Novosti

OTVORENO e-SAVJETOVANJE – PROCJENA UČINKA ZJN-a

Na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je savjetovanje vezano za Obrazac prethodne procjene učinka Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  javnoj nabavi, koji možete vidjeti OVDJE. Savjetovanje traje do 20. srpnja 2021. Izvješće o savjetovanju očekuje se 19. kolovoza 2021.

Saznaj više

OTVORENO e-SAVJETOVANJE

Na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je savjetovanje vezano za Prijedlog Pravilnika o izvješćivanju Europske komisije i minimalnim ciljevima u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz, koji možete vidjeti OVDJE. Savjetovanje je do 21. srpnja 2021. Izvješće o savjetovanju očekuje se 20. kolovoza 2021.

Saznaj više

SMJERNICE EUROPSKE KOMISIJE ZA JAVNU NABAVU INOVATIVNIH RJEŠENJA

Europska komisija je objavila nove Smjernice za javnu nabavu inovativnih rješenja. Smjernicama na hrvatskom jeziku možete pristupiti OVDJE.

Saznaj više

KUPUJMO NA DRUŠTVENO OSVJEŠTEN NAČIN – PRIRUČNIK EUROPSKE KOMISIJE

Europska Komisija je objavila priručnik „Kupujmo na društveno osviješten način – priručnik za socijalnu osviještenost u javnoj nabavi (2. izdanje)”. Priručniku na hrvatskom jeziku možete pristupiti OVDJE.

Saznaj više

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI U RH ZA 2020. GODINU

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je i objavilo Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu. Obveza izrade i objave godišnjeg statističkog izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj propisana je člankom 441. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16).

Saznaj više

OBJAVLJEN JE 22. BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave broj 22 „Postupci javne nabave kroz presude Visokog upravnog suda RH – II. DIO“ objavljen je u lipnju 2021. U ovom kao i u prethodnom broju Biltena analizirane su presude Visokog upravnog suda RH protiv odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Smatramo kako je neophodno napraviti ovakav sveobuhvatan pregled, […]

Saznaj više

OBJAVLJENA SU TRI STRUČNA ČLANKA NA BILTENU JAVNE NABAVE

Na web stranici Bilten javne nabave https://biltenjavnenabave.hr/ objavljena su tri nova stručna članka iz područja javne nabave. Članke možete pronaći u rubrici Stručni članci kojoj pristupate bez obveze zasnivanja pretplatničkog odnosa.

Saznaj više

SAFU – AŽURIRANE UPUTE ZA KORISNIKE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) jedno je od tijela u sustavu upravljanja programima i projektima koji se u Republici Hrvatskoj financiraju iz proračuna EU. SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne […]

Saznaj više

OBJAVLJEN JE DVADESET PRVI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave broj 21 „Postupci javne nabave kroz presude Visokog upravnog suda RH – I DIO“ objavljen je u ožujku 2021. U ovom broju Biltena analizirane su presude Visokog upravnog suda RH protiv odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Smatramo kako je neophodno napraviti ovakav sveobuhvatan pregled, jer presude Visokog upravnog […]

Saznaj više

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2020. GODINU – UPUTA ZA OBVEZNIKE PRIMJENE ZJN-a

Objavljena je Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2020. godinu. Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. ZJN-a. Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu. Izvješće o […]

Saznaj više