Novosti

JAVNA NABAVA – OBJAVLJENO JE STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI U RH ZA 2022. GODINU

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je i objavilo Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu. Obveza izrade i objave godišnjeg statističkog izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj propisana je člankom 441. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, 114/22).

Izvješće je izrađeno na temelju podataka objavljenih na https://eojn.nn.hr, generiranjem svih podataka koji se odnose na objavljene ugovore/okvirne sporazume tijekom 2022. godine. Sve novčane vrijednosti u ovom Izvješću izražene su u kunama, bez PDV-a. Izvješće sadrži statističke podatke o sustavu javne nabave u RH koje bi trebali poznavati svi naručitelji i ponuditelji.

Statističko izvješće o javnoj nabavi u RH za 2022. godinu dostupno je OVDJE.