Novosti

BJN I NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE

Objavljen je novi stručni članak u kojem je predstavljen Bilten javne nabave u RH i njegove funkcionalnosti. Također, istaknute su i ostale nove informacije u sustavu javne nabave RH koje su bitne za korisnike. Bilten javne nabave u RH predstavlja portal koji omogućava stjecanje stvarnog znanja od osoba koje imaju iskustva u svim fazama javne […]

Saznaj više

POSTUPOVNE PRETPOSTAVKE ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE I INFORMACIJE O ŽALBENOM POSTUPKU – PRAKSA DKOM-A I VUS-A

Objavljen je novi stručni članak u kojem se navode primjeri prakse DKOM-a i Visokog upravnog suda RH, vezani za ispunjavanje postupovnih pretpostavki za izjavljivanje žalbe. Također, istaknute su i ostale informacije koje su bitne za stranke koje sudjeluju u žalbenom postupku u području javne nabave. Prema odredbi članka 404. stavka 1. ZJN-a prije upuštanja u […]

Saznaj više

JAVNA NABAVA I EU SANKCIJE PREMA RUSIJI

Europska unija je na vojni napad Rusije na Ukrajinu odgovorila uvođenjem sankcija koje su sve članice EU-a obvezne primjenjivati. Cilj je uvedenim mjerama smanjiti sposobnost financiranja rata. Uvedene mjere se tiču i javne nabave pa je potrebno uvesti tražene sankcije i u tom području. Sankcije su propisane Uredbom (EU) 2022/576 o izmjeni Uredbe (EU) br. […]

Saznaj više

ZAKON O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa  (u daljnjem tekstu: ZSSI21), stupio je na snagu 25. prosinca 2021. godine. Donošenje potpuno novog Zakona umjesto još jedne izmjene i dopune rezultat je više okolnosti: prije svega činjenice da je prethodni Zakon donesen 2011. godine, a nakon toga četiri puta izmijenjen i dopunjen u Hrvatskom saboru te jedanput […]

Saznaj više

OBJAVLJEN JE 25. BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave broj 25 „Vodič za naručitelje i ponuditelje – od A do Ž, korak po korak I. DIO“ objavljen je u ožujku 2022. Namijenjen je svim naručiteljima i ponuditeljima u RH kao kvalitetan radni priručnik. Što je cilj ovog broja Biltena? Cilj ovog broja Biltena je omogućiti naručiteljima i ponuditeljima da stjecanjem znanja […]

Saznaj više

e-SAVJETOVANJE – ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN) stupio je na snagu 1. siječnja 2017. godine. ZJN-om se utvrđuju pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ZJN-om, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe […]

Saznaj više

EOJN RH – UPUTA O DOSTAVLJANJU STATISTIČKOG IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2021. ZA OBVEZNIKE PRIMJENE ZJN-a

Izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2022. Izvješće naručitelji izrađuju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/). Objavljena je Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi (ZJN) o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2021. godinu. Uputa o tome […]

Saznaj više

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2021. GODINU – UPUTA ZA OBVEZNIKE PRIMJENE ZJN-a

Objavljena je Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi (ZJN) o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2021. godinu. Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. ZJN-a. Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu. Izvješće […]

Saznaj više

OBJAVLJENE SU POSEBNE UZANCE O GRAĐENJU

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca na temelju članka 199. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17, 25/19) donijele su Posebne uzance o građenju. Posebnim uzancama o građenju uređuju se odnosi između ugovorno povezanih naručitelja i izvođača (ugovaratelja) u poslovima građenja, a ne primjenjuju se ako su ugovaratelji isključili njihovu primjenu. Posebne uzance […]

Saznaj više

OBJAVLJENO JE POSEBNO IZDANJE BJN-a: VODIČ ZA JEDNOSTAVNU NABAVU, korak po korak

Pored redovnog broja BJN-a (broj 24) u prosincu 2021. godine objavljeno je posebno izdanje Biltena pod nazivom „Vodič – Kako upravljati jednostavnom nabavom (planiranje, postupak, izvršenje) – korak po korak“ kao naš božićni i novogodišnji dar svim pretplatnicima Biltena u 2021. godini te će ovaj broj biti dostupan u elektroničkom obliku. Ovo posebno izdanje Biltena […]

Saznaj više