Aktualne edukacije

Programi usavršavanja, izobrazbe i radionice

13. lipnja
2023.
JEDNOSTAVNA NABAVA – PLANIRANJE, PROVOĐENJE POSTUPAKA, EOJN RH, IZVRŠENJE, SUKOB INTERESA I FINANCIJSKE KOREKCIJE
 • Jednostavna nabava – planiranje, provođenje postupka, izvršenje i registar ugovora
 • Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH
 • Sukob interesa i javna nabava
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
14. lipnja
2023.
PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA NABAVE – PREPORUKE IZ PRAKSE
 • Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na kvalitetan i zakonit način
 • Tehničke specifikacije i jednakovrijednost – zahtjevi iz ZJN-a i preporuke iz prakse
 • Troškovnik – najčešće pogreške i rješenja za ispravak
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – za naručitelje i ponuditelje
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
15. lipnja
2023.
PRIMJENA NAČELA U DOKUMENTACIJI O NABAVI I OTVORENOM POSTUPKU, ULOGE SUBJEKATA U PONUDI I UGOVORU, PRAVNA ZAŠTITA
 • Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini
 • Načela javne nabave – primjena u praksi
 • Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
05. srpnja
2023.
ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK, UGOVOR, FINANCIJSKE KOREKCIJE (UPUTA SAFU-a)
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 • Financijske korekcije i javna nabava (Nova Uputa SAFU-a)
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
06. srpnja
2023.
VI PITATE – MI ODGOVARAMO: NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
Saznaj više
Zagreb
hotel Dubrovnik
Ljudevita Gaja 1
13. srpnja
2023.
GRAĐEVINSKI RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA, FINANCIJSKE KOREKCIJE, REVIZIJA SUSTAVA
 • Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave, korak po korak kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – odluke DKOM-a i VUS-a vezane za područje gradnje
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 • Financijske korekcije i javna nabava (Nova Uputa SAFU-a)
 • Revizija sustava javne nabave – od Plana nabave do Registra ugovora
Saznaj više
Zagreb
hotel Dubrovnik
Ljudevita Gaja 1
19. srpnja
2023.
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
 • Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • ProcurCompEU (Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu) – uvođenje u sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj – pravo ili obveza
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.

Novosti

Pročitajte najnovije vijesti o javnoj nabavi namijenjene javnom i privatnom sektoru. Redovito ih pratimo i ažuriramo.

Saznaj više

Propisi

Pregled strateških dokumenta, zakona, podzakonskih propisa u Republici Hrvatskoj i EU.

Saznaj više

Bilten javne nabave

Postanite pretplatnik Biltena javne nabave!

Prva stručna publikacija u RH namijenjena naručiteljima i ponuditeljima. Publikacija izlazi četiri puta godišnje.

Saznaj više

Što smo radili kroz godine

Od edukacije privatnog i javnog sektora na temu javne nabave do objave stručnih članaka i Biltena javne nabave. Tvrtka Temporis iza sebe ima...

>240

Broj edukacija

Dugi niz godina govorimo o aktualnim problemima naručitelja i ponuditelja u sustavu javne nabave te sugeriramo promjene koje vode do njihova razriješenja.

Saznaj više
>7200

Broj polaznika

Edukacije o raznim temama iz područja javne nabave polazile su osobe različitih profila i zaduženja.

Saznaj više
>190

Broj stručnih članaka

Stručne radove objavljujemo u obliku knjiga, Biltena, vodiča ili uputa. U njima korisnicima dajemo praktična rješenja za probleme i pitanja iz svakodnevnog rada.

Saznaj više

Edukacije

Budite polaznik stručnih edukacija s primjerima iz prakse.
Saznajte točne informacije o javnoj nabavi od naših iskusnih predavača.

Želite raditi s nama?

Kontaktirajte nas - bilo da ste naručitelj ili ponuditelj, stručnjaci iz Temporisa odgovorit će Vam na sva pitanja i nedoumice.