Bilten javne nabave br. 12

Bilten javne nabave broj 12 je objavljen u prosincu 2018. Ovaj broj Biltena namijenjen je predstavnicima privatnog sektora, ali isto tako i naručiteljima te daje sveobuhvatni prikaz sustava javne nabave RH na jednom mjestu. Ponuditelji mogu ovaj Bilten koristiti prilikom priprema ponuda, a naručitelji prilikom davanja odgovora na upite predstavnika privatnog sektora.

Što je cilj ovog broja Biltena? Prema izvješćima o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, jedan od razloga ulaganja žalbi u postupcima javne nabave u RH je i nepoznavanje svih aspekata javne nabave od strane privatnog sektora. Odgovarajući na pitanja pretplatnika Biltena koji su ponuditelji, utvrđeni su problemi koje ponuditelji imaju unutar sustava javne nabave RH.

Bilten nastoji ponuditeljima dati odgovore na veći broj pitanja koji svakodnevno postavljaju bilo naručiteljima bilo državnim institucijama. Cilj ovog broja Biltena je dati predstavnicima privatnog sektora sveobuhvatni prikaz sustava javne nabave RH na jednom mjestu – napisan iz kuta privatnog sektora i uz uvažavanje potreba privatnog sektora. Naručiteljima ovaj broj Biltena pruža informacije koje do sada nisu imali prilike vidjeti u svom svakodnevnom poslu.

Bolje razumijevanje svih specifičnosti javne nabave od strane ponuditelja olakšava rad svima uključenima u ovaj sustav. Budite ispred drugih! Saznajte sve potrebne informacije!

SADRŽAJ Biltena možete pogledati OVDJE.

Ovaj broj donosi teme:
 • Vrijednost javne nabave u Republici Hrvatskoj
 • Kako doći do informacija o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj
 • Tko mora primjenjivati Zakon o javnoj nabavi – tko su naručitelji
 • Sukob interesa - s kim se ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi
 • Vrijednosti na koje se Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje
 • Vrijednosti na koje se Zakon o javnoj nabavi primjenjuje
 • Procijenjena vrijednost nabave; Postupci javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – temelj za izradu ponuda
 • Ponuda – kako pripremiti i dostaviti ponudu
 • Kako naručitelj zaprima ponude; Otvaranje ponuda
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Odlučivanje i završetak postupka
 • Pravna zaštita u postupcima javne nabave
 • Otvoreni postupak javne nabave – tijek i hodogram postupka
 • Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje – tijek i hodogram postupka
 • Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) – primjena u praksi
 • Zakonodavni i institucionalni okvir javne nabave u Republici Hrvatskoj

KAKO MOGU postati pretplatnik Biltena?

Sve informacije o pretplati na Bilten dostupne su OVDJE.
Ako imate pitanja o Biltenu slobodno ih postavite na:
    e-mail adresu: bilten@temporis.hr ili
    broj telefona 01 6431 872.