Bilten javne nabave br. 10

Bilten javne nabave br. 10 objavljen je krajem lipnja 2018. Ovaj broj Biltena obrađuje aktualne teme u području javne nabave. Centralna tema je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Što je cilj ovog broja Biltena? Ukazati na problematičnu praksu u Republici Hrvatskoj koja je vezana za kriterije ekonomski najpovoljnije ponude (ENP). Pregledali smo rješenja DKOM-a i za Vas analizirali praksu ove institucije vezanu za ekonomski najpovoljniju ponudu. Što se iz dosadašnje prakse korištenja ovog kriterija može naučiti? Jedno je sigurno, naručitelji i ponuditelji nisu bili spremni za obveznu primjenu ovog kriterija koja je nastala od 1. srpnja 2017. godine. Navedeno je vidljivo iz razine kvalitete pripremljenih dokumentacija o nabavi i ponuda.

Saznajte sve o praksi DKOM-a po pitanju ekonomski najpovoljnije ponude, kako u fazi objave postupka javne nabave tako i u fazi pregleda i ocjene ponuda. Pročitajte kako se druge države članice EU nose sa financijskim korekcijama u postupcima javne nabave financiranim iz europskih fondova – u ovom broju prikazana je situacija u Republici Sloveniji. Saznajte novine i korisnu praksu vezanu za načela javne nabave, institut prethodnog savjetovanja te postupak provjere računske ispravnosti ponude.

Budite ispred drugih! Informirajte se o svemu što trebate znati!

SADRŽAJ Biltena možete pogledati OVDJE.

Ovaj broj donosi teme:
  • Ekonomski najpovoljnija ponuda – primjeri iz prakse i pregled odluka DKOM-a
  • Financijske korekcije u postupcima javne nabave u Republici Sloveniji za projekte financirane iz europskih fondova
  • Načela javne nabave prema praksi DKOM-a
  • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
  • Računska pogreška – zakonski okvir i primjena u praksi

KAKO MOGU postati pretplatnik Biltena?

Sve informacije o pretplati na Bilten dostupne su OVDJE.
Ako imate pitanja o Biltenu slobodno ih postavite na:
    e-mail adresu: bilten@temporis.hr ili
    broj telefona 01 6431 872.