Novosti

EOJN RH – OBAVIJEST O PRODUŽENOJ MOGUĆNOSTI UNOSA PODATAKA ZA STATISTIČKO IZVJEŠĆE

Člankom 441. stavkom 2. ZJN-a propisano je da je naručitelj obvezan do 31. ožujka tekuće godine izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu. Sukladno Uputi za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2019. godinu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, izvješće naručitelji izrađuju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Na web stranici EOJN-a RH objavljena je obavijest da će unos podataka za statističko izvješće, po preporuci Uprave za politiku javne nabave, biti omogućen do 19. travnja 2020.

Obavijest je dostupna OVDJE.