Novosti

EUROPSKA KOMISIJA POKRENULA JE PRVU ISTRAGU U OKVIRU INSTRUMENTA ZA MEĐUNARODNU NABAVU

Europska komisija je 24. travnja 2024. godine po prvi puta pokrenula istragu u okviru Instrumenta za međunarodnu nabavu (IMN). Istraga je pokrenuta kao odgovor na mjere i postupke na kineskom tržištu javne nabave medicinskih proizvoda kojima se nepravedno diskriminiraju europska poduzeća i proizvodi.

Dokazi koje je prikupila Komisija upućuju na to da je kinesko tržište javne nabave medicinskih proizvoda sve zatvorenije za europska i strana poduzeća, kao i za proizvode proizvedene u EU-u. To je posljedica kineskih mjera kojima se nepošteno pravi razlika između lokalnih i stranih poduzeća te lokalno proizvedenih i uvezenih medicinskih proizvoda.

Budući da je već više puta izravno izrazila zabrinutost kineskim nadležnim tijelima, a zadovoljavajućih odgovora ili mjera nije bilo, Komisija je odlučila riješiti to pitanje Uredbom u skladu s IMN-om.

EU snažno zagovara jednake uvjete na međunarodnim tržištima javne nabave. Zato je prvi cilj istrage u skladu s IMN-om potaknuti dijalog među nadležnim tijelima o uklanjanju diskriminacije u javnoj nabavi od čega će koristi imati svi. Tek ako se dijalogom ne postigne pravedan sporazum, Komisija će razmotriti uvođenje mjera IMN-a.

Takav će biti pristup i ove istrage o kineskoj javnoj nabavi medicinskih proizvoda, čiji je cilj ponovno uspostaviti ravnotežu u trgovinskim odnosima EU-a i Kine i promicati otvoren i pošten pristup europskom i kineskom tržištu javne nabave.

Komisija će pozvati kineska tijela da dostave svoja stajališta i relevantne informacije te da otvore savjetovanje u cilju uklanjanja diskriminatornih mjera.

Komisija će države članice redovito obavještavati o napretku istrage. Istraga i savjetovanja trajat će devet mjeseci, a Komisija ih može u opravdanim slučajevima produljiti na još pet. Po završetku istrage i savjetovanja Komisija će objaviti izvješće s glavnim zaključcima i prijedlozima djelovanja. Izvješće će biti podneseno Europskom parlamentu i Vijeću.

Ako u istrazi i savjetovanju zaključi da kineske diskriminatorne mjere postoje i da Kina ne nudi zadovoljavajuće rješenje, Komisija može donijeti mjeru IMN-a. Ta mjera može biti u obliku promjene u bodovanju za ponuditelje podrijetlom iz predmetne treće zemlje (smanjenje njihova ukupnog broja bodova u postupku odabira, čime im se smanjuje i mogućnost da pobijede u nadmetanju) ili njihova potpunog isključenja iz relevantnog nadmetanja u EU-u, prema određenim kriterijima.

Više o istrazi u okviru Instrumenta za međunarodnu nabavu pročitajte OVDJE.