Novosti

OBJAVLJENA JE PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1441 OD 10. SRPNJA 2023. O DETALJNIM PRAVILIMA ZA POSTUPKE KOJE KOMISIJA PROVODI U SKLADU S UREDBOM (EU) 2022/2560 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O STRANIM SUBVENCIJAMA KOJIMA SE NARUŠAVA UNUTARNJE TRŽIŠTE

U Službenom listu EU objavljena je PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1441 od 10. srpnja 2023. o detaljnim pravilima za postupke koje Komisija provodi u skladu s Uredbom (EU) 2022/2560 Europskog parlamenta i Vijeća o stranim subvencijama kojima se narušava unutarnje tržište.

Ova Uredba stupila je na snagu 13.07.2023. godine.

Uredba na hrvatskom jeziku je dostupna OVDJE.