Radionice i edukacije

Temporis savjetovanje d.o.o. iz Zagreba organizira radionice vezano za aktualna pitanja u praksi. Cilj radionica koje provodimo je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti svih osoba uključenih u sustav javne nabave.

Radionice i edukacije provode stručne osobe, ovlašteni treneri javne nabave. Predavači su licencirani treneri s praktičnim iskustvom stečenim u provođenju velikog broja postupaka javnih nabava svih vrsta. Predavači su sudjelovali u razvoju sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj radom u Uredu za javnu nabavu i u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave te bili članovi pregovaračkih timova za ulazak RH u EU. Većina predavača ima i međunarodna iskustva te su upoznati s najboljom praksom zemlja članica EU.

Trenutno nema aktualnih radionica i edukacija.

Organiziramo edukacije za sve odgovorne osobe u sustavu i one koji to žele biti:

 • Župane, gradonačelnike, načelnike, pročelnike
 • Članove upravnih i nadzornih tijela
 • Direktore, ravnatelje, upravitelje
 • Revizore
 • Stručnjake javne nabave
 • Ponuditelje
 • Odvjetnike
 • Sve osobe koje žele znati više i steći specifična znanja bazirana na iskustvu iz prakse.

Prikaz arhive po godinama

01. siječnja 2019. -
Radionica za naručitelje
10. prosinca 2018. - Zagreb
 • Otvoreni postupak javne nabave i EOJN RH – korak po korak
 • Prezentacije funkcionalnosti EOJN-a RH – Praktični rad u demo verziji
 • Izmjena plana nabave i registra ugovora
Radionica za ponuditelje
16. studenoga 2018. - Zagreb
 • Sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj
 • Otvoreni postupak javne nabave – korak po korak
 • Priprema i dostava ponude (e-Dostava)
 • Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)
Radionica za naručitelje
02. srpnja 2018. - Šibenik
 • Uređenje sustava javne nabave unutar naručitelja
 • Planiranje u sustavu javne nabave
 • Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi
 • Upravljanje i provođenje postupaka jednostavne nabave
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
Radionica za ponuditelje
04. travnja 2017. - Zagreb
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi, I. DIO
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi, II. DIO
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi, III. DIO
Radionica za naručitelje
29. ožujka 2017. - Zagreb
 • Dokumentacija o nabavi – utjecaj novina na sadržaj dokumentacije
 • Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti – novi način određivanja i dokazivanja
 • Postupci javne nabave sukladno ZJN 2016.
 • Pravna zaštita – bitni elementi
Radionica za naručitelje
28. ožujka 2017. - Zagreb
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi, I. DIO
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi, II. DIO
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi, III. DIO
Radionica za ponuditelje
07. veljače 2017. - Zagreb
 • Postupci javne nabave po novom Zakonu o javnoj nabavi
 • Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti – novi način određivanja i dokazivanja
 • Kriteriji odabira – Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP)
 • Pravna zaštita – praksa DKOM-a
Radionica za ponuditelje
03. veljače 2017. - Zagreb
 • Postupci javne nabave po novom Zakonu o javnoj nabavi
 • Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti – novi način određivanja i dokazivanja
 • Kriteriji odabira – Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP)
 • Pravna zaštita – praksa DKOM-a
Radionica za naručitelje
21. studenoga 2016. - Zagreb
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi, I. DIO
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi, II. DIO
 • ENP – praktična vježba
Radionica za ponuditelje (elektronička nabava)
14. rujna 2016. - Zagreb
 • Ponuditelji – predaja ponude kroz Elektronički oglasnik javne nabave RH
01. siječnja 2015. -
Radionica za ponuditelje
08. srpnja 2014. - Zagreb
 • JAVNA NABAVA ZA PONUDITELJE - Kako uspjeti u otvorenom postupku javne nabave?
Radionica za naručitelje i ponuditelje
28. travnja 2014. - Zagreb
 • EU fondovi i postupak javne nabave
Radionica za naručitelje
24. travnja 2014. - Dubrovnik
 • Interna organizacija nabave i izvršenje ugovora