Programi usavršavanja, izobrazbe i radionice u javnoj nabavi

28. rujna
2023.
Webinar - Javna nabava edukacija
JAVNA NABAVA – USLUGE U GRADNJI, UPUTE PROJEKTANTIMA, PRAVNA ZAŠTITA, UGOVOR, NOVINE
 • Javna nabava i usluge u gradnji (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Upute za projektante – kako ispraviti najčešće propuste tijekom projektiranja u području javne nabave
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a vezane za područje gradnje
 • Javna nabava – izvršenje ugovora kroz ZOO i ZJN (ENP i promjena cijena)
 • Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Bilten javne nabave u RH – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
29. rujna
2023.
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE
 • Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
 • Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
 • ProcurCompEU (Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu) – uvođenje u sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj – pravo ili obveza
 • Zelena javna nabava – primjeri iz prakse
Saznaj više
Zagreb
hotel Dubrovnik
Ljudevita Gaja 1
06. listopada
2023.
Webinar - Javna nabava edukacija
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU: ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, PLANIRANJE, UPRAVLJANJE
 • Istraživanje tržišta – od planiranja do izvršenja ugovora
 • Planiranje javne nabave za 2024. godinu
 • Javna nabava – novine u sustavu – EOJN RH, pregled prakse (BJN RH), ProcurCompEU
 • Javna nabava i prilagodljivost promjenama – upravljanje nabavom kroz godine
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
11. listopada
2023.
Webinar - Javna nabava edukacija
PLANIRANJE; (ne)JEDNOSTAVNA NABAVA – POSTUPAK I EOJN RH; NOVINE U SUSTAVU
 • Planiranje javne nabave za 2024. godinu
 • (ne)Jednostavna nabava, 1. DIO – upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja, kroz faze nabave i obrasce
 • (ne)Jednostavna nabava, 2. DIO – primjena EOJN-a RH od planiranja do izvršenja
 • Javna nabava – novine u sustavu – EOJN RH, pregled prakse (BJN RH), ProcurCompEU
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
13. listopada
2023.
JAVNA NABAVA I EU FONDOVI – UJEDNAČAVANJE POSTUPANJA NARUČITELJA SA STAVOVIMA INSTITUCIJA
 • Upute za projektante – kako ispraviti najčešće propuste tijekom projektiranja u području javne nabave
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta i ESPD – javna nabava i EU fondovi
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD – javna nabava i EU fondovi
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
Zagreb
hotel Dubrovnik
Ljudevita Gaja 1
19. listopada
2023.
Webinar - Javna nabava edukacija
JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK, UGOVOR, FINANCIJSKE KOREKCIJE (UPUTA SAFU-a)
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Javna nabava – izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma
 • Financijske korekcije i javna nabava (Nova Uputa SAFU-a)
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
25. listopada
2023.
Webinar - Javna nabava edukacija
VI PITATE – MI ODGOVARAMO: NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Javna nabava i jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
 • Zelena javna nabava – primjeri iz prakse
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
26. listopada
2023.
JAVNA NABAVA – USLUGE U GRADNJI, UPUTE PROJEKTANTIMA, GRAĐEVINSKI RADOVI, PRAVNA ZAŠTITA
 • Javna nabava i usluge u gradnji (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom)
 • Upute za projektante – kako ispraviti najčešće propuste tijekom projektiranja u području javne nabave
 • Građevinski radovi i javna nabava (dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave) – korak po korak kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – odluke DKOM-a i VUS-a vezane za područje gradnje
Saznaj više
Zagreb
hotel Dubrovnik
Ljudevita Gaja 1

JAVNA NABAVA - Novosti

Novosti javna nabava

Pročitajte najnovije vijesti o javnoj nabavi namijenjene javnom i privatnom sektoru. Redovito ih pratimo i ažuriramo.

Saznaj više

JAVNA NABAVA - Propisi

Propisi strateski dokumenti javna nabava

Pregled strateških dokumenta, zakona, podzakonskih propisa u Republici Hrvatskoj i EU.

Saznaj više

Bilten javne nabave u RH

Jedina stručna literatura i aplikacija u RH iz javne nabave napravljena po mjeri naručitelja i ponuditelja!

Bilten javne nabave
 • Stručna literatura: Internet i tiskano izdanje
 • Mreža znanja koju čine: Česta pitanja, Mišljenje institucija, Stručni članci, Propisi, Hodogrami postupaka javne nabave
 • Praksa u RH: Pretraživanje odluka DKOM-a i presude VUS-a
 • Praksa u EU: Pretraživanje presude Suda EU i Stručni materijali
 • Kreiranje vlastitih bilješki unutar korisničkog profila za lakši pristup željenim informacijama
 • Joker zovi! Savjeti (telefonom) od vrhunskih stručnjaka praktičara
 • Novosti – sve aktualnosti vezane za javnu nabavu
Saznaj više

Što smo radili kroz godine

Od edukacije privatnog i javnog sektora na temu javne nabave do objave stručnih članaka i Biltena javne nabave. Tvrtka Temporis iza sebe ima...

>320

Broj edukacija

Dugi niz godina govorimo o aktualnim problemima naručitelja i ponuditelja u sustavu javne nabave te sugeriramo promjene koje vode do njihova razriješenja.

Saznaj više
>11500

Broj polaznika

Edukacije o raznim temama iz područja javne nabave polazili su predstavnici naručitelja i ponuditelja. Naši polaznici su osobe različitih profila i zaduženja iz RH, EU i Adria regije.

Saznaj više
>280

Broj stručnih članaka

Stručne radove objavljujemo u obliku knjiga, BJN članaka ili uputa. Javna nabava traži sigurna rješenja za probleme i pitanja iz svakodnevnog rada. Tu smo za Vas!

Saznaj više

Edukacije

Budite polaznik stručnih edukacija s primjerima iz prakse.
Saznajte točne informacije o javnoj nabavi od naših iskusnih predavača.

Potrebna Vam je stručna pomoć i savjeti?

Kontaktirajte nas - Javna nabava traži iskustvo kroz sve faze postupka i mnogo više. Stručnjaci iz Temporisa odgovorit će Vam na sva pitanja i nedoumice.