Aktualne edukacije

Programi usavršavanja, izobrazbe i radionice

10. veljače
2023.
JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA – SPECIFIČNOSTI U 2023. GODINI
 • Jednostavna nabava – nove Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR-a)
 • Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini
 • Pregled i ocjena ponuda – pojašnjenje, upotpunjavanje i provjera informacija, ažurirani dokumenti (primjena članaka 293, 262. i 263. ZJN-a)
Saznaj više
Osijek
hotel Osijek
Šamačka 4
16. veljače
2023.
JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE
 • Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje
 • Dinamički sustav – odgovor na promjene na tržištu
 • Okvirni sporazumi – za naručitelje i ponuditelje
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
17. veljače
2023.
OD DOKUMENTACIJE DO UGOVORA – KAKO IZBJEĆI ŽALBENI POSTUPAK I FINANCIJSKE KOREKCIJE
 • Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini
 • Pregled i ocjena ponuda – pojašnjenje, upotpunjavanje i provjera informacija, ažurirani dokumenti (primjena članaka 293, 262. i 263. ZJN-a)
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije
Saznaj više
Zagreb
hotel Dubrovnik
Ljudevita Gaja 1
24. veljače
2023.
JEDNOSTAVNA NABAVA – PRIPREMA, PROVOĐENJE I UGOVARANJE
 • Jednostavna nabava – aktualna pitanja u 2023. godini i Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR-a)
 • Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH
 • Sukob interesa i javna nabava
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
02. ožujka
2023.
JAVNA NABAVA ZA REVIZORE – NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE RH
 • Upravljanje javnom nabavom od planiranja do izvršenja – izmjene ZJN-a, nove Smjernice MINGOR-a za jednostavnu nabavu, uvođenje eura
 • Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi – izmjene ZJN-a, uvođenje eura
 • Aktualna praksa DKOM-a i VUS-a – analiza najčešćih propusta
 • Izvršenje ugovora – upravljanje ugovorima i izmjene ugovora
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
03. ožujka
2023.
PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA NABAVE – PREPORUKE IZ PRAKSE
 • Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na kvalitetan i zakonit način
 • Tehničke specifikacije i jednakovrijednost – zahtjevi iz ZJN-a i preporuke iz prakse
 • Troškovnik – najčešće pogreške i rješenja za ispravak
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – za naručitelje i ponuditelje
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
10. ožujka
2023.
NAČELA, ULOGE SUBJEKATA U PONUDI I UGOVORU, PRAVNA ZAŠTITA, FINANCIJSKE KOREKCIJE
 • Načela javne nabave – primjena u praksi
 • Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
 • Financijske korekcije i javna nabava
Saznaj više
Zagreb
hotel Dubrovnik
Ljudevita Gaja 1
16. ožujka
2023.
NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.
17. ožujka
2023.
ZA POČETNIKE: PLAN NABAVE, OTVORENI POSTUPAK, REGISTAR UGOVORA, STATISTIČKO IZVJEŠĆE
 • Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda
 • Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora
 • Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
 • Od planiranja, preko registra ugovora do dostave statističkog izvješća – korak po korak kroz dokumente i zadanu proceduru
Saznaj više
WEBINAR. On-line predavanje
certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o.

Novosti

Pročitajte najnovije vijesti o javnoj nabavi namijenjene javnom i privatnom sektoru. Redovito ih pratimo i ažuriramo.

Saznaj više

Propisi

Pregled strateških dokumenta, zakona, podzakonskih propisa u Republici Hrvatskoj i EU.

Saznaj više

Bilten javne nabave

Postanite pretplatnik Biltena javne nabave!

Prva stručna publikacija u RH namijenjena naručiteljima i ponuditeljima. Publikacija izlazi četiri puta godišnje.

Saznaj više

Što smo radili kroz godine

Od edukacije privatnog i javnog sektora na temu javne nabave do objave stručnih članaka i Biltena javne nabave. Tvrtka Temporis iza sebe ima...

>240

Broj edukacija

Dugi niz godina govorimo o aktualnim problemima naručitelja i ponuditelja u sustavu javne nabave te sugeriramo promjene koje vode do njihova razriješenja.

Saznaj više
>7200

Broj polaznika

Edukacije o raznim temama iz područja javne nabave polazile su osobe različitih profila i zaduženja.

Saznaj više
>190

Broj stručnih članaka

Stručne radove objavljujemo u obliku knjiga, Biltena, vodiča ili uputa. U njima korisnicima dajemo praktična rješenja za probleme i pitanja iz svakodnevnog rada.

Saznaj više

Edukacije

Budite polaznik stručnih edukacija s primjerima iz prakse.
Saznajte točne informacije o javnoj nabavi od naših iskusnih predavača.

Želite raditi s nama?

Kontaktirajte nas - bilo da ste naručitelj ili ponuditelj, stručnjaci iz Temporisa odgovorit će Vam na sva pitanja i nedoumice.