Novosti

EOJN RH – UPUTA O DOSTAVLJANJU STATISTIČKOG IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2022. ZA OBVEZNIKE PRIMJENE ZJN-a

Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. ZJN-a. Uputu naručiteljima o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave (MINGOR) objavljuje na Portalu javne nabave.

Objavljena je Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2022. godinu. Izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2023. Uputa je dostupna OVDJE.

Izvješće naručitelji izrađuju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH). Uputa kako se izvješće o javnoj nabavi za 2022. izrađuje i dostavlja putem EOJN-a RH dostupna je OVDJE.