Novosti

OBJAVLJENE SU SMJERNICE ZA PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Uprava za trgovinu i politiku javne nabave) objavilo je Smjernice za jednostavnu nabavu. Smjernice su sastavni dio Akcijskog plana Ministarstva i izrađene su s ciljem jačanja antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave.

Ovim Smjernicama daju se upute naručiteljima za provedbu postupaka jednostavne nabave, odnosno nabave do pragova za primjenu ZJN 2016, sukladno načelima javne nabave. Također, Smjernice sadrže i primjere dobre prakse koje naručitelji mogu slijediti prilikom izrade svog općeg akta kojim se uređuju pravila za jednostavnu nabavu.

Smjernicama možete pristupiti OVDJE.