Novosti

WEBINAR 26. TRAVNJA 2024. (JEDNOSTAVNA NABAVA): NOVA CLOUD APLIKACIJA ZA UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI PROCESA NABAVE

Aplikacija „Jednostavna nabava“ je cloud aplikacija namijenjena za potpuno upravljanje jednostavnom nabavom. Aplikacija omogućava jednostavno planiranje nabave, pripremu i provođenje postupaka, pregled ponuda i odabir, izvršenje ugovora, kreiranje svih potrebnih dokumenata, narudžbenica, ugovora i okvirnih sporazuma, registra ugovora, te napredno izvještavanje.

Prijavite se na webinar koji će se održati 26. travnja 2024. godine u 10:00 – 11:30h na kojemu će biti detaljno predstavljene sve funkcionalnosti nove aplikacije. Za sudjelovanje na webinaru ne plaća se naknada.

Za prijavu pošaljite e-mail s Vašim podacima (ime i prezime, e-mail, naziv institucije) na jednostavna@temporis.hr i Vaše mjesto na webinaru će biti osigurano.

Obrasci nabave koji se automatski generiraju kroz aplikaciju:

 • Zahtjev za pokretanje nabave
 • Odluka o pokretanju postupka nabave
 • Poziv na dostavu ponuda
 • Ponudbeni list
 • Troškovnik
 • Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda
 • Odluka o odabiru
 • Odluka o poništenju

Provođenje postupaka i analitika:

 • Jednostavno kreiranje i izmjene plana nabave
 • Prilagođena razmjeni podataka s novim EOJN-om RH
 • Jednostavno praćenje svih aspekata javne nabave i kreiranje svih vrsta izvještaja
 • Praćenje svih troškova koji nisu u planu nabave (ispod 2.650,00 eura)
 • Kreiranje registra ugovora

Pored navedenog u aplikaciji je omogućeno:

 • Kreiranje tri vrste narudžbenica (male, samostalne i povezane)
 • Kreiranje tri vrste ugovora (radovi, robe i usluge)
 • Kreiranje tri vrste okvirnih sporazuma (radovi, robe i usluge)

Aplikacija predstavlja spoj dugogodišnjeg iskustva tvrtki InfoartTemporis u njihovim specijaliziranim područjima, stvarajući partnerstvo u dizajnu i razvoju aplikacije koje daje dodatnu vrijednost njenim mogućnostima.

Prijavite se na webinar i saznajte kako unaprijediti efikasnost procesa jednostavne nabave!

Više o aplikaciji „Jednostavna nabava“ možete pronaći na www.jednostavna.hr