Novosti

KOMUNALNA DJELATNOST – MIŠLJENJE MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA I MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18) stupio je na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu sa sobom nose dvojbe oko tumačenja je li za obavljanje komunalne djelatnosti naručitelj dužan provesti postupak javne nabave ili je ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti izuzet od primjene Zakona o javnoj nabavi ili se sklapa ugovor o koncesiji.

U odnosu na navedenu problematiku Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u suglasnosti s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo Zajedničko mišljenje vezano uz primjenu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu – provedba postupaka javne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti.

Mišljenje je dostupno OVDJE.