Novosti

EOJN RH – ELEKTRONIČKA ŽALBA KAO OBVEZNI NAČIN IZJAVLJIVANJE ŽALBE

U Narodnim novinama, br. 114/22 je 3. listopada 2022. objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi. Dio odredbi Zakona stupio je na snagu 11. listopada 2022, dok drugi dio stupa na snagu 01. siječnja 2023.

Zakon propisuje novi način komunikacije u žalbenim postupcima (e-žalba). Sukladno novim odredbama Zakona, na stranicama EOJN-a RH objavljena je Novost koja donosi pregled izmjena u EOJN-u RH u žalbenim postupcima.

Potpunoj novosti možete pristupiti OVDJE.