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
JAVNA NABAVA – PRAKSA KROZ ODLUKE RELEVANTNIH INSTITUCIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
24. rujna 2020. - Zagreb
 • Otvoreni postupak javne nabave kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)
 • Javna nabava kroz presude Visokog upravnog suda RH
 • Financijske korekcije i javna nabava
GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA – PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ
18. rujna 2020. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • Provjera informacija navedenih u ESPD-u (primjena članka 262. ZJN-a)
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave (primjena članka 263. ZJN-a)
 • Financijske korekcije i javna nabava
UVJETI SPOSOBNOSTI, JAMSTVA, ENP, PRAVNA ZAŠTITA
17. rujna 2020. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Tehnička i stručna sposobnost – propisi i praksa
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
OTVORENI POSTUPAK, PREGLED I OCJENA, UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
11. rujna 2020. - WEBINAR. On-line predavanje
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
OTVORENI POSTUPAK, PREGLED I OCJENA, UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
17. srpnja 2020. - WEBINAR. On-line certificirani program usavršavanja.
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
UVJETI SPOSOBNOSTI, JAMSTVA, ENP, PRAVNA ZAŠTITA
15. srpnja 2020. - WEBINAR. On-line certificirani program usavršavanja
 • Tehnička i stručna sposobnost – propisi i praksa
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
GRAĐEVINSKI RADOVI, TROŠKOVNIK, JAMSTVA, IZVRŠENJE UGOVORA
10. srpnja 2020. - WEBINAR. On-line certificirani program usavršavanja
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
03. srpnja 2020. - WEBINAR. On-line certificirani program usavršavanja
 • Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Postupak javne nabave kroz presude Visokog upravnog suda RH
JAVNA NABAVA – ODGOVORI NA PITANJA I PROBLEME IZ PRAKSE
02. srpnja 2020. - WEBINAR. On-line certificirani program usavršavanja
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • Provjera informacija navedenih u ESPD-u (primjena članka 262. ZJN-a)
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave (primjena članka 263. ZJN-a)
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i tehnička podrška
DOKUMENTACIJA O NABAVI, AŽURIRANI DOKUMENTI, UGOVOR O JAVNOJ NABAVI
17. lipnja 2020. - WEBINAR. On-line certificirani program usavršavanja
 • Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
JAVNA NABAVA – ODGOVORI NA PITANJA I PROBLEME IZ PRAKSE
09. lipnja 2020. - WEBINAR. On-line certificirani program usavršavanja
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u postupku javne nabave
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave
JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19)
29. svibnja 2020. - WEBINAR. On-line certificirani program usavršavanja
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19)
28. svibnja 2020. - WEBINAR. On-line certificirani program usavršavanja
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak po korak
JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19)
21. svibnja 2020. - WEBINAR. On-line certificirani program usavršavanja
JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19)
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave
JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19)
15. svibnja 2020. - WEBINAR. On-line certificirani program usavršavanja
JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19)
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i tehnička podrška
JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19)
14. svibnja 2020. - WEBINAR. On-line certificirani program usavršavanja
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19)
28. travnja 2020. - WEBINAR. On-line certificirani program usavršavanja
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak po korak
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Upravljanje izvršenjem ugovora – jednostavne nabave
JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19)
24. travnja 2020. - WEBINAR. On-line certificirani program usavršavanja
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 • Provjera informacija navedenih u ESPD-u (primjena članka 262. ZJN-a)
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave (primjena članka 263. ZJN-a)
JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19)
17. travnja 2020. - WEBINAR. On-line certificirani program usavršavanja
JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19)
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u postupku javne nabave
 • Što su to izuzetno niske ponude – primjeri iz prakse
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI – OTKAZANO (PANDEMIJA)
27. ožujka 2020. - Zagreb
 • Postupak javne nabave kroz presude Visokog upravnog suda RH
 • Novine u ENP-u i zelena javna nabava u praksi
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i tehnička podrška
GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA – PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ – OTKAZANO (PANDEMIJA)
26. ožujka 2020. - Zagreb
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • ENP u nabavi građevinskih radova
 • Financijske korekcije i javna nabava
GRAĐEVINSKI RADOVI, ENP I ZELENA JAVNA NABAVA, PREGLED I OCJENA PONUDA – OTKAZANO (PANDEMIJA)
18. ožujka 2020. - Opatija
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • ENP, građevinski radovi i zelena javna nabava u praksi
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
JAVNA NABAVA ZA REVIZORE
13. ožujka 2020. - Zagreb
 • Planiranje u sustavu javne nabave
 • Upravljanje jednostavnom nabavom – od planiranja do izvršenja
 • Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi
 • Pravna zaštita po fazama postupka – analiza prakse
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 • Učinkovitost javne nabave u RH
GRAĐEVINSKI RADOVI, SPOSOBNOST, AŽURIRANI DOKUMENTI I PRAVNA ZAŠTITA
05. ožujka 2020. - Osijek
 • Građevinski radovi i javna nabava
 • Tehnička i stručna sposobnost – propisi i praksa
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave
 • Odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse
UVJETI SPOSOBNOSTI, AŽURIRANI DOKUMENTI, JAMSTVA, FINANCIJSKE KOREKCIJE
28. veljače 2020. - Zagreb
 • Tehnička i stručna sposobnost – propisi i praksa
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Financijske korekcije i javna nabava
GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA – PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ
27. veljače 2020. - Zagreb
 • Građevinski radovi i javna nabava – kako izraditi dokumentaciju o nabavi i provesti postupak javne nabave sukladno propisima i praksi u RH
 • Primjena ESPD-a u praksi
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
JAVNA NABAVA – ODGOVORI NA PITANJA I PROBLEME IZ PRAKSE
14. veljače 2020. - Zagreb
 • Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave
 • Novine u ENP-u i zelena javna nabava u praksi
 • Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse
JEDNOSTAVNA NABAVA, SUKOB INTERESA, FINANCIJSKE KOREKCIJE
07. veljače 2020. - Zagreb
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak po korak
 • Sukob interesa u javnoj nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
DOKUMENTACIJA O NABAVI, AŽURIRANI DOKUMENTI, FINANCIJSKE KOREKCIJE
29. siječnja 2020. - Zagreb
 • Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave
 • Financijske korekcije i javna nabava
UVJETI SPOSOBNOSTI, AŽURIRANI DOKUMENTI, JAMSTVA, PRAVNA ZAŠTITA
13. prosinca 2019. - Zagreb
 • Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse
PLANIRANJE, DOKUMENTACIJA O NABAVI, FINANCIJSKE KOREKCIJE
12. prosinca 2019. - Zagreb
 • Planiranje javne nabave za 2020.
 • Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu
 • Financijske korekcije i javna nabava
UVJETI SPOSOBNOSTI, ESPD, ENP I ZELENA JAVNA NABAVA, PRAVNA ZAŠTITA
29. studenoga 2019. - Zagreb
 • Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Primjena ESPD-a u praksi
 • Novine u ENP-u i zelena javna nabava u praksi
 • Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse
PLANIRANJE, JEDNOSTAVNA NABAVA, JAMSTVA, TROŠKOVNIK
28. studenoga 2019. - Zagreb
 • Planiranje javne nabave za 2020.
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak po korak
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
22. studenoga 2019. - Osijek
 • Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Primjena ESPD-a u praksi
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
DOKUMENTACIJA O NABAVI, PREGLED I OCJENA PONUDA, PRAVNA ZAŠTITA
13. studenoga 2019. - Zagreb
 • Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške
 • Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
07. studenoga 2019. - Opatija
 • Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Primjena ESPD-a u praksi
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
UVJETI SPOSOBNOSTI, ESPD, ENP I ZELENA NABAVA, FINANCIJSKE KOREKCIJE
18. listopada 2019. - Zagreb
 • Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Primjena ESPD-a u praksi
 • Novine u ENP-u i zelena javna nabava u praksi
 • Financijske korekcije i javna nabava
PLANIRANJE, SUKOB INTERESA, JEDNOSTAVNA NABAVA
17. listopada 2019. - Zagreb
 • Planiranje javne nabave za 2020.
 • Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak po korak
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
03. listopada 2019. - Split
 • Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Primjena ESPD-a u praksi
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
UVJETI SPOSOBNOSTI, ESPD, PRAVNA ZAŠTITA
27. rujna 2019. - Zagreb
 • Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Primjena ESPD-a u praksi
 • Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse
PLANIRANJE, JEDNOSTAVNA NABAVA, ENP
26. rujna 2019. - Zagreb
 • Planiranje javne nabave za 2020.
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak po korak
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
12. srpnja 2019. - Zagreb
 • Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Primjena e-Certisa tijekom pregleda i ocjene ponuda
 • Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse
JEDNOSTAVNA NABAVA, TROŠKOVNIK, ENP
11. srpnja 2019. - Zagreb
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak po korak
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
14. lipnja 2019. - Zagreb
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Primjena e-Certisa tijekom pregleda i ocjene ponuda
 • Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
JAVNA NABAVA – ODGOVORI NA PITANJA I PROBLEME IZ PRAKSE
13. lipnja 2019. - Zagreb
 • Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
 • Ponuda – što je valjana ponuda u postupcima javne nabave
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • EOJN RH – aktualnosti u primjeni
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
31. svibnja 2019. - Zagreb
 • Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse
 • Ponuda – kako pripremiti valjanu ponudu
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Pregled i ocjena ponuda – primjena e-Certisa u praksi
DINAMIČKI SUSTAV, JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, PRAVNA ZAŠTITA, FINANCIJSKE KOREKCIJE
30. svibnja 2019. - Zagreb
 • Dinamički sustav
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka
 • Financijske korekcije i javna nabava
JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, SPOSOBNOST, E-CERTIS, FINANCIJSKE KOREKCIJE
24. svibnja 2019. - Split
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse
 • Primjena e-Certisa tijekom pregleda i ocjene ponuda
 • Financijske korekcije i javna nabava
OKVIRNI SPORAZUMI, JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, e-CERTIS, PRAVNA ZAŠTITA
09. svibnja 2019. - Zagreb
 • Okvirni sporazumi
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Uporaba e-Certisa tijekom pregleda i ocjene ponuda
 • Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka
JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, SPOSOBNOST, E-CERTIS, FINANCIJSKE KOREKCIJE
18. travnja 2019. - Zagreb
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse
 • Pregled i ocjena ponuda – primjena e-Certisa u praksi
 • Financijske korekcije i javna nabava
JEDNOSTAVNA NABAVA, SUKOB INTERESA, TROŠKOVNIK, ENP
12. travnja 2019. - Zagreb
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja
 • Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
PREGLED I OCJENA PONUDA – PRAKSA I E-CERTIS, PRAVNA ZAŠTITA
11. travnja 2019. - Zagreb
 • Pregled i ocjena ponuda – primjeri iz prakse
 • Pregled i ocjena ponuda – primjena e-Certisa u praksi
 • Ponuda – što je valjana ponuda u postupcima javne nabave
 • Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka
JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE
05. travnja 2019. - Osijek
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja
 • Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse
 • Ponuda – što je valjana ponuda u postupcima javne nabave
 • Pravna zaštita – praksa DKOM-a
JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE
15. ožujka 2019. - Zadar
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja
 • Ponuda – što je valjana ponuda u postupcima javne nabave
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške
 • Pravna zaštita – praksa DKOM-a
JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE
08. - 05. ožujka 2019. - Zagreb
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Pravna zaštita – praksa DKOM-a
Najčešće pogreške u javnoj nabavi i kako ih ispraviti
28. veljače 2019. - Zagreb
 • Dokumentacija o nabavi – najčešće pogreške u izradi
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
Najčešće pogreške u javnoj nabavi i kako ih ispraviti
22. veljače 2019. - Opatija
 • Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse
 • Ponuda – kako pripremiti valjanu ponudu
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške
 • Financijske korekcije i javna nabava
Javna nabava – praksa i pogreške
15. veljače 2019. - Zagreb
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Jamstva – instrumenti osiguranja naručitelja i kako ih koristiti na ispravan način
 • Pregled i ocjena kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
Javna nabava za naručitelje i ponuditelje
31. siječnja 2019. - Zagreb
 • Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu
 • Ponuda – kako pripremiti valjanu ponudu
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave – od planiranja do izvršenja
Najčešće pogreške u javnoj nabavi i kako ih ispraviti
30. siječnja 2019. - Zagreb
 • Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse
 • Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške
 • Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka
 • Financijske korekcije i javna nabava
Kako odabrati kvalitetnog ponuditelja prema ZJN-u
14. prosinca 2018. - Zagreb
14.12.2018. ZAGREB
 • Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Jamstva
 • Pregled i ocjena ponuda
Planiranje javne nabave za 2019.
13. prosinca 2018. - Zagreb
13.12.2018. ZAGREB
 • Planiranje javne nabave za 2019.
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka
Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi
30. studenoga 2018. - Zagreb
30.11.2018. – ZAGREB
 • Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda – od otvaranja ponuda do odluke naručitelja, korak po korak
 • Financijske korekcije i javna nabava
Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja
29. studenoga 2018. - Zagreb
29.11.2018 – ZAGREB
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja
 • Jamstva
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
Program usavršavanja
15. studenoga 2018. - Zagreb
 • Planiranje javne nabave za 2019.
 • Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 • Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka
Program usavršavanja
26. listopada 2018. - Zagreb
 • Planiranje javne nabave za 2019.
 • Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
KAKO ODABRATI KVALITETNOG PONUDITELJA PREMA ZJN-u:
25. listopada 2018. - Zagreb
 • Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta
 • Jamstva
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka
Program usavršavanja
18. listopada 2018. - Zadar
 • Planiranje javne nabave za 2019.
 • Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta
 • Jamstva
 • Troškovnik
 • Financijske korekcije i javna nabava
Program usavršavanja
03. listopada 2018. - Zagreb
 • Planiranje javne nabave za 2019.
 • Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta
 • Jamstva
 • Troškovnik
 • Financijske korekcije i javna nabava
KAKO ODABRATI KVALITETNOG PONUDITELJA PREMA ZJN-u:
27. rujna 2018. - Zagreb
 • Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta
 • Pregled i ocjena ponuda – od otvaranja ponuda do odluke naručitelja, korak po korak
 • Elektronički ESPD obrazac – primjena u praksi
Program usavršavanja
26. rujna 2018. - Zagreb
 • Planiranje javne nabave za 2019.
 • Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka
ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE
12. srpnja 2018. - Zagreb
 • Dokumentacija o nabavi i bitne povrede postupka javne nabave
 • Postupak pregleda i ocjene ponuda – ESPD, ažurirani popratni dokumenti, pojašnjenje i upotpunjavanje
 • Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka
Program usavršavanja
05. srpnja 2018. - Zagreb
 • Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Praksa DKOM-a, po fazama postupka
 • Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
Program usavršavanja
14. lipnja 2018. - Zagreb
 • Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – kako ispravno propisati odredbe?
 • Postupak pregleda i ocjene ponuda – kako ispravno odabrati ponuditelja?
 • Elektronički ESPD obrazac – primjena u praksi
Program usavršavanja
07. lipnja 2018. - Zagreb
 • DOKUMENTACIJA O NABAVI I BITNE POVREDE POSTUPKA JAVNE NABAVE
 • POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE PONUDA – ESPD, ažurirani popratni dokumenti, pojašnjenje i upotpunjavanje
Program usavršavanja
25. svibnja 2018. - Zagreb
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 • Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
 • Praksa DKOM-a, po fazama postupka
Program usavršavanja
24. svibnja 2018. - Zagreb
 • Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi
 • Praksa DKOM-a, po fazama postupka
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE
10. svibnja 2018. - Zagreb
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
 • ESPD i ažurirani dokumenti – popunjavanje, dostava i pregled
 • Elektronički ESPD obrazac i elektronička žalba - primjena u praksi
 • Pravna zaštita u postupcima javne nabave – korak po korak
Program usavršavanja
26. travnja 2018. - Zagreb
 • ENP – ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Pravna zaštita i ENP – praksa DKOM-a
 • Elektronički ESPD obrazac – primjena u praksi
Program usavršavanja
19. travnja 2018. - Zagreb
 • Otvoreni postupak javne nabave – od pripreme postupka do odluke o odabiru
 • Elektronički ESPD obrazac – primjena u praksi
Program usavršavanja
13. travnja 2018. - Opatija
 • Otvoreni postupak javne nabave – od pripreme postupka do izvršenja ugovora, korak po korak kroz praksu
Program usavršavanja
28. ožujka 2018. - Zagreb
 • ENP – ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Pravna zaštita i ENP – praksa DKOM-a
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
Program usavršavanja
22. ožujka 2018. - Zagreb
 • Dokumentacija o nabavi – kako se izrađuje?
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Praksa DKOM-a, po fazama postupka
Program usavršavanja
15. ožujka 2018. - Zagreb
 • Otvoreni postupak javne nabave – od pripreme postupka do izvršenja ugovora, korak po korak kroz praksu
Program usavršavanja
23. veljače 2018. - Zagreb
 • Planiranje u sustavu javne nabave
 • Upravljanje jednostavnom nabavom i opći akt
 • Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi
 • Pravna zaštita po fazama postupka – praksa DKOM-a
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 • Učinkovitost javne nabave u RH
ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA
22. veljače 2018. - Zagreb
Program usavršavanja
16. veljače 2018. - Zagreb
 • Planiranje u sustavu javne nabave
 • EOJN RH – novine u sustavu
 • Jednostavna nabava i opći akt
 • Praksa DKOM-a, po fazama postupka
Program usavršavanja
01. veljače 2018. - Zagreb
 • Dokumentacija o nabavi – kako se izrađuje?
 • Praksa DKOM-a, po fazama postupka
 • EOJN RH – novine u sustavu
Program usavršavanja
31. siječnja 2018. - Zagreb
 • Planiranje u sustavu javne nabave
 • Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
 • Jednostavna nabava i opći akt
 • ENP s primjerima iz prakse
ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA
15. prosinca 2017. - Zagreb
14.12.2017. – ZAGREB
14. prosinca 2017. - Zagreb
 • Planiranje u sustavu javne nabave
 • Jednostavna nabava i opći akt
 • Nova praksa DKOM-a, po fazama postupka
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
07.12.2017. – ZAGREB
07. prosinca 2017. - Zagreb
 • Planiranje u sustavu javne nabave
 • Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
 • Jednostavna nabava i opći akt
 • Nova praksa DKOM-a, po fazama postupka
ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA
23. studenoga 2017. - Zagreb
22.11.2017. – ZAGREB
22. studenoga 2017. - Zagreb
 • Planiranje u sustavu javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi - kako se izrađuje?
 • Nova praksa DKOM-a, po fazama postupka
09.11.2017. – ZAGREB
09. studenoga 2017. - Zagreb
 • Dokumentacija o nabavi - kako se izrađuje?
 • Okvirni sporazumi
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
19.10.2017. – OPATIJA
19. listopada 2017. - Opatija
 • Dokumentacija o nabavi - kako se izrađuje?
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 • Nova praksa DKOM-a, po fazama postupka
12.10.2017. – ZAGREB
12. listopada 2017. - Zagreb
 • Planiranje u sustavu javne nabave
 • Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
 • Dokumentacija o nabavi - kako se izrađuje?
28.09.2017. – ZAGREB
28. rujna 2017. - Zagreb
 • Dokumentacija o nabavi - kako se izrađuje?
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 • Nova praksa DKOM-a, po fazama postupka
ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA
22. rujna 2017. - Zagreb
ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA
14. srpnja 2017. - Zagreb
13.07.2017. – ZAGREB
13. srpnja 2017. - Zagreb
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave
 • Elektronička nabava – problemi i rješenja u praksi
 • Nova praksa DKOM-a, po fazama postupka
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA
07. srpnja 2017. - Zagreb
30.06.2017. – ZAGREB
30. lipnja 2017. - Zagreb
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave
 • Dokumentacija o nabavi
 • Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – ESPD obrazac primjena u praksi
29.06.2017. – ZAGREB
29. lipnja 2017. - Zagreb
 • Jednostavna (bagatelna) nabava i interni akt
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda i trošak životnog vijeka
 • Pravna zaštita – praksa DKOM-a
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA
09. lipnja 2017. - Zagreb
01.06.2017. – ZAGREB
01. lipnja 2017. - Zagreb
 • Jednostavna (bagatelna) nabava i interni akt
 • Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
 • ENP - Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Pravna zaštita - praksa DKOM-a
19.05.2017. – ZAGREB
19. svibnja 2017. - Zagreb
 • Okvirni sporazumi
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave
 • Dokumentacija o nabavi
 • Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti
18.05.2017. – ZAGREB
18. svibnja 2017. - Zagreb
 • Jednostavna (bagatelna) nabava i interni akt
 • Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
 • Pravna zaštita - praksa DKOM-a
 • Središnja nabava
ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA
10. svibnja 2017. - Zagreb
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU
26. travnja 2017. - Osijek
 • Otvoreni postupak – priprema i tijek postupka
 • Dokumentacija o nabavi
 • Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti
 • Pravna zaštita – novine u sustavu
12.04.2017 – Zagreb
12. travnja 2017. - Zagreb
 • Bagatelna (jednostavna) nabava i interni akt
 • Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Pravna zaštita
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU
07. travnja 2017. - Zagreb
 • Otvoreni postupak – priprema i tijek postupka
 • Dokumentacija o nabavi
 • Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti
 • Pravna zaštita – novine u sustavu
ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA
06. travnja 2017. - Zagreb
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU, II.
24. ožujka 2017. - Zagreb
 • Otvoreni postupak – priprema i tijek
 • Dokumentacija o nabavi
 • Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti
 • Elektronička nabava
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE, I.
23. ožujka 2017. - Zagreb
 • Bagatelna (jednostavna) nabava i interni akt
 • Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Pravna zaštita
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU
10. ožujka 2017. - Zagreb
 • Otvoreni postupak
 • Dokumentacija o nabavi
 • Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti
 • Elektronička nabava
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU
03. ožujka 2017. - Split
 • Otvoreni postupak – priprema i tijek postupka
 • Dokumentacija o nabavi
 • Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti
 • Pravna zaštita – novine u sustavu
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE, II.
24. veljače 2017. - Zagreb
 • Dokumentacija o nabavi
 • Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Elektronička nabava
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE, I.
23. veljače 2017. - Zagreb
 • Otvoreni postupak; Ograničeni postupak; Pregovarački postupci
 • Partnerstvo za inovacije; Natjecateljski postupci
 • Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
 • Pravna zaštita – novine u sustavu
ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA
16. veljače 2017. - Zagreb
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU
09. veljače 2017. - Zagreb
 • Otvoreni postupak
 • Dokumentacija o nabavi
 • Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE, II.
27. siječnja 2017. - Zagreb
 • Otvoreni postupak; Ograničeni postupak; Pregovarački postupci
 • Partnerstvo za inovacije; Natjecateljski postupci
 • Izuzeća od javne nabave; Društvene i druge posebne usluge
 • Pravna zaštita – novine u sustavu
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE, I.
26. siječnja 2017. - Zagreb
 • Planiranje u sustavu javne nabave
 • Bagatelna nabava i interni akt
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Elektronička nabava
JAVNA NABAVA – PREDSTOJEĆE PROMJENE U SUSTAVU
15. prosinca 2016. - Zagreb
 • Otvoreni postupak
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Zajednica ponuditelja i podizvoditelji
 • Elektronička nabava – praksa
GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA
14. prosinca 2016. - Zagreb
 • Građevinski radovi i Zakon o javnoj nabavi
 • Javna nabava i FIDIC pravila
 • Građevinski radovi – reference i pravna zaštita
 • Težak profesionalni propust
8.12.2016. – ZAGREB
08. prosinca 2016. - Zagreb
 • Planiranje u sustavu javne nabave
 • Bagatelna (jednostavna) nabava i interni akt
 • Elektronička nabava – praksa
 • Pravna zaštita – novine u sustavu
JAVNA NABAVA – PREDSTOJEĆE PROMJENE U SUSTAVU, II
25. studenoga 2016. - Zagreb
 • Izuzeća od javne nabave
 • Društvene i druge posebne usluge
 • ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 • Elektronička nabava
JAVNA NABAVA – PREDSTOJEĆE PROMJENE U SUSTAVU, I
24. studenoga 2016. - Zagreb
 • Postupci javne nabave
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Pravna zaštita – novine u sustavu
11.11.2016. – ZAGREB
11. studenoga 2016. - Zagreb
 • Planiranje u sustavu javne nabave
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Pravna zaštita – novine u sustavu
 • Pregled novina u javnoj nabavi
JAVNA NABAVA – IMPLEMENTACIJA DIREKTIVA
27. listopada 2016. - Dubrovnik
 • Postupci javne nabave
 • Kriteriji za dodjelu ugovora
 • Izmjene i raskid ugovora
 • ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
 • Pravna zaštita
JAVNA NABAVA – IMPLEMENTACIJA DIREKTIVA
21. listopada 2016. - Zadar
 • Postupci javne nabave
 • Kriteriji za dodjelu ugovora
 • Izmjene i raskid ugovora
 • ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
 • Pravna zaštita
JAVNA NABAVA – PREDSTOJEĆE PROMJENE U SUSTAVU
12. listopada 2016. - Opatija
 • Postupci javne nabave
 • Kriteriji za dodjelu ugovora
 • Izmjene i raskid ugovora
 • ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
 • Pravna zaštita
JAVNA NABAVA – PREDSTOJEĆE PROMJENE U SUSTAVU
07. listopada 2016. - Zagreb
 • Postupci javne nabave
 • Izuzeća od javne nabave
 • Društvene i druge posebne usluge
 • Elektronička nabava – praksa
GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA
06. listopada 2016. - Zagreb
 • Građevinski radovi i Zakon o javnoj nabavi
 • Javna nabava i FIDIC pravila
 • Građevinski radovi – reference i pravna zaštita
 • Težak profesionalni propust
Javna nabava – predstojeće promjene u sustavu
29. rujna 2016. - Zagreb
 • Otvoreni postupak
 • ENP - Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • ESPD - Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
 • Pravna zaštita - novine u sustavu
23.9.2016. – ZAGREB
23. rujna 2016. - Zagreb
 • Planiranje u sustavu javne nabave
 • Bagatelna (jednostavna) nabava i interni akt
 • Pravna zaštita – novine u sustavu
 • Elektronička nabava – praksa
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE – IMPLEMENTACIJA DIREKTIVA, II.
15. srpnja 2016. - Zagreb
 • Izuzeća od javne nabave
 • Društvene i druge posebne usluge
 • ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 • Pravna zaštita
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABEVE – IMPLEMENTACIJA DIREKTIVA, I.
14. srpnja 2016. - Zagreb
 • Postupci javne nabave
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Pravna zaštita
8.7.2016. – ZAGREB
08. srpnja 2016. - Zagreb
 • Izuzeća od javne nabave
 • Društvene i druge posebne usluge
 • ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 • Pravna zaštita
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABEVE – IMPLEMENTACIJA DIREKTIVA
07. srpnja 2016. - Zagreb
 • Postupci javne nabave
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Pravna zaštita
1.7.2016. – OSIJEK
01. srpnja 2016. - Osijek
 • Javna nabava – predstojeće promjene u sustavu
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – nova pravila za naručitelje i ponuditelje
 • Pravna zaštita – novine u sustavu
16.6.2016. – ZAGREB
16. lipnja 2016. - Zagreb
 • Javna nabava – predstojeće promjene u sustavu
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – nova pravila za naručitelje i ponuditelje
 • Pravna zaštita – novine u sustavu
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini
15.6.2016. – ZAGREB
15. lipnja 2016. - Zagreb
 • Javna nabava – predstojeće promjene u sustavu
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – nova pravila za naručitelje i ponuditelje
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini
9.6.2016. – ZAGREB
09. lipnja 2016. - Zagreb
 • Javna nabava – predstojeće promjene u sustavu
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – nova pravila za naručitelje i ponuditelje
 • Pravna zaštita – novine u sustavu
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini
20.5.2016. – ZAGREB
20. svibnja 2016. - Zagreb
 • Implementacija direktiva kroz novi Zakon o javnoj nabavi – predstojeće promjene u sustavu
 • Sprječavanje sukoba interesa, prekršajna i kaznena odgovornost u sustavu javne nabave
 • Pravna zaštita – novine u sustavu
 • Elektronička nabava– obveze i mogućnosti u 2016. godini
12.5.2016. – ZAGREB
12. svibnja 2016. - Zagreb
 • Implementacija direktiva kroz novi Zakon o javnoj nabavi – predstojeće promjene u sustavu
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini
11.5.2016. – ZAGREB
11. svibnja 2016. - Zagreb
 • Implementacija direktiva kroz novi Zakon o javnoj nabavi – predstojeće promjene u sustavu
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – nova pravila za naručitelje i ponuditelje
 • Pravna zaštita – novine u sustavu
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini
Javna nabava za revizore
27. travnja 2016. - Zagreb
 • Planiranje u sustavu javne nabave
 • Bagatelna nabava i interni akt
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Javna nabava i revizija u EU
 • Elektronička javna nabava
22.4.2016. – Zagreb
22. travnja 2016. - Zagreb
 • Implementacija direktiva kroz novi Zakon o javnoj nabavi - predstojeće promjene u sustavu
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi - nova pravila za naručitelje i ponuditelje
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini
Odlučivanje u javnoj nabavi – ispravno postupanje i zakonita odluka
21. travnja 2016. - Zagreb
 • Jamstva - iskustva iz prakse
 • Težak profesionalni propust
 • Troškovnik
 • Postupak pregleda i ocjene E-ponuda
 • Elektronička nabava - obveze i mogućnosti u 2016. godini
23.3.2016. – ZAGREB
23. ožujka 2016. - Zagreb
 • Vodič za pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje
 • Sprječavanje sukoba interesa, prekršajna i kaznena odgovornost u sustavu javne nabave
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave – primjena u praksi
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini
17.3.2016. – ZAGREB
17. ožujka 2016. - Zagreb
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Pregled i ocjena elektroničkih ponuda
 • Težak profesionalni propust – razlog isključenja ponuditelja
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini
10.3.2016. – ZAGREB
10. ožujka 2016. - Zagreb
 • Okvirni sporazumi – primjena u praksi
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini
24.2.2016. – ZAGREB
24. veljače 2016. - Zagreb
 • Vodič za pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje
 • Sprječavanje sukoba interesa, prekršajna i kaznena odgovornost u sustavu javne nabave
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave – primjena u praksi
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini
19.2.2016. – ZAGREB
19. veljače 2016. - Zagreb
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Jamstva
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini
28.1.2016. – ZAGREB
28. siječnja 2016. - Zagreb
 • Sve o ponudi
 • Postupanje naručitelja u postupku pregleda i ocjene ponuda kroz praksu DKOM-a
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini
21.1.2016. – ZAGREB
21. siječnja 2016. - Zagreb
 • Izrada Plana nabave za 2016. godinu
 • Bagatelna nabava i interni akt
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini
10.12.2015. – ZAGREB
10. prosinca 2015. - Zagreb
 • Izrada Plana nabave za 2016. godinu
 • Bagatelna nabava i interni akt
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2015/2016. godini
9.12.2015. – ZAGREB
09. prosinca 2015. - Zagreb
 • Izrada Plana nabave za 2016. godinu
 • Bagatelna nabava i interni akt
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2015/2016. godini
18.11.2015. – ZAGREB
18. studenoga 2015. - Zagreb
 • Okvirni sporazumi – primjena u praksi
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2015/2016. godini
12.11.2015. – ZAGREB
12. studenoga 2015. - Zagreb
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave – primjena u praksi
 • Sprječavanje sukoba interesa, prekršajna i kaznena odgovornost u sustavu javne nabave
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda (članak 92. ZJN-a) kroz praksu DKOM-a
 • Presude Europskog suda pravde
28.10.2015. – OPATIJA
28. listopada 2015. - Opatija
 • Vodič za pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda
15.10.2015. – OSIJEK
15. listopada 2015. - Osijek
 • Vodič za pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje
 • Ekonomski najpovoljnija ponuda
1.10.2015. – ZAGREB
01. listopada 2015. - Zagreb
 • Izrada Plana nabave za 2016. godinu
 • Bagatelna nabava i interni akt
 • Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2015/2016. godini
25.9.2015. – ZAGREB
25. rujna 2015. - Zagreb
 • Vodič za pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje
 • Praksa DKOM-a – najčešće pogreške naručitelja u pripremi dokumentacije
9.7.2015. – ZAGREB
09. srpnja 2015. - Zagreb
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Pravna zaštita - najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja
8.7.2015. – ZAGREB
08. srpnja 2015. - Zagreb
 • Bagatelna nabava i interni akt
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Sprječavanje sukoba interesa
 • Elektronička javna nabava
2.7.2015. – ZAGREB
02. srpnja 2015. - Zagreb
 • VODIČ ZA PRIPREMU I IZRADU DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
 • ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE – OBVEZE I MOGUĆNOSTI
17.6.2015. – ZAGREB
17. lipnja 2015. - Zagreb
 • ELEKTRONIČKA NABAVA – OBVEZE U 2015. GODINI
 • PREGLED I OCJENA PONUDA
 • PRAVNA ZAŠTITA – NAJČEŠĆE POGREŠKE NARUČITELJA I PONUDITELJA
20.5.2015. – ZAGREB
20. svibnja 2015. - Zagreb
 • Vodič za pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje
 • Elektronička javna nabava za naručitelje - obveze i mogućnosti
7.5.2015. – ZAGREB
07. svibnja 2015. - Zagreb
 • Elektronička javna nabava za naručitelje i ponuditelje
24.4.2015. – ZAGREB
24. travnja 2015. - Zagreb
 • Javna nabava za ponuditelje - Kako pobijediti u postupcima javne nabave?
23.4.2015. – ZAGREB
23. travnja 2015. - Zagreb
 • BAGATELNA NABAVA I INTERNI AKT
 • PREGLED I OCJENA PONUDA
 • SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
 • ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA
16.4.2015. – ZAGREB
16. travnja 2015. - Zagreb
 • Otvoreni postupak kroz praksu Državne komisije i e-javna nabava
15.4.2015. – ZAGREB
15. travnja 2015. - Zagreb
 • Elektronička javna nabava za naručitelje i ponuditelje
26.3.2015. – SPLIT
26. ožujka 2015. - Split
 • ISKLJUČENJA PONUDITELJA, UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI
 • EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
 • POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA SUKLADNO PRAKSI DRŽAVNE KOMISIJE
 • ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA
19.3.2015. – OSIJEK
19. ožujka 2015. - Osijek
 • Jamstva
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda sukladno praksi Državne komisije
 • Elektronička javna nabava
25.2.2015. – ZAGREB
25. veljače 2015. - Zagreb
 • ISKLJUČENJA PONUDITELJA, UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI
 • EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
 • PREGLED I OCJENA PONUDA
 • ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA
19.2.2015. – ROVINJ
19. veljače 2015. - Rovinj
 • OTVORENI POSTUPAK KROZ PRAKSU DRŽAVNE KOMISIJE I E-JAVNA NABAVA
12.2.2015. – ZAGREB
12. veljače 2015. - Zagreb
 • JAVNA NABAVA ZA REVIZORE II. DIO – PROVOĐENJE POSTUPAKA I IZVRŠENJE UGOVORA
11.2.2015. – ZAGREB
11. veljače 2015. - Zagreb
 • JAVNA NABAVA ZA REVIZORE I. DIO – PLANIRANJE, BAGATELNA NABAVA I INTERNI AKT
5.2.2015. – ZAGREB
05. veljače 2015. - Zagreb
 • NABAVA GRAĐEVINSKIH RADOVA
 • POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA SUKLADNO PRAKSI DRŽAVNE KOMISIJE
 • PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE – PRIMJENA U PRAKSI
 • PRESUDE EUROPSKOG SUDA PRAVDE I NOVE DIREKTIVE U PODRUČJU JAVNE NABAVE
4.2.2015. – ZAGREB
04. veljače 2015. - Zagreb
 • Otvoreni postupak kroz praksu Državne komisije i e-javna nabava
10.12.2014. – ZAGREB
10. prosinca 2014. - Zagreb
 • IZRADA PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU
 • UPRAVLJANJE BAGATELNOM NABAVOM I INTERNI AKT
4.12.2014. – ZADAR
04. prosinca 2014. - Zadar
 • OKVIRNI SPORAZUM – PRIMJENA U PRAKSI
 • EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
 • IZVRŠENJE UGOVORA
26.11.2014. – ZAGREB
26. studenoga 2014. - Zagreb
 • JAVNA NABAVA ZA PONUDITELJE – KAKO POBIJEDITI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE?
19.11.2014. – OPATIJA
19. studenoga 2014. - Opatija
 • OKVIRNI SPORAZUM – PRIMJENA U PRAKSI
 • EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
 • IZVRŠENJE UGOVORA
13.11.2014. – DUBROVNIK
13. studenoga 2014. - Dubrovnik
 • OKVIRNI SPORAZUM – PRIMJENA U PRAKSI
 • EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
 • IZVRŠENJE UGOVORA
12.11.2014. – DUBROVNIK
12. studenoga 2014. - Dubrovnik
 • IZRADA PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU
 • UPRAVLJANJE BAGATELNOM NABAVOM I INTERNI AKT
5.11.2014. – ZAGREB
05. studenoga 2014. - Zagreb
 • PREGOVARAČKI POSTUPCI – PRIMJENA U PRAKSI
 • SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA, PREKRŠAJNA I KAZNENA ODGOVORNOST U SUSTAVU JAVNE NABAVE
 • PRESUDE EUROPSKOG SUDA PRAVDE
22.10.2014. – SPLIT
22. listopada 2014. - Split
 • OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE KROZ PRAKSU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
21.10.2014. – SPLIT
21. listopada 2014. - Split
 • IZRADA PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU
 • UPRAVLJANJE BAGATELNOM NABAVOM I INTERNI AKT
16.10.2014. – ZAGREB
16. listopada 2014. - Zagreb
 • ISKLJUČENJA PONUDITELJA, UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI
 • EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
 • PREGLED I OCJENA PONUDA
 • PRESUDE EUROPSKOG SUDA PRAVDE
15.10.2014. – ZAGREB
15. listopada 2014. - Zagreb
 • JAVNA NABAVA ZA PONUDITELJE – KAKO POBIJEDITI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE?
2.10.2014. – OSIJEK
02. listopada 2014. - Osijek
 • OKVIRNI SPORAZUM – PRIMJENA U PRAKSI
 • EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
 • IZVRŠENJE UGOVORA
1.10.2014 – OSIJEK
01. listopada 2014. - Osijek
 • IZRADA PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU » UPRAVLJANJE BAGATELNOM NABAVOM I INTERNI AKT
25.9.2014. – ZAGREB
25. rujna 2014. - Zagreb
 • OKVIRNI SPORAZUM – PRIMJENA U PRAKSI
 • EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
 • PRESUDE EUROPSKOG SUDA PRAVDE
24.9.2014. – ZAGREB
24. rujna 2014. - Zagreb
 • IZRADA PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU
 • UPRAVLJANJE BAGATELNOM NABAVOM I INTERNI AKT
 • PREKRŠAJNA I KAZNENA ODGOVORNOST U SUSTAVU JAVNE NABAVE
 • UPRAVLJANJE IZVRŠENJEM UGOVORA
2.7.2014. – ZAGREB
02. srpnja 2014. - Zagreb
 • Javna nabava: Uredskog materijala, električne energije i poštanskih usluga; Sklapanje ugovora po okvirnim sporazumima
1.7.2014. – ZAGREB
01. srpnja 2014. - Zagreb
 • Otvoreni postupak javne nabave kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
16.6.2014. – ZADAR
16. lipnja 2014. - Zadar
 • Otvoreni postupak javne nabave kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
13.6.2014. – OPATIJA
13. lipnja 2014. - Opatija
 • Otvoreni postupak javne nabave kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
6.6.2014. – OSIJEK
06. lipnja 2014. - Osijek
 • Otvoreni postupak javne nabave kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
28.5.2014. – DUBROVNIK
28. svibnja 2014. - Dubrovnik
 • Otvoreni postupak javne nabave kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
22.5.2014. – ZAGREB
22. svibnja 2014. - Zagreb
 • Nabava građevinskih radova
 • Održavnje objekata (nabava građevinsko-obrtničkih radova i usluga)
 • Jamstvo sukladno Zakonu o javnoj nabavi
 • Upravljanje izvršenjem ugovora
20.5.2014. – ZAGREB
20. svibnja 2014. - Zagreb
 • Otvoreni postupak javne nabave kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave