Novosti

OBJAVLJENA SU TRI STRUČNA ČLANKA NA BILTENU JAVNE NABAVE

Na web stranici Bilten javne nabave https://biltenjavnenabave.hr/ objavljena su tri nova stručna članka iz područja javne nabave. Članke možete pronaći u rubrici Stručni članci kojoj pristupate bez obveze zasnivanja pretplatničkog odnosa.

Saznaj više

SAFU – AŽURIRANE UPUTE ZA KORISNIKE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) jedno je od tijela u sustavu upravljanja programima i projektima koji se u Republici Hrvatskoj financiraju iz proračuna EU. SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne […]

Saznaj više

OBJAVLJEN JE DVADESET PRVI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave broj 21 „Postupci javne nabave kroz presude Visokog upravnog suda RH – I DIO“ objavljen je u ožujku 2021. U ovom broju Biltena analizirane su presude Visokog upravnog suda RH protiv odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Smatramo kako je neophodno napraviti ovakav sveobuhvatan pregled, jer presude Visokog upravnog […]

Saznaj više

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2020. GODINU – UPUTA ZA OBVEZNIKE PRIMJENE ZJN-a

Objavljena je Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2020. godinu. Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. ZJN-a. Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu. Izvješće o […]

Saznaj više

EOJN RH – IZMJENE U NAČINU DOHVATA POTVRDE POREZNE UPRAVE

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH) korisnicima je dostupan modul „Dohvat iz registara i evidencija RH“ putem kojeg je moguće dohvatiti određene podatke i dokumente iz sudskog registra, obrtnog registra, kaznene evidencije i porezne evidencije. Vezano za dohvat podataka iz porezne evidencije, u EOJN-u RH od 1. siječnja 2021. godine dolazi do promjene […]

Saznaj više

EOJN RH – IZMJENE U MODULU „PLAN NABAVE“ I „REGISTAR UGOVORA“

U Narodnim novinama broj 144/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika dodaju se novi podaci u Plan nabave i Registar ugovora. S obzirom na navedeno, u Elektroničkom […]

Saznaj više

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) propisuje sadržaj, rok donošenja, način i rokove objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u […]

Saznaj više

OBJAVLJEN JE DVADESETI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave broj 20 objavljen je u prosincu 2020. Napisan je u obliku pitanja i odgovora na razne probleme iz prakse. Namijenjen je naručiteljima i ponuditeljima u RH. Ovaj broj Biltena daje odgovore na pitanja koja su nam pretplatnici Biltena postavili tijekom protekle godine. Za Vas smo izdvojili samo dio pitanja i odgovora koji […]

Saznaj više

e-SAVJETOVANJE – ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13, 127/13, 74/14, 98/19) uređuje nadležnost i druga pitanja vezana za rad Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. U tijeku je javno savjetovanje vezano uz nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, pri […]

Saznaj više

OBJAVLJEN JE STRUČNI ČLANAK ZA NEOBVEZNIKE PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Na web stranici Biltena javne nabave u RH (www.biltenjavnenabave.hr), u rubrici Stručni članci objavljen je novi članak koji obrađuje temu provedbe postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Neobveznici su naručitelji koji nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, ali koji moraju provesti određeni postupak nabave u svrhu sklapanja ugovora koji se financira iz […]

Saznaj više