Novosti

EOJN RH – IZMJENE U NAČINU DOHVATA POTVRDE POREZNE UPRAVE

U Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH) korisnicima je dostupan modul „Dohvat iz registara i evidencija RH“ putem kojeg je moguće dohvatiti određene podatke i dokumente iz sudskog registra, obrtnog registra, kaznene evidencije i porezne evidencije. Vezano za dohvat podataka iz porezne evidencije, u EOJN-u RH od 1. siječnja 2021. godine dolazi do promjene […]

Saznaj više

EOJN RH – IZMJENE U MODULU „PLAN NABAVE“ I „REGISTAR UGOVORA“

U Narodnim novinama broj 144/20 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika dodaju se novi podaci u Plan nabave i Registar ugovora. S obzirom na navedeno, u Elektroničkom […]

Saznaj više

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) propisuje sadržaj, rok donošenja, način i rokove objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u […]

Saznaj više

OBJAVLJEN JE DVADESETI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave broj 20 objavljen je u prosincu 2020. Napisan je u obliku pitanja i odgovora na razne probleme iz prakse. Namijenjen je naručiteljima i ponuditeljima u RH. Ovaj broj Biltena daje odgovore na pitanja koja su nam pretplatnici Biltena postavili tijekom protekle godine. Za Vas smo izdvojili samo dio pitanja i odgovora koji […]

Saznaj više

e-SAVJETOVANJE – ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13, 127/13, 74/14, 98/19) uređuje nadležnost i druga pitanja vezana za rad Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. U tijeku je javno savjetovanje vezano uz nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, pri […]

Saznaj više

OBJAVLJEN JE STRUČNI ČLANAK ZA NEOBVEZNIKE PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Na web stranici Biltena javne nabave u RH (www.biltenjavnenabave.hr), u rubrici Stručni članci objavljen je novi članak koji obrađuje temu provedbe postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Neobveznici su naručitelji koji nisu obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, ali koji moraju provesti određeni postupak nabave u svrhu sklapanja ugovora koji se financira iz […]

Saznaj više

e-SAVJETOVANJE – IZMJENA PRAVILNIKA O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi na snazi je od 1. siječnja 2018. godine. Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, […]

Saznaj više

OBJAVLJEN JE DEVETNAESTI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave br. 19 objavljen je u rujnu 2020, a obrađuje specifične teme za koje su u prethodnom razdoblju postavljena mnoga pitanja i problemi. Što je cilj ovog broja Biltena? Cilj ovog broja Biltena je dati odgovore na pitanja javnog i privatnog sektora koja se tiču problematičnih instituta iz Zakona o javnoj nabavi, kao […]

Saznaj više

IZMJENA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave na snazi je od srpnja 2017. godine. Dana 01. srpnja 2020. objavljena je izmjena Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, br. 75/20). Izmjena Pravilnika dostupna je OVDJE.

Saznaj više

OBJAVLJEN JE OSAMNAESTI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave br. 18 objavljen je u lipnju, a posvećen je funkcioniranju sustava javne nabave u doba epidemije bolesti COVID-19. Što je cilj ovog broja Biltena? Cilj ovog broja Biltena je omogućiti kvalitetnu uslugu pružajući korisne informacije vezane za sustav javne nabave koje su nam potrebne. Specifična globalna situacija te mjere u borbi s […]

Saznaj više