Novosti

ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE – DVA NOVA STRUČNA ČLANKA OBJAVLJENA SU NA BILTENU JAVNE NABAVE U RH

Na Biltenu javne nabave objavljena su dva nova stručna članka iz područja javne nabave pod nazivom:

 • Javna nabava za naručitelje – otvoreni postupak, korak po korak kroz ekranske prikaze EOJN-a RH
 • Javna nabava za ponuditelje – kako predati ponudu u otvorenom postupku, korak po korak kroz ekranske prikaze EOJN-a RH

Članci su dostupni u punom obliku bez naknade svim zainteresiranim naručiteljima i ponuditeljima koji se registriraju u Početni model. Za registraciju na Početni model ne plaća se naknada.

Registraciju možete napraviti OVDJE!

Korisnici Početnog, Osnovnog i Premium modela BJN RH, članke mogu pronaći u rubrici Mreža znanja, Stručni članci, kojoj pristupate preko svog korisničkog profila na Biltenu javne nabave u RH.

 • Javna nabava za naručitelje – otvoreni postupak, korak po korak kroz ekranske prikaze EOJN-a RH

Ako ste naručitelj i želite znati:

 • Kako pripremiti otvoreni postupak javne nabave kroz EOJN RH?
 • Kako pripremiti i priložiti ESPD zahtjev u postupku javne nabave?
 • Kako aktivirati kreiranje i slanje privatnih ključeva ovlaštenim predstavnicima naručitelja?
 • Kako učitati stavke troškovnika?
 • Kako kreirati Obavijest o nadmetanju u postupku javne nabave?
 • Komunikacija između naručitelja i ponuditelja kroz EOJN RH, do roka za dostavu ponuda?
 • Javno otvaranje ponuda kroz EOJN RH?
 • Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH?
 • Kako objaviti Zapisnik o javnom otvaranju ponuda?
 • Kako izgleda postupak objavljivanja Odluke o odabiru/poništenju kroz EOJN RH?

Ovaj stručni članak namijenjen je Vama jer daje odgovore na sva prethodno postavljena pitanja!

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, 114/22) otvoreni postupak je postupak javne nabave u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti ponudu u roku za dostavu ponuda.

U postupcima javne nabave obavijesti javne nabave obvezno se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. U članku je dan prikaz otvorenog postupka javne nabave, korak po korak, kroz faze postupka i ekranske prikaze EOJN-a RH, za naručitelje.

Članak „Javna nabava za naručitelje“ dostupan je OVDJE.

 • Javna nabava za ponuditelje – kako predati ponudu u otvorenom postupku, korak po korak kroz ekranske prikaze EOJN-a RH

Ako ste ponuditelj i želite znati:

 • Kako preuzeti dokumentaciju iz EOJN RH?
 • Pristup popisu postupaka javne nabave za koje ste zainteresirani?
 • Kako poslati pitanja i zahtjeve za pojašnjenje dokumentacije o nabavi, tijekom roka za dostavu ponuda kroz EOJN RH?
 • Kako odabrati ESPD zahtjev u postupku javne nabave?
 • Kako preuzeti kreirani ESPD odgovor?
 • Priprema i slanje ponude u postupku javne nabave kroz EOJN RH?
 • Kako predati dokumente ponude?
 • Kako kreirati Uvez ponude?
 • Unos cijena, troškovnika i podataka o podugovarateljima (podizvoditeljima)?
 • Status, izmjena ili dopuna i odustajanje od ponude u javnoj nabavi?

Ovaj stručni članak namijenjen je Vama jer daje odgovore na sva prethodno postavljena pitanja!

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, 114/22) otvoreni postupak je postupak javne nabave u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt može dostaviti ponudu u roku za dostavu ponuda.

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi. Izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, osim ako je drukčije određeno u dokumentaciji o nabavi. Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst dokumentacije o nabavi.

U članku se objašnjava kako ponuditelj priprema i predaje ponudu u otvorenom postupku javne nabave, korak po korak kroz ekranske prikaze u EOJN-u RH.

Članak „Javna nabava za ponuditelje“ dostupan je OVDJE.

ŽELITE ZNATI više o Biltenu javne nabave u RH, posjetite https://biltenjavnenabave.hr/