Novosti

ISPRAVAK CPV-A: USLUGE PREVOĐENJA NA USLUGE PISMENOG PREVOĐENJA

Europska komisija donijela je Uredbu Komisije (EU) 2022/943 od 17. lipnja 2022. o ispravku određenih jezičnih verzija Priloga I. Uredbi (EZ) br.2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) budući da:

  1. Estonska i hrvatska jezična verzija Uredbe (EZ) br. 2195/2002 sadržavaju pogrešku u Prilogu I, u tablici „Glavni rječnik”, drugom stupcu, u pogledu oznake 79530000-8 Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV).
  2. Estonsku i hrvatsku jezičnu verziju Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2195/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način ispraviti. To ne utječe na ostale jezične verzije.

Navedenom Uredbom Komisije (EU) 2022/943 u estonskoj i hrvatskoj jezičnoj verziji izmijenjen je tekst koji se odnosi na CPV oznaku 79530000-8. Tekst „Usluge prevođenja“ zamjenjuje se riječima „Usluge pismenog prevođenja“.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu EU i možete je pročitati OVDJE.