Aktualne edukacije

Programi usavršavanja, izobrazbe i radionice

13. listopada
2022.
100 PITANJA 100 ODGOVORA – ČESTA PITANJA IZ PRAKSE, UVOĐENJE EURA I IZVANREDNE OKOLNOSTI
 • Planiranje javne nabave
 • Postupci javne nabave (otvoreni, ograničeni, pregovarački)
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Izvršenje ugovora – ENP i promjena cijene
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
14. listopada
2022.
JAVNA NABAVA I EU FONDOVI – KAKO IZBJEĆI FINANCIJSKE KOREKCIJE
 • Priprema dokumentacije o nabavi i provođenje otvorenog postupka javne nabave
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Pravna zaštita – novine u sustavu i praksa DKOM-a i VUS-a
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
20. listopada
2022.
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Izvanredne okolnosti i javna nabava
 • Dinamički sustav nabave – primjena u doba izvanrednih okolnosti
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
 • Izmjene tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi – korak po korak
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
21. listopada
2022.
JAVNA NABAVA I PRIPREMA ZA 2023.
 • Izmjene ZJN-a, uvođenje EUR-a i javna nabava, izvanredne okolnosti i upravljanje nabavom
 • Istraživanje tržišta i izvanredne okolnosti – od planiranja do izvršenja ugovora
 • Planiranje javne nabave za 2023.
 • Pravna zaštita – novine u sustavu i praksa DKOM-a i VUS-a
Saznaj više
Zagreb
hotel Dubrovnik
Ljudevita Gaja 1
27. listopada
2022.
ZATVARANJE 2022. I PRIPREMA ZA 2023. GODINU
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Jednostavna nabava i uvođenje EUR-a
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
09. studenoga
2022.
SMJERNICE ZA JEDNOSTAVNU NABAVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA TE DRUGE BITNE ODREDBE
 • Jednostavna nabava – plan nabave i registar ugovora za 2023. godinu
 • Jednostavna nabava – Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave (MINGOR)
 • Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH
 • Sukob interesa i javna nabava
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
10. studenoga
2022.
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Dinamički sustav nabave – primjena u doba izvanrednih okolnosti
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
 • Izmjene tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi – korak po korak
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
11. studenoga
2022.
GRADNJA – USLUGE I RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA
 • Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
 • Izvršenje ugovora – financijske korekcije, ENP, promjena cijena
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
25. studenoga
2022.
ZATVARANJE 2022. I PRIPREMA ZA 2023. GODINU
 • Planiranje javne nabave za 2023.
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
Zagreb
hotel Dubrovnik
Ljudevita Gaja 1

Novosti

Pročitajte najnovije vijesti o javnoj nabavi namijenjene javnom i privatnom sektoru. Redovito ih pratimo i ažuriramo.

Saznaj više

Propisi

Pregled strateških dokumenta, zakona, podzakonskih propisa u Republici Hrvatskoj i EU.

Saznaj više

Bilten javne nabave

Postanite pretplatnik Biltena javne nabave!

Prva stručna publikacija u RH namijenjena naručiteljima i ponuditeljima. Publikacija izlazi četiri puta godišnje.

Saznaj više

Što smo radili kroz godine

Od edukacije privatnog i javnog sektora na temu javne nabave do objave stručnih članaka i Biltena javne nabave. Tvrtka Temporis iza sebe ima...

>240

Broj edukacija

Dugi niz godina govorimo o aktualnim problemima naručitelja i ponuditelja u sustavu javne nabave te sugeriramo promjene koje vode do njihova razriješenja.

Saznaj više
>7200

Broj polaznika

Edukacije o raznim temama iz područja javne nabave polazile su osobe različitih profila i zaduženja.

Saznaj više
>190

Broj stručnih članaka

Stručne radove objavljujemo u obliku knjiga, Biltena, vodiča ili uputa. U njima korisnicima dajemo praktična rješenja za probleme i pitanja iz svakodnevnog rada.

Saznaj više

Edukacije

Budite polaznik stručnih edukacija s primjerima iz prakse.
Saznajte točne informacije o javnoj nabavi od naših iskusnih predavača.

Želite raditi s nama?

Kontaktirajte nas - bilo da ste naručitelj ili ponuditelj, stručnjaci iz Temporisa odgovorit će Vam na sva pitanja i nedoumice.