Novosti

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA – POSTUPCI JAVNE NABAVE

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore donio je Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, koja je objavljena u Narodnim novinama, br. 138/2023.

Tarifa određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja odvjetničkih radnji i izdataka koje su stranke dužne platiti odvjetniku ili odvjetničkom društvu, za radnje obavljene po punomoći ili rješenju suda, pravosudnog ili drugog nadležnog tijela, temeljem Zakona o odvjetništvu.

Sukladno Tarifi (Tbr 25) za sastavljanje žalbe u postupcima javne nabave pred nadležnim tijelom, ako je:

  • procijenjena vrijednost nabave do 250.000,00 eura odvjetniku pripada nagrada od 500 bodova,
  • procijenjena vrijednost nabave od 250.000,01 do 13.000.000,00 eura odvjetniku pored nagrade od 500 bodova pripada nagrada od 100 bodova za svakih započetih 250.000,00 eura,
  • preko procijenjene vrijednosti javne nabave od 13.000.000,00 eura odvjetniku pripada nagrada od 7.500 bodova.

Iznimno, za sastavljanje žalbe na dokumentaciju o nabavi odvjetniku pripada nagrada od 500 bodova.

Vrijednost boda iznosi 2,00 eura.

Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika možete pristupiti OVDJE.