Novosti

MINGOR OBJAVIO UPUTU O NEPRAVILNOSTIMA U PRIMJENI EOJN-a RH

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) objavilo je Uputu naručiteljima o uočenim nepravilnostima u EOJN-u RH, koje se odnose na izradu dokumentacije o nabavi.

MINGOR ističe da pojedini naručitelji, uz generiranu dokumentaciju o nabavi iz sustava EOJN-a RH, u dijelu gdje je omogućeno učitavanje tehničke dokumentacije specifične za predmet nabave kreirane izvan sustava, učitavaju cjelovitu dokumentaciju o nabavi, kao što je to bio slučaj u „starom“ EOJN-u RH.

MINGOR skreće pozornost da se dokumentacija o nabavi u novoj IT platformi EOJN RH izrađuje na drugačiji način u odnosu na „stari“ EOJN RH, a sve sukladno Uputama o izradi dokumentacije o nabavi koje se nalaze na sučelju EOJN-a RH, te MINGOR traži postupanje sukladno istima.

Također, MINGOR ističe da (kao tijelo nadležno za politiku javne nabave, sukladno članku 401. stavku 2. ZJN-a 2016) ima pravo na žalbu. Stoga, ovo tijelo može izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na dokumentaciju o nabavi u postupcima javne nabave u kojima se utvrdi neusklađenost odredbi dokumentacije o nabavi sa ZJN-om 2016 i njegovim podzakonskim propisima.

Dalje MINGOR poziva naručitelje da prouče Upute o korištenju novog EOJN-a RH, a naručitelje koji su objavili „dvostruku dokumentaciju o nabavi“, poziva da izmijene dokumentaciju o nabavi u EOJN-u RH, sukladno novoj metodologiji rada na novoj IT platformi EOJN-a RH.

Uputama MINGOR-a možete pristupiti OVDJE.