Novosti

OBJAVLJEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Hrvatski sabor je na sjednici 23. rujna 2022. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi. Zakon je objavljen 3. listopada 2022. u Narodnim novinama, br. 114/22.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi dostupan je OVDJE.