Reference

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Ž

 

 

A&B d.o.o., Zagreb

Adacta d.o.o., Zagreb

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice

Agencija za elektroničke medije

Agencija za investicije i konkurentnost

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za poljoprivredno zemljište

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Agencija za vodne putove

Agencija za zaštitu okoliša

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

AGM d.o.o., Zagreb

AKD-Zaštita d.o.o., Zagreb

ALFATEC Group d.o.o., Zagreb

Allianz Zagreb d.d., Zagreb

APIS IT d.o.o., Zagreb

Arheološki muzej, Zagreb

Arhitekt biro d.o.o. - ing. Ljerka Horvat

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Rijeka

AVIZO d.o.o. za poslovno savjetovanje, Split

Babić d.o.o., Cestica

Bina-Istra d.d., Lupoglav

Biomax d.o.o., Zagreb

Biosistemi d.o.o., Zagreb

Biovit d.o.o., Varaždin

Boninovo d.o.o., Dubrovnik

Bordero posredovanje d.o.o., Zagreb

Centar za kulturu Čakovec

Centar za organizaciju građenja d.o.o., Zagreb

Centar za rehabilitaciju "Fra Ante Sekelez", Vrlika

Centar za rehabilitaciju Ozalj

Centar za rehabilitaciju Stančić, Dugo Selo

Centar za socijalnu skrb Beli Manastir

Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška

Centar za socijalnu skrb Novska

Centar za socijalnu skrb Zagreb

Centar za tehnički razvoj – Razvojna agencija Brodsko-Posavske županije d.o.o.

Ceste Jastrebarsko d.o.o., Jastrebarsko

Cestorad d.d., Vinkovci

Cetina d.d., Sinj

Combis d.o.o., Zagreb

Comping d.o.o., Zagreb

Crosco d.o.o., Zagreb

Čistoća d.o.o., Dubrovnik

Čistoća d.o.o., Zadar

Dalekovod d.d., Zagreb

Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Daruvar

Deloitte Savjetodavne usluge d.o.o., Zagreb

Dinarid d.o.o., Zagreb

Divjak, Topić & Bahtijarević d.o.o., Zagreb

Dječja bolnica Srebrnjak

Dječji vrtić "Bili cvitak", Sinj

Dječji vrtić "Cvit Mediterana", Split

Dječji vrtić "Cvrčak", Mali Lošinj

Dječji vrtić "Dubrovnik"

Dječji vrtić "Dugo Selo"

Dječji vrtić "Grigor Vitez", Split

Dječji vrtić "Kapljica", Donja Bistra

Dječji vrtić "Kaštela"

Dječji vrtić "Malešnica"

Dječji vrtić "Marina"

Dječji vrtić "Medo Brundo", Zagreb

Dječji vrtić "Prečko"

Dječji vrtić "Pula"

Dječji vrtić "Radost", Zadar

Dječji vrtić "Radost", Jastrebarsko

Dječji vrtić "Rijeka"

Dječji vrtić "Sisak Stari"

Dječji vrtić "Slavuj", Sveta Nedelja

Dječji vrtić "Sunce", Zadar

Dječji vrtić "Šegrt Hlapić", Zagreb

Dječji vrtić "Viškovo"

Dom učenika srednjih škola A. G. Matoš, Zagreb

Dom za odgoj djece i mladeži Pula

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bjelovar

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Ljeskovica

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Orehovica

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Trogir

Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik

Dom za starije i nemoćne osobe Ilok

Dom za starije i nemoćne osobe Ksaver

Dom za starije i nemoćne osobe Makarska

Dom za starije i nemoćne osobe Osijek

Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Josip, Zagreb

Dom za starije i nemoćne osobe Zadar

Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

Dom zdravlja Dubrovnik

Dom zdravlja Metković

Dom zdravlja Nova Gradiška

Dom zdravlja Novalja

Dom zdravlja Ogulin

Dom zdravlja Otočac

Dom zdravlja Požeško slavonske županije

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

Dom zdravlja Sisak

Dom zdravlja Šibenik

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije

Dom zdravlja Zagreb-Istok

Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

Domus Rakovec d.o.o., Rakovec

Doroslav d.o.o., Donji Miholjac

Drawing d.o.o. za inženjering, Vinkovci

Društvo za promicanje kulture življenja Zvono uz Kupu, Karlovac

Držani arhiv u Vukovaru

Državna geodetska uprava

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Državne nekretnine d.o.o., Zagreb

Državni arhiv u Dubrovniku

Državni arhiv u Osijeku

Državni arhiv u Vukovaru

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Državni ured za reviziju

Državni ured za središnju javnu nabavu

Državni ured za upravljanje državnom imovinom

Državni zavod za mjeriteljstvo

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

Dubrovački simfonijski orkestar

Dukom plin d.o.o., Dugo Selo

Duplico d.o.o., Gornji Stupnik

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti, Valpovo

Eko - Murvica d.o.o. , Crikvenica

EKO KONG d.o.o. za komunalne djelatnosti, Nova Gradiška

Eko Moslavina d.o.o., Kutina

EKONERG d.o.o., Zagreb

ENERGO d.o.o., Rijeka

Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb

Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka

Financijska agencija, Zagreb

Fond za financiranje razgradnje NEK

Fond za naknadu oduzete imovine

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Forset d.o.o., Zagreb

Geokon-Zagreb d.d., Zagreb

Geonatura grupa d.o.o., Zagreb

Glazbena škola Josipa Hatzea, Zagreb

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., Sisak

Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb

Grad Beli Manastir

Grad Belišće

Grad Benkovac

Grad Biograd na Moru

Grad Bjelovar

Grad Buzet

Grad Cres

Grad Crikvenica

Grad Čakovec

Grad Delnice

Grad Donja Stubica

Grad Dubrovnik

Grad Duga Resa

Grad Dugo Selo

Grad Đakovo

Grad Garešnica

Grad Hrvatska Kostajnica

Grad Hvar

Grad Ivanić-Grad

Grad Karlovac

Grad Kraljevica

Grad Krapina

Grad Labin

Grad Makarska

Grad Mali Lošinj

Grad Metković

Grad Mursko Središće

Grad Nova Gradiška

Grad Novalja

Grad Novi Vinodolski

Grad Novigrad - Cittanova

Grad Novska

Grad Obrovac

Grad Omiš

Grad Opatija

Grad Opuzen

Grad Orahovica

Grad Petrinja

Grad Poreč - Parenzo

Grad Požega

Grad Pula - Pola

Grad Rijeka

Grad Senj

Grad Sinj

Grad Sisak

Grad Slatina

Grad Stari Grad

Grad Šibenik

Grad Umag

Grad Varaždin

Grad Velika Gorica

Grad Vinkovci

Grad Virovitica

Grad Vodnjan - Dignano

Grad Vrbovec

Grad Vrbovsko

Grad Vrgorac

Grad Vrlika

Grad Zagreb

Grad Zaprešić

Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić", Karlovac

Gradska knjižnica Rijeka

Gradska plinara Krapina d.o.o.

Gradska plinara Zagreb d.o.o.

Gradski bazeni Varaždin

Gradski prijevoz putnika d.o.o., Osijek

Gradsko dramsko kazalište "Gavella"

Gradsko kazalište lutaka Rijeka

Groblja Jastrebarsko d.o.o.

HEKSOGEN d.o.o., Dubrovnik

Hemco d.o.o., Đakovo

HEP - ODS d.o.o. Elektra Sisak

HEP - ODS d.o.o. Elektra Zadar

HEP - ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka

HEP - Upravljanje imovinom d.o.o., Zagreb

HEP - Obnovljivi izvori energije d.o.o.,Zagreb

HEP - ODS d.o.o., Elektra Koprivnica

HEP - ODS d.o.o., Elektra Varaždin

HEP - ODS d.o.o., Elektra Vinkovci

HEP - ODS d.o.o., Elektra Zagreb

HEP - Proizvodnja d.o.o.

HEP - Proizvodnja d.o.o., EL-TO

HEP - Proizvodnja d.o.o., pogon HE Dubrovnik

HEP - Proizvodnja d.o.o., Proizvodno područje HE JUG Split

HEP - Proizvodnja d.o.o., TE-TO

HEP - Plin d.o.o., Osijek

HEP - Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Zapad

Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, Belišće

Hidroizolacije plan d.o.o., Zagreb

HOPS d.o.o., Prijenosno područje Rijeka

HP produkcija d.o.o., Zagreb

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Hrvatska banka za obnovu i razvoj

Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Hrvatska izvještajna novinska agencija - Hina

Hrvatska komora arhitekata

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

Hrvatska lutrija d.o.o., Zagreb

Hrvatska narodna banka

Hrvatska poljoprivredna agencija

Hrvatska radiotelevizija

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarina d.o.o., Zagreb

Hrvatske ceste d.o.o, Zagreb

Hrvatske šume d.o.o., Zagreb

Hrvatske šume d.o.o., Podružnica Bjelovar

Hrvatske šume d.o.o., Podružnica Nova Gradiška

Hrvatske šume d.o.o., Podružnica Split

Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i Donju Dravu, Osijek

Hrvatske vode-hidrotehnički objekti d.o.o., Zagreb

Hrvatski centar za razminiranje

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski geološki institut

Hrvatski institut za povijest - podružnica Slavonski Brod

Hrvatski operator tržišne energije d.o.o., Zagreb

Hrvatski registar brodova, Split

Hrvatski restauratorski zavod

Hrvatski školski sportski savez

Hrvatski telekom d.d., Zagreb

Hrvatski veterinarski institut

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Rijeka

Hrvatsko narodno kazalište, Zagreb

HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb

HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb

IGH projektiranje d.o.o., Zagreb

III. Osnovna škola Bjelovar

Imgd d.o.o., Samobor

INA - Industrija nafte d.d., Zagreb

Infodom d.o.o., Zagreb

Insako d.o.o., Zagreb

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Institut za turizam, Zagreb

IV. Osnovna škola Varaždin

Ivero d.o.o., Zagreb

Jadranski naftovod d.d., Zagreb

Jadrolinija, Rijeka

Javna ustanova "Lučka uprava Vukovar"

Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Javna ustanova "Nacionalni park Kornati"

Javna ustanova "Nacionalni park Krka"

Javna ustanova "Nacionalni park Mljet"

Javna ustanova "Park prirode Kopački rit"

Javna ustanova "Park prirode Telašćica"

Javna ustanova "Priroda", Rijeka

Javna ustanova "Športski objekti Dubrovnik"

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

Javna ustanova, Park prirode "Žumberak-Samoborsko gorje"

Javna ustanova, Rezervat Lokrum

Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca

Javna vatrogasna postrojba grada Rijeke

Javna vatrogasna postrojba grada Splita

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika

Javna vatrogasna postrojba grada Zadra

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera

Jelkom d.o.o., Vrbovsko

Jelsa plus d.o.o., Jelsa

Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Zagreb

Kamgrad d.o.o., Zagreb

Kapetanović sistemi d.o.o., Zagreb

Kazalište lutaka Zadar

Kaznionica i zatvor u Šibeniku

King ICT d.o.o., Zagreb

Klinička bolnica Dubrava

Klinička bolnica Merkur

Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice"

Klinički bolnički centar Osijek

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za dječje bolesti Zagreb

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb

Klinika za ortopediju Lovran

Klinika za psihijatriju Vrapče

Knjižnice grada Zagreba

Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti, Belišće

Komop d.o.o., Zagreb

Komrad d.o.o., Slatina

Komunalac d.o.o., Otočac

Komunalac d.o.o., Pakrac

Komunalac d.o.o., Vukovar

Komunalac Glina d.o.o., Glina

Komunalac Petrinja d.o.o., Petrinja

Komunalac Vrbovec d.o.o., Vrbovec

Komunalije d.o.o., Čazma

Komunalije d.o.o., Novalja

Komunalije vodovod d.o.o., Čazma

Komunalni servis d.o.o., Rovinj

Komunalno društvo Čabranka d.o.o., Čabar

Komunalno društvo Čistoća d.o.o., Rijeka

Komunalno društvo Kozala d.o.o., Rijeka

Komunalno Duga Resa d.o.o., Duga Resa

Komunalno održavanje d.o.o., Ploče

Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o., Čabar

Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čilipi

KONČAR - Inženjering za energetiku i transport d.d., Zagreb

Kontrol biro d.o.o., Zagreb

Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica

Krakom d.o.o., Krapina

KRT d.o.o., Livade

KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski

Kulić - invest d.o.o., Vinkovci

Libertas - Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik

Libukom Jurdani d.o.o., Jurdani

Limska Draga d.o.o., Kanfanar

Lonja - strug d.d., Kutina

Lučka uprava Split

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

Lučka uprava Šibenik

Lučka uprava Šibensko-kninske županije

Lučka uprava Zadar

Ljekarna Beli Manastir

M.T.F. d.o.o., Zagreb

Magus komunikacije d.o.o., Zagreb

Markomed d.o.o., Split

M-COM d.o.o., Zagreb

Medico inženjering d.o.o., Split

Međimurske vode d.o.o., Čakovec

Mes d.o.o., Zagreb

Metronet telekomunikacije d.d., Zagreb

Ministarstvo branitelja

Ministarstvo financija

Ministarstvo financija - Porezna uprava

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Ministarstvo kulture

Ministarstvo obrane

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo turizma

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo uprave

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Ministarstvo zdravlja

MMM Agramservis d.o.o., Zagreb

Monter strojarske montaže d.d., Zagreb

Moslavina d.o.o., Kutina

Mreža znanja d.o.o., Zagreb

Muzej Mimara, Zagreb

Muzej Slavonije, Osijek

Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nasadi d.o.o., Zadar

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Našički vodovod d.o.o., Našice

Neuropsihijatrijska bolnica "Dr. Ivan Barbot", Popovača

Novokom d.o.o., Novi Marof

Novokom d.o.o., Novska

Novotehna d.d., Rijeka

Octopus Rijeka d.o.o., Rijeka

Održivi Razvoj d.o.o., Zagreb

Odvjetnički ured Mario Skejić, Split

Odvodnja Samobor d.o.o., Samobor

Omega software d.o.o., Zagreb

Omni Aspect d.o.o., Kutina

Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić", Sisak

Opća bolnica "Dr. Josip Benčević", Slavonski Brod

Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica

Opća bolnica Karlovac

Opća bolnica Ogulin

Opća bolnica Šibensko-kninske županije

Opća bolnica Varaždin

Opća bolnica Zabok

Opća županijska bolnica Vinkovci

Opća županijska bolnica Vukovar

Općina Andrijaševci

Općina Bilice

Općina Bistra

Općina Blato

Općina Brdovec

Općina Budinščina

Općina Cestica

Općina Čavle

Općina Darda

Općina Dobrinj

Općina Donja Voća

Općina Donji Andrijevci

Općina Donji Kraljevec

Općina Dragalić

Općina Draž

Općina Dubrovačko Primorje

Općina Dugi Rat

Općina Dugopolje

Općina Đurmanec

Općina Erdut

Općina Garčin

Općina Generalski Stol

Općina Gornja Stubica

Općina Gornji Bogićevci

Općina Gornji Kneginec

Općina Gračac

Općina Gračišće

Općina Grožnjan

Općina Hrvace

Općina Janjina

Općina Jelenje

Općina Kalinovac

Općina Karlobag

Općina Klakar

Općina Kneževi Vinogradi

Općina Kolan

Općina Konavle

Općina Koprivnički Ivanec

Općina Krapinske Toplice

Općina Križ

Općina Krnjak

Općina Kršan

Općina Lekenik

Općina Lipovljani

Općina Lobor

Općina Lokve

Općina Lukač

Općina Magadenovac

Općina Malinska - Dubašnica

Općina Marija Gorica

Općina Mikleuš

Općina Milna

Općina Muć

Općina Murter-Kornati

Općina Nijemci

Općina Okrug

Općina Orebić

Općina Orehovica

Općina Pirovac

Općina Plitvička Jezera

Općina Podgora

Općina Podstrana

Općina Pokupsko

Općina Posedarje

Općina Privlaka

Općina Ražanac

Općina Sali

Općina Starigrad

Općina Ston

Općina Stupnik

Općina Sveta Nedelja

Općina Virje

Općina Viškovo

Općina Vladislavci

Općina Voćin

Općina Vrbanja

Općina Vrbnik

Općina Vrpolje

Općina Zdenci

Općinski sud u Puli - Pola

Općinski sud u Vinkovcima

Općinski sud u Zaboku

Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija, Zagreb

Osnovna škola "Đuro Ester", Koprivnica

Osnovna škola Bistra

Osnovna škola Ivane Brlić – Mažuranić, Ogulin

Osnovna škola Lapad, Dubrovnik

Osnovna škola Voštarnica, Zadar

Palir d.o.o., Zagreb

Penta d.o.o., Pula

Pet-prom d.o.o., Zagreb

Piton d.o.o., Čakovec

Plinacro d.o.o., Zagreb

Ploter d.o.o., Zadar

Podi Dugopolje d.o.o., Dugopolje

Podravka d.d., Koprivnica

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut d.o.o., Dalj

Policijska uprava osječko-baranjska

Policijska uprava Vukovarsko-srijemska

Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba

Poljoprivredni institut Osijek

Ponikve usluga d.o.o., Krk

Ponikve voda d.o.o., Krk

Poslovna inteligencija d.o.o., Zagreb

Poslovni sustavi d.o.o., Rijeka

Prehrambeno industrijski kombinat d.d., Rijeka

Prekršajni sud u Sisku

Presoflex gradnja d.o.o., Požega

PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o., Zagreb

Printec Croatia d.o.o., Zagreb

Proenergy d.o.o., Zagreb

Prvo plinarsko društvo - Opskrba kućanstava d.o.o., Vukovar

Prvo plinarsko društvo - Opskrba poslovnih korisnika d.o.o., Vukovar

Psihijatrijska bolnica Rab

Psihijatrijska bolnica Ugljan

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb

Pučko otvoreno učilište Omega

Pučko otvoreno učilište Poreč

Razvojna agencija Čazma d.o.o., Čazma

Regionalna razvojna agencija Dunea d.o.o., Dubrovnik

Regionalna razvojna agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., Osijek

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., Split

Regos - Središnji registar osiguranika

Riječki sportski savez

Rijeka promet d.d., Rijeka

Rijeka sport d.o.o., Rijeka,

Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka

Risnjak-Delnice d.o.o., Delnice

Rudan d.o.o., Žminj

Safege d.o.o., Zagreb

Salon bankarske opreme - Ozimec d.o.o., Zagreb

Sarturis Consulting, Obrt za poljoprivredu i poslovne usluge, Daruvar

Schwarzl d.o.o., Glina

Securitas Hrvatska d.o.o., Zagreb

Siga d.o.o., Varaždin

Slavča d.o.o., Nova Gradiška

Sliv oprema d.o.o., Zagreb

Sokol Marić d.o.o., Zagreb

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Naftalan, Ivanić-Grad

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske Toplice

Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

Sportski savez grada Zagreba

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb

Srednja škola Bedekovčina

Srpsko narodno vijeće

Stomatološka poliklinika Zagreb

Studentski centar Pula

Studentski centar u Osijeku

Studentski centar u Požegi

Studentski centar u Splitu

Studio XXL d.o.o., Zagreb

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Sveučilište Sjever

Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet

Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija

Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H., Zagreb

Tapess d.o.o., Kastav

Teh-gradnja d.o.o., Zagreb

Tehmed d.o.o., Pula

Tehnička škola Zagreb

Tehničko veleučilište, Zagreb

Telack d.o.o., Velika Gorica

Tenderi d.o.o., Zagreb

Termorad d.o.o., Zagreb

Tersus eko d.o.o., Zagreb

Thalassotherapia Crikvenica

Thalassotherapia Opatija

Tihon d.o.o., Donje Raštane

Trames consultants d.o.o., Dubrovnik

Trgovačko-ugostiteljska škola, Karlovac

Tržnica Zadar d.o.o.

Učenički dom Dora Pejačević, Zagreb

Učenički dom Franje Bučara, Zagreb

Učenički dom Split

Udruga za kreativni razvoj Slap, Osijek

Ukop d.o.o., Osijek

Uprava za javne nabavke Crne Gore

Upravni sud u Splitu

Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Ured ovlaštene arhitektice – Irena Tomaš Matić, Split

Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Gospić

Ustanova upravljanje sportskim objektima, Zagreb

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Zagreb

Ustanova zoološki vrt grada Zagreba

Usus Fructus d.o.o., Zagreb

Vagabundo d.o.o., Umag

Vatrogasna zajednica grada Karlovca

Veleučilište u Karlovcu

Veleučilište u Požegi

Veleučilište u Rijeci

Veterinarski fakultet, Zagreb

VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica

VG komunalac d.o.o., Velika Gorica

VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica

Vidra - agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Virovitica

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Visoko gospodarsko učilište, Križevci

Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Voda d.o.o., Orahovica

Vode Jastrebarsko d.o.o.

Vodne usluge d.o.o., Bjelovar

Vodoopskrba d.o.o., Darda

Vodoopskrba Daruvar d.d., Daruvar

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb

Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o., Vrbovec

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb

Vodoopskrba Kupa d.o.o., Petrinja

Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o., Zagreb

Vodotehnika d.d., Zagreb

Vodovod d.o.o. Blato

Vodovod d.o.o., Omiš

Vodovod Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik

Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o., Senj

Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac

Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split

Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik

Vodovod Labin d.o.o., Labin

Vodovod Vir d.o.o., Vir

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Vrtlar d.o.o., Dubrovnik

Zadruga poduzetnička mreža, Krapina

Zagorska razvojna agencija d.o.o., Krapina

Zagorski vodovod d.o.o., Zabok

Zagrebački holding d.o.o., Zagreb

Zagrebačko kazalište mladih

Zagreb-montaža d.o.o., Zagreb

Zagrel Rittmeyer d.o.o., Zagreb

Zatvor u Karlovcu

Zatvor u Osijeku

Zatvor u Splitu

Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorska županija

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinska županija

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

Zavod za javno zdravstvo Zadar

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Zavod za obnovu Dubrovnika

Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije

Zdravstveno veleučilište, Zagreb

Zelinske komunalije d.o.o., Sveti Ivan Zelina

ZGH d.o.o. - Podružnica Zagrebački električni tramvaj

ZG-projekt d.o.o., Zagreb

Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik

Zračna luka Pula d.o.o., Pula

Zračna luka Split d.o.o., Split

Zuccon d.o.o., Zagreb

Županija Bjelovarsko-bilogorska

Županija Brodsko-posavska

Županija Dubrovačko-neretvanska

Županija Krapinsko-zagorska

Županija Međimurska

Županija Osječko-baranjska

Županija Primorsko-goranska

Županija Sisačko-moslavačka

Županija Splitsko-dalmatinska

Županija Šibensko-kninska

Županija Virovitičko-podravska

Županija Vukovarsko-srijemska

Županija Zadarska

Županija Zagrebačka

Županijska bolnica Čakovec

Županijska lučka uprava Cres

Županijska lučka uprava Dubrovnik

Županijska lučka uprava Krk

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Županijska lučka uprava Vela Luka

Županijska lučka uprava Zadar

Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

Županijska uprava za ceste Istarske županije

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije

Županijska uprava za ceste Međimurske županije

Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije

Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije

Županijska uprava za ceste Šibenik

Županijski sud Bjelovar

Županijski sud u Splitu

6. Maj odvodnja d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Umag

 

REFERENCE

Održali smo niz edukacija u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Zadru, Dubrovniku, Rovinju i Opatiji. Više od 3000 polaznika sudjelovalo je na našim edukacijama… Opširnije
Sudionici naših edukacija su…Opširnije

PROGRAMI USAVRŠAVANJA

» 26.09.2018. - ZAGREB
» 27.09.2018. - ZAGREB
» 03.10.2018. - OSIJEK
» 18.10.2018. - ZADAR
» 25.10.2018. - ZAGREB
» 26.10.2018. - ZAGREB

BILTEN JAVNE NABAVE u RH
- PRETPLATA ZA 2018.-

U tijeku je pretplata na Bilten javne nabave za 2018.

Iskoristite popust od 20% na pretplatu Biltena za 2018.

Opširnije

Primajte naše novosti: