Novosti

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2023. GODINU – UPUTA O SADRŽAJU I DOSTAVLJANJU ZA OBVEZNIKE PRIMJENE ZJN-A

Obveza izrade godišnjih izvješća o javnoj nabavi za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, 114/22). Izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2024. godine.

Uputu naručiteljima o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave (MINGOR) objavljuje na Portalu javne nabave. Uputa je dostupna OVDJE.

Bitno je napomenuti kako Izvješće naručitelji izrađuju putem „starog“ EOJN-a RH.

Uputa kako se izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu izrađuje i dostavlja putem EOJN-a RH dostupna je OVDJE.