Novosti

APLIKACIJA „JEDNOSTAVNA NABAVA“ (WEBINAR 06. LIPNJA 2024) – KAKO U POTPUNOSTI UPRAVLJATI PROCESOM JEDNOSTAVNE NABAVE

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se pridruže na webinaru 06. lipnja 2024. na kome ćemo predstaviti sve funkcionalnosti i mogućnosti aplikacije „Jednostavna nabava“.

Aplikacija „Jednostavna nabava“ je cloud aplikacija namijenjena za potpuno upravljanje jednostavnom nabavom. Aplikacija unapređuje efikasnost procesa jednostavne javne nabave, smanjuje administrativne radnje i pruža napredne mogućnosti upravljanja nabavom te predstavlja optimalan put za digitalizaciju procesa jednostavne nabave.

 • Datum i vrijeme webinara? 06. lipnja 2024. (od 10:00 – 11:30h)
 • Cijena webinara? Za sudjelovanje na webinaru ne plaća se naknada.
 • Kako se prijaviti? Za prijavu pošaljite e-mail s Vašim podacima (ime i prezime, e-mail, naziv institucije) na jednostavna@temporis.hr

Aplikacija omogućava jednostavno planiranje nabave, pripremu i provođenje postupaka, pregled ponuda i odabir, izvršenje ugovora, kreiranje svih potrebnih dokumenata, narudžbenica, ugovora i okvirnih sporazuma, registra ugovora, te napredno izvještavanje.

Obrasci nabave koji se automatski generiraju kroz aplikaciju:

 • Zahtjev za pokretanje nabave,
 • Odluka o pokretanju postupka nabave,
 • Poziv na dostavu ponuda,
 • Ponudbeni list,
 • Troškovnik,
 • Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda,
 • Odluka o odabiru,
 • Odluka o poništenju.

Kroz aplikaciju omogućeno je:

 • Jednostavno kreiranje planova nabave, praćenje izvršenja i upravljanje izmjenama plana nabave,
 • Priprema, provedba i izvršenje svih postupaka jednostavne nabave,
 • Jednostavno praćenje svih aspekata javne nabave i kreiranje svih vrsta izvještaja,
 • Praćenje i upravljanje izvršenjem svih ugovora i narudžbenica te ocjenjivanje ponuditelja,
 • Generiranje svih potrebnih statističkih izvješća i registra ugovora,
 • Kreiranje tri vrste narudžbenica (male, samostalne i povezane),
 • Kreiranje tri vrste ugovora (radovi, robe i usluge),
 • Kreiranje tri vrste okvirnih sporazuma (radovi, robe i usluge).

Aplikacija predstavlja spoj dugogodišnjeg iskustva tvrtki Infoart i Temporis savjetovanje u njihovim specijaliziranim područjima, stvarajući partnerstvo u dizajnu i razvoju aplikacije koje daje dodatnu vrijednost njenim mogućnostima.

Zainteresirani ste – pridružite nam se na webinaru bez ikakve obaveze! Više o aplikaciji „Jednostavna nabava“ možete pronaći na www.jednostavna.hr