Novosti

EOJN RH – OBAVIJEST O PONOVNOM PRODUŽENJU MOGUĆNOSTI UNOSA PODATAKA ZA STATISTIČKO IZVJEŠĆE

Člankom 441. stavkom 2. ZJN-a propisano je da je naručitelj obvezan do 31. ožujka tekuće godine izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu. Sukladno Uputi za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2019. godinu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, izvješće naručitelji izrađuju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Na web stranici EOJN-a RH prvotno je bila objavljena obavijest da će unos podataka za statističko izvješće, po preporuci Uprave za politiku javne nabave, biti omogućen do 19. travnja 2020. Trenutno je na web stranici EOJN-a RH objavljena obavijest da će unos podataka za statističko izvješće, po preporuci Uprave za politiku javne nabave, biti omogućen do 4. svibnja 2020.

Obavijest je dostupna OVDJE.