Novosti

KOMUNALNA DJELATNOST – MIŠLJENJE MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA I MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18) stupio je na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu sa sobom nose dvojbe oko tumačenja je li za obavljanje komunalne djelatnosti naručitelj dužan provesti postupak javne nabave ili je ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti izuzet od primjene Zakona o javnoj nabavi ili se […]

Saznaj više

NOVOSTI U EOJN-u RH vezane uz PLAN NABAVE i PREDAJU E-PONUDE

U EOJN RH su implementirane određene novosti i to u modulu Plan nabave na strani naručitelja, te u procesu predaje elektroničke ponude na strani ponuditelja.

Saznaj više

UPUTA ZA OBVEZNIKE PRIMJENE ZJN-a O SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA STATISTIČKOG IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2018. GODINU

Objavljena je Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu.
Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. ZJN-a. Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.

Saznaj više

NOVOST U DOHVATU UVJERENJA IZ KAZNENE EVIDENCIJE PUTEM EOJN-a RH

Člankom 20. stavak 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN, br. 65/17) propisano je da se smatra da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na jeziku iz članka 280. stavka 2. ZJN-a ili putem EOJN-a RH.

Saznaj više

OBJAVLJEN JE DVANAESTI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave broj 12 je objavljen u prosincu 2018. Novi broj Biltena je namijenjen predstavnicima privatnog sektora, ali isto tako i naručiteljima te daje sveobuhvatni prikaz sustava javne nabave RH na jednom mjestu. Ponuditelji mogu ovaj Bilten koristiti prilikom priprema ponuda, a naručitelji prilikom davanja odgovora na upite predstavnika privatnog sektora.

Saznaj više

OBJAVLJEN JE ZAKON O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ NABAVI

U Narodnim novinama objavljen je Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 94/18).

Saznaj više

OBJAVLJEN JE JEDANAESTI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave broj 11 je objavljen u rujnu 2018. Novi broj Biltena donosi relevantne informacije i novosti iz sustava javne nabave.Interna revizija kao aktivnost unutar organizacije pomaže unapređenju poslovanja i ostvarenju ciljeva organizacije. Saznajte koja je uloga interne revizije u javnoj nabavi.

Saznaj više

NOVOSTI U POSTUPKU OTVARANJA PONUDA (ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH)

U Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) uvedene su određene izmjene koje se odnose na postupak otvaranja ponuda. Jedna izmjena odnosi se na promjenu prikaza provjere elektroničkih ponuda u postupku otvaranja ponuda. Druga izmjena obuhvaća podatke vezane uz ponude pa se tako omogućuje na svakoj pojedinoj ponudi preuzimanje cjelokupne ponude, a ne samo uveza ponude.

Saznaj više

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI U RH ZA 2017. GODINU

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je izradilo i objavilo Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu. Obveza izrade i objave godišnjeg statističkog izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj propisana je člankom 441. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Saznaj više

OBJAVLJEN JE DESETI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave br. 10 objavljen je krajem lipnja 2018. Ovaj broj Biltena obrađuje aktualne teme u području javne nabave. Centralna tema je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Saznajte sve o praksi DKOM-a po pitanju ekonomski najpovoljnije ponude, kako u fazi objave postupka javne nabave tako i u fazi pregleda i ocjene ponuda. Pročitajte kako se druge države članice EU nose sa financijskim korekcijama u postupcima javne nabave financiranim iz europskih fondova – u ovom broju prikazana je situacija u Republici Sloveniji.

Saznaj više