Aktualne edukacije

Programi usavršavanja, izobrazbe i radionice

09. rujna
2022.
BLIC INFORMACIJE O NOVINAMA U JAVNOJ NABAVI
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Uredba Vijeća (EU) 2022/576
 • Izvanredne okolnosti i upravljanje nabavom
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
14. rujna
2022.
PLANIRANJE; (ne)JEDNOSTAVNA NABAVA – POSTUPAK I EOJN RH; ZELENA NABAVA
 • Planiranje javne nabave za 2023. godinu
 • (ne)Jednostavna nabava, 1. DIO – upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja, kroz faze nabave i obrasce
 • (ne)Jednostavna nabava, 2. DIO – primjena EOJN-a RH od planiranja do izvršenja
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
15. rujna
2022.
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Izvanredne okolnosti i upravljanje nabavom
 • Dinamički sustav nabave – primjena u doba izvanrednih okolnosti
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
 • Izmjene tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi – korak po korak
Saznaj više
Zagreb
hotel Dubrovnik
Ljudevita Gaja 1
16. rujna
2022.
NAČELA, ULOGE SUBJEKATA U PONUDI I UGOVORU, PRAVNA ZAŠTITA, FINANCIJSKE KOREKCIJE
 • Načela javne nabave – primjena u praksi
 • Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
22. rujna
2022.
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA U PRAKSI – OD ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA DO IZVRŠENJA UGOVORA
 • Istraživanje tržišta i ENP, korak po korak
 • Postupak (ugovor) javne nabave i ENP
 • Pregled i ocjena ponuda – naglasak na ENP-u
 • Pravna zaštita (praksa DKOM-a i VUS-a) – naglasak na ENP-u
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
23. rujna
2022.
ZATVARANJE 2022. I PRIPREMA ZA 2023. GODINU
 • Planiranje javne nabave za 2023.
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
29. rujna
2022.
JAVNA NABAVA U VRIJEME IZVANREDNIH OKOLNOSTI
 • Planiranje i istraživanje tržišta
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja kroz otvoreni postupak
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
Saznaj više
Zagreb
hotel Dubrovnik
Ljudevita Gaja 1
30. rujna
2022.
GRADNJA – USLUGE I RADOVI; OBNOVA – POSTUPAK NABAVE; IZVRŠENJE UGOVORA
 • Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu
 • Obnova – postupak nabave, primjena propisa u praksi
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi s fokusom na izmjene
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
06. listopada
2022.
JAVNA NABAVA I PRIPREMA ZA 2023.
 • Izmjene ZJN-a, uvođenje EUR-a i javna nabava, izvanredne okolnosti i upravljanje nabavom
 • Istraživanje tržišta i izvanredne okolnosti – od planiranja do izvršenja ugovora
 • Planiranje javne nabave za 2023.
 • Pravna zaštita – novine u sustavu i praksa DKOM-a i VUS-a
Saznaj više
Opatija
Grand hotel 4 opatijska cvijeta
Ul. Viktora cara Emina 6
07. listopada
2022.
OD „A“ DO „Ž“ ZA POČETNIKE – JAVNA NABAVA KORAK PO KORAK KROZ PROPISE I PRAKSU
 • Otvoreni postupak javne nabave (priprema i provedba), korak po korak kroz propise i praksu
 • Pregled i ocjena ponuda, korak po korak kroz propise i praksu
 • Otvoreni postupak javne nabave – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi, kroz propise i praksu
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.

Novosti

Pročitajte najnovije vijesti o javnoj nabavi namijenjene javnom i privatnom sektoru. Redovito ih pratimo i ažuriramo.

Saznaj više

Propisi

Pregled strateških dokumenta, zakona, podzakonskih propisa u Republici Hrvatskoj i EU.

Saznaj više

Bilten javne nabave

Postanite pretplatnik Biltena javne nabave!

Prva stručna publikacija u RH namijenjena naručiteljima i ponuditeljima. Publikacija izlazi četiri puta godišnje.

Saznaj više

Što smo radili kroz godine

Od edukacije privatnog i javnog sektora na temu javne nabave do objave stručnih članaka i Biltena javne nabave. Tvrtka Temporis iza sebe ima...

>240

Broj edukacija

Dugi niz godina govorimo o aktualnim problemima naručitelja i ponuditelja u sustavu javne nabave te sugeriramo promjene koje vode do njihova razriješenja.

Saznaj više
>7200

Broj polaznika

Edukacije o raznim temama iz područja javne nabave polazile su osobe različitih profila i zaduženja.

Saznaj više
>190

Broj stručnih članaka

Stručne radove objavljujemo u obliku knjiga, Biltena, vodiča ili uputa. U njima korisnicima dajemo praktična rješenja za probleme i pitanja iz svakodnevnog rada.

Saznaj više

Edukacije

Budite polaznik stručnih edukacija s primjerima iz prakse.
Saznajte točne informacije o javnoj nabavi od naših iskusnih predavača.

Želite raditi s nama?

Kontaktirajte nas - bilo da ste naručitelj ili ponuditelj, stručnjaci iz Temporisa odgovorit će Vam na sva pitanja i nedoumice.