Bilten javne nabave br. 17

Bilten javne nabave br. 17 objavljen je u ožujku 2020. Ovaj broj Biltena daje smjernice za postupanje u sustavu javne nabave sukladno odlukama Državne komisije za kontrolu javne nabave (DKOM) i presudama Visokog upravnog suda RH. Navode se primjeri iz prakse o provedenim nadzorima u području javne nabave od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Što je cilj ovog broja Biltena? Osnovni cilj ovog Biltena je osigurati zakonito i valjano postupanje naručitelja i ponuditelja u sustavu javne nabave. Daje se i pregled obveze za naručitelje vezane za dostavu statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2019. te dostavu Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019.

Provjera informacija navedenih u ESPD-u – primjena članka 262. ZJN-a. Kroz primjere iz prakse daju se upute i praktična rješenja kako ispravno koristiti ovaj institut, a naročito u kontekstu traženja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN-a. U članku je analizirana relevantna praksa DKOM-a. Također, prikazani su i tehnički koraci za dohvat dokumenata putem EOJN-a RH.

Pravodobnost i pravni interes kao postupovne pretpostavke za izjavljivanje žalbe. Prije nego se upusti u meritorno odlučivanje, DKOM provjerava postupovne pretpostavke za izjavljivanje žalbe. Ove pretpostavke odnose se na nadležnost, dopuštenost, urednost, pravodobnost, postojanje pravnog interesa te činjenicu je li žalbu izjavila ovlaštena osoba. U članku se analiziraju odluke DKOM-a, kao i presude Visokog upravnog suda RH vezano za pravodobnost i postojanje pravnog interesa kao postupovnih pretpostavki za izjavljivanje žalbe. Ovaj članak namijenjen je predstavnicima privatnog sektora.

Dostava statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2019. Obveza izrade godišnjih izvješća za javne i sektorske naručitelje definirana je tako da naručitelji dostavljaju izvješće putem EOJN-a RH. Naručitelji su obvezni izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu izraditi i dostaviti do 31. ožujka tekuće godine.

Nadzor nad provedbom ZJN-a s primjerima iz prakse. U članku se obrađuju pitanja provedbe nadzora sukladno ZJN-u i Pravilniku o nadzoru nad provedbom ZJN-a te se navode primjeri iz prakse provedbe nadzora.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. prema novoj Uredbi o fiskalnoj odgovornosti. U članku se daje osvrt na postupak sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti svih obveznika, čija je obveza definirana Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.

SADRŽAJ Biltena možete pogledati OVDJE.

Ovaj broj donosi teme:
  • Provjera informacija navedenih u ESPD-u - primjena članka 262. ZJN-a
  • Pravodobnost kao postupovna pretpostavka za izjavljivanje žalbe
  • Pravni interes kao postupovna pretpostavka za izjavljivanje žalbe
  • Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi od 1. siječnja 2020. godine
  • Dostava statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2019. godinu
  • Nadzor nad provedbom ZJN-a s primjerima iz prakse
  • Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu prema novoj Uredbi o fiskalnoj odgovornosti

Tiskano izdanje ovog broja Biltena dostupno je u pojedinačnoj prodaji po cijeni od:
320,00 kuna (+PDV) kuna. Trošak poštarine plaća izdavač.
NARUDŽBU možete napraviti OVDJE.

KAKO MOGU postati pretplatnik Biltena?

Sve informacije o uvjetima godišnje i polugodišnje pretplate i popustima dostupne su OVDJE.

Godišnju i polugodišnju pretplatu na Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj možete ostvariti on-line registracijom prateći zadanu formu. Ukoliko imate pitanja o Biltenu slobodno ih postavite na e-mail adresu: bilten@temporis.hr ili broj telefona 01 6431 872.