Bilten javne nabave br. 16

Bilten javne nabave br. 16 objavljen je u prosincu 2019, te obrađuje problematična pitanja koja se javljaju u postupcima javne nabave. Ovaj broj Biltena bavi se pitanjima koja se tiču postupanja naručitelja, ali i ponuditelja kao privatnog sektora koji su uključeni u postupke javne nabave.

Što je cilj ovog broja Biltena? Faza pregleda i ocjene ponuda, kao dio postupka javne nabave, od naručitelja zahtijeva razumijevanje zakonskih mogućnosti i obveza po pitanju instituta koji naručitelju stoje na raspolaganju. Jedan od instituta reguliran je člankom 263. Zakona o javnoj nabavi te se odnosi na traženje ažuriranih popratnih dokumenata od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u postupku javne nabave. Kako bi naručitelj ispravno koristio odredbe članka 263. Zakona o javnoj nabavi, važno je da poznaje i stavove i tumačenja državnih institucija.

Ovaj broj Biltena daje odgovore na brojna pitanja. Kada se dokument smatra ažuriranim? Je li traženje ažuriranih popratnih dokumenata pravo ili obveza naručitelja? Što je primjereni rok za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata? Koja je razlika između instituta iz članka 263. Zakona o javnoj nabavi u odnosu na članak 293? Kako se može koristiti institut nadopune i pojašnjenja zaprimljenih ažuriranih dokumenata? Kako ispravno obrazložiti neprimjenu nadopune i pojašnjenja zaprimljenih ažuriranih dokumenata? Što ako podugovaratelj ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu odbija ponuditelju dati svoje ažurirane popratne dokumente?

Ovo su samo neka od pitanja koja se svakodnevno postavljaju pred naručitelje i ponuditelje u sustavu javne nabave. Bilten javne nabave br. 16 analizira praksu institucija po pitanju ažuriranih popratnih dokumenata kroz godine, odnosno od stupanja na snagu Zakona o javnoj nabavi sve do danas. Dodatno, u ovom broju su obrađene i dvije postupovne pretpostavke za izjavljivanje žalbe: nadležnost Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te urednost žalbe.

Osnovni cilj je osigurati zakonito i valjano postupanje naručitelja i ponuditelja u sustavu javne nabave. Dodatni cilj je ukazati kontrolnim i revizorskim tijelima na višegodišnje probleme u praksi javne nabave, kako bi valjano i zakonito prosuđivali i donosili odluke, uzevši u obzir datum donošenja određene odluke DKOM-a, datum provođenja postupka i odredbe koje su u to vrijeme bile na snazi.

SADRŽAJ Biltena možete pogledati OVDJE.

Ovaj broj donosi teme:
  • Ažurirani popratni dokumenti i primjeri iz prakse u 2017. godini
  • Ažurirani popratni dokumenti i primjeri iz prakse u 2018. godini
  • Dostava ažuriranih popratnih dokumenata i internetsko spremište potvrda (e-Certis)
  • Ažurirani popratni dokumenti i primjeri iz prakse u 2019. godini
  • Nadležnost kao postupovna pretpostavka za izjavljivanje žalbe
  • Urednost kao postupovna pretpostavka za izjavljivanje žalbe

KAKO MOGU postati pretplatnik Biltena?

Sve informacije o uvjetima godišnje i polugodišnje pretplate i popustima dostupne su OVDJE.

Godišnju i polugodišnju pretplatu na Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj možete ostvariti on-line registracijom prateći zadanu formu. Ukoliko imate pitanja o Biltenu slobodno ih postavite na e-mail adresu: bilten@temporis.hr ili broj telefona 01 6431 872.