Novosti

OBJAVLJENA JE OBAVIJEST O NAČINU DOSTAVE ŽALBE I ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI U ŽALBENOM POSTUPKU

Na stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) objavljena je Obavijest o načinu dostave žalbe i elektroničke komunikacije u žalbenom postupku.

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 114/22) od 11. listopada 2022. isključivi način dostave žalbe DKOM-u je elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (sustav e-Žalbe). Žalbe koje nisu dostavljene kroz sustav e-Žalba će se odbaciti.

Obavijesti u cijelosti možete pristupiti OVDJE.