Programi usavršavanja u području javne nabave

Zaposlenici u sustavu javne nabave dužni su se redovito usavršavati i dopunjavati svoje znanja iz područja javne nabave, kroz pohađanje Programa usavršavanja, sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 06/12).

Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata u području javne nabave. Da bi stručna osoba obnovila certifikat, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine) mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 nastavna sata.

Temporis savjetovanje d.o.o. iz Zagreba provodi programe usavršavanja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 06/12) temeljem ovlaštenja i odobrenja Ministarstva gospodarstva.

AKTUALNI PROGRAMI USAVRŠAVANJA I EDUKACIJE

Cilj programa usavršavanja koje organiziramo je omogućiti daljnju specijalizaciju polaznika vezano uz određena specifična pitanja u cjelokupnom procesu javne nabave od planiranja, pripreme dokumentacije za nadmetanje, provedbe postupaka javne nabave, pravne zaštite te realizacije ugovora.Programe usavršavanja provodimo u sljedećim oblicima programa (predavanja, radionice):
• poludnevni - 4 nastavna sata
• jednodnevni - 8 nastavnih sati
• dvodnevni - 16 nastavnih sati.

Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata iz područja javne nabave.
Programe usavršavanja provode stručne osobe, ovlašteni treneri javne nabave.Predavači su licencirani treneri u sustavu javne nabave sa praktičnim iskustvom stečenim u provođenju velikog broja postupaka javnih nabava svih vrsta. Predavači su sudjelovali u razvoju sustava javne nabave Republike Hrvatske, radom u Uredu za javnu nabavu te u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Većina predavača ima i međunarodna iskustva te su upoznati s najboljom praksom zemlja članica EU.  

ARHIVA PROGRAMA USAVRŠAVANJA

2018

14.12.2018. - ZAGREB
KAKO ODABRATI KVALITETNOG PONUDITELJA PREMA ZJN-u:
» Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse
» Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
» Jamstva
» Pregled i ocjena ponuda

13.12.2018. - ZAGREB

» Planiranje javne nabave za 2019.
» Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja

» ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
» Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka


30.11.2018. - ZAGREB

» Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi
» Pregled i ocjena ponuda – od otvaranja ponuda do odluke naručitelja, korak po korak

» Financijske korekcije i javna nabava

29.11.2018. - ZAGREB

» Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja
» Jamstva

» Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
» Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 
15.11.2018. - ZAGREB
» Planiranje javne nabave za 2019.
» Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi

» Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
» Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka
 
26.10.2018. - ZAGREB
» Planiranje javne nabave za 2019.
» Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost

» Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja
» ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi


25.10.2018. - ZAGREB

KAKO ODABRATI KVALITETNOG PONUDITELJA PREMA ZJN-u:
» Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta
» Jamstva

» Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
» Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka

18.10.2018. - ZADAR

» Planiranje javne nabave za 2019.
» Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta

» Jamstva
» Troškovnik
» Financijske korekcije i javna nabava


03.10.2018. - ZAGREB
» Planiranje javne nabave za 2019.
» Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta

» Jamstva
» Troškovnik
» Financijske korekcije i javna nabava

27.09.2018. - ZAGREB

KAKO ODABRATI KVALITETNOG PONUDITELJA PREMA ZJN-u:
» Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta
» Pregled i ocjena ponuda – od otvaranja ponuda do odluke naručitelja, korak po korak

» Elektronički ESPD obrazac – primjena u praksi
 
26.09.2018. - ZAGREB
» Planiranje javne nabave za 2019.
» Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja
» ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
» Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka
 
18.07.2018. - ZAGREB
JAVNA NABAVA ZA PONUDITELJE
» ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
» Pravna zaštita u postupcima javne nabave
 
12.07.2018. - ZAGREB
ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE
» Dokumentacija o nabavi i bitne povrede postupka javne nabave
» Postupak pregleda i ocjene ponuda – ESPD, ažurirani popratni dokumenti, pojašnjenje i
   upotpunjavanje
» Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka
 
05.07.2018. - ZAGREB
» Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi
» ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
» Praksa DKOM-a, po fazama postupka
» Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
 
14.06.2018. - ZAGREB
» Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – kako ispravno propisati
   odredbe?
» Postupak pregleda i ocjene ponuda – kako ispravno odabrati ponuditelja?
» Elektronički ESPD obrazac – primjena u praksi
 
07.06.2018. - ZAGREB
» DOKUMENTACIJA O NABAVI I BITNE POVREDE POSTUPKA JAVNE NABAVE
» POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE PONUDA – ESPD, ažurirani popratni dokumenti, pojašnjenje i
   upotpunjavanje

 25.05.2018. - ZAGREB
» Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
» Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
» Praksa DKOM-a, po fazama postupka
 
24.05.2018. - ZAGREB
» Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi
» Praksa DKOM-a, po fazama postupka
» Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 
10.05.2018. - ZAGREB
JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE
» Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje
» ESPD i ažurirani dokumenti – popunjavanje, dostava i pregled
» Elektronički ESPD obrazac i elektronička žalba - primjena u praksi
» Pravna zaštita u postupcima javne nabave – korak po korak

19.04.2018. - ZAGREB
» Otvoreni postupak javne nabave – od pripreme postupka do odluke o odabiru
» Elektronički ESPD obrazac – primjena u praksi
 
26.04.2018. - ZAGREB
» ENP – ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
» Pravna zaštita i ENP – praksa DKOM-a
» Elektronički ESPD obrazac – primjena u praksi
 
19.04.2018. - ZAGREB
» Otvoreni postupak javne nabave – od pripreme postupka do odluke o odabiru
» Elektronički ESPD obrazac – primjena u praksi

13.04.2018. - OPATIJA
» Otvoreni postupak javne nabave – od pripreme postupka do izvršenja ugovora, korak po korak 
   kroz praksu
 
28.03.2018. - ZAGREB
» ENP – ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
» Pravna zaštita i ENP – praksa DKOM-a
» Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 
22.03.2018. - ZAGREB
» Dokumentacija o nabavi – kako se izrađuje?
» Pregled i ocjena ponuda
» Praksa DKOM-a, po fazama postupka
 
15.03.2018. - ZAGREB
» Otvoreni postupak javne nabave – od pripreme postupka do izvršenja ugovora, korak po korak
    kroz praksu
 
23.02.2018. - ZAGREB
» Planiranje u sustavu javne nabave
» Upravljanje jednostavnom nabavom i opći akt
» Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi
» Pravna zaštita po fazama postupka – praksa DKOM-a
» Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
» Učinkovitost javne nabave u RH
 
22.02.2018. - ZAGREB
» ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA
 
16.02.2018. - ZAGREB
» Planiranje u sustavu javne nabave
» EOJN RH – novine u sustavu
» Jednostavna nabava i opći akt
» Praksa DKOM-a, po fazama postupka
 
01.02.2018. - ZAGREB
» Dokumentacija o nabavi – kako se izrađuje?
» Praksa DKOM-a, po fazama postupka
» EOJN RH – novine u sustavu
 
31.01.2018. - ZAGREB
» Planiranje u sustavu javne nabave
» Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
» Jednostavna nabava i opći akt
» ENP s primjerima iz prakse

2017

15.12.2017. - ZAGREB
ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA

14.12.2017. - ZAGREB
» Planiranje u sustavu javne nabave
» Jednostavna nabava i opći akt
» Nova praksa DKOM-a, po fazama postupka
» Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

07.12.2017. - ZAGREB
» Planiranje u sustavu javne nabave
» Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
» Jednostavna nabava i opći akt
» Nova praksa DKOM-a, po fazama postupka

23.11.2017. - ZAGREB
ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA

22.11.2017. - ZAGREB
» Planiranje u sustavu javne nabave
» Dokumentacija o nabavi - kako se izrađuje?
» Nova praksa DKOM-a, po fazama postupka

09.11.2017. - ZAGREB
» Dokumentacija o nabavi - kako se izrađuje?
» Okvirni sporazumi
» Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

19.10.2017. - OPATIJA
» Dokumentacija o nabavi - kako se izrađuje?
» Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
» Nova praksa DKOM-a, po fazama postupka

12.10.2017. - ZAGREB
» Planiranje u sustavu javne nabave
» Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
» Dokumentacija o nabavi - kako se izrađuje?

28.09.2017. - ZAGREB
» Dokumentacija o nabavi - kako se izrađuje?
» Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
» Nova praksa DKOM-a, po fazama postupka

22.09.2017. - ZAGREB
ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA

14.07.2017. - ZAGREB
ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA

13.07.2017. - ZAGREB
» Pregovarački postupak bez prethodne objave
» Elektronička nabava – problemi i rješenja u praksi
» Nova praksa DKOM-a, po fazama postupka
» Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

07.07.2017. - ZAGREB
ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA

06.07.2017. - ZAGREB - OTKAZANO
» Okvirni sporazumi
» Dokumentacija o nabavi
» Sve o ponudi
» Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

30.06.2017. - ZAGREB
» Pregovarački postupak bez prethodne objave
» Dokumentacija o nabavi
» Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti
» Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – ESPD obrazac primjena u praksi

29.06.2017. - ZAGREB

» Jednostavna (bagatelna) nabava i interni akt
» ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda i trošak životnog vijeka
» Pravna zaštita – praksa DKOM-a
» Izvršenje ugovora o javnoj nabavi


09.06.2017. - ZAGREB

ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA

01.06.2017. - ZAGREB
» Jednostavna (bagatelna) nabava i interni akt
» Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
» ENP - Ekonomski najpovoljnija ponuda
» Pravna zaštita - praksa DKOM-a

19.05.2017. - ZAGREB
» Okvirni sporazumi
» Pregovarački postupak bez prethodne objave
» Dokumentacija o nabavi
» Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti

18.05.2017. - ZAGREB
» Jednostavna (bagatelna) nabava i interni akt
» Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
» Pravna zaštita - praksa DKOM-a
» Središnja nabava

10.05.2017. - ZAGREB
ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA

26.04.2017 - OSIJEK
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU
» Otvoreni postupak – priprema i tijek postupka
» Dokumentacija o nabavi
» Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti
» Pravna zaštita – novine u sustavu

12.04.2017 - Zagreb
» Bagatelna (jednostavna) nabava i interni akt 
» Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost 
» ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda
» Pravna zaštita

07.04.2017 - Zagreb
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU
» Otvoreni postupak – priprema i tijek postupka
» Dokumentacija o nabavi
» Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti
» Pravna zaštita – novine u sustavu

06.04.2017 - Zagreb

ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA

24.03.2017 - Zagreb
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU, II.

» Otvoreni postupak – priprema i tijek
» Dokumentacija o nabavi
» Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti
» Elektronička nabava


23.03.2017 - Zagreb
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE, I.

» Bagatelna (jednostavna) nabava i interni akt
» Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
» ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda
» Pravna zaštita


10.03.2017 - Zagreb

JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU
» Otvoreni postupak
» Dokumentacija o nabavi
» Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti
» Elektronička nabava

 
03.03.2017 - Split
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU
» Otvoreni postupak – priprema i tijek postupka
» Dokumentacija o nabavi
» Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti
» Pravna zaštita – novine u sustavu


24.02.2017 - Zagreb
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE, II.
» Dokumentacija o nabavi
» Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti
» ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda
» Elektronička nabava


23
.02.2017 - Zagreb

 
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE, I.

» Otvoreni postupak; Ograničeni postupak; Pregovarački postupci
» Partnerstvo za inovacije; Natjecateljski postupci
» Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost
» Pravna zaštita – novine u sustavu

16.02.2017 - Zagreb

ENP – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA KAO KRITERIJ ODABIRA PONUDA

09.02.2017 - Zagreb
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU 
» Otvoreni postupak 
» Dokumentacija o nabavi 
» Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti 
» Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

27.01.2017 - Zagreb
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE, II. 
» Otvoreni postupak; Ograničeni postupak; Pregovarački postupci 
» Partnerstvo za inovacije; Natjecateljski postupci
» Izuzeća od javne nabave; Društvene i druge posebne usluge
» Pravna zaštita – novine u sustavu


26.01.2017 - Zagreb
NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE, I. 
» Planiranje u sustavu javne nabave 
» Bagatelna nabava i interni akt
» ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda 
» Elektronička nabava 

2016

15.12.2016. - ZAGREB

JAVNA NABAVA – PREDSTOJEĆE PROMJENE U SUSTAVU
» Otvoreni postupak
» ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda
» Zajednica ponuditelja i podizvoditelji
» Elektronička nabava – praksa

14.12.2016. - ZAGREB

GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA
» Građevinski radovi i Zakon o javnoj nabavi
» Javna nabava i FIDIC pravila
» Građevinski radovi – reference i pravna zaštita
» Težak profesionalni propust

8.12.2016. - ZAGREB

» Planiranje u sustavu javne nabave
» Bagatelna (jednostavna) nabava i interni akt
» Elektronička nabava – praksa
» Pravna zaštita – novine u sustavu

25.11.2016. - ZAGREB

JAVNA NABAVA – PREDSTOJEĆE PROMJENE U SUSTAVU, II
» Izuzeća od javne nabave
» Društvene i druge posebne usluge
» ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
» Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
» Elektronička nabava

24.11.2016. - ZAGREB

JAVNA NABAVA – PREDSTOJEĆE PROMJENE U SUSTAVU, I
» Postupci javne nabave
» ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda
» Pravna zaštita – novine u sustavu

11.11.2016. - ZAGREB

» Planiranje u sustavu javne nabave
» ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda
» Pravna zaštita – novine u sustavu
» Pregled novina u javnoj nabavi

27.10.2016. - DUBROVNIK

JAVNA NABAVA – IMPLEMENTACIJA DIREKTIVA
» Postupci javne nabave
» Kriteriji za dodjelu ugovora
» Izmjene i raskid ugovora
» ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
» Pravna zaštita

21.10.2016. - ZADAR

JAVNA NABAVA – IMPLEMENTACIJA DIREKTIVA
» Postupci javne nabave
» Kriteriji za dodjelu ugovora
» Izmjene i raskid ugovora
» ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
» Pravna zaštita

12.10.2016. - OPATIJA

JAVNA NABAVA – PREDSTOJEĆE PROMJENE U SUSTAVU
» Postupci javne nabave
» Kriteriji za dodjelu ugovora
» Izmjene i raskid ugovora
» ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
» Pravna zaštita

7.10.2016. - ZAGREB

JAVNA NABAVA – PREDSTOJEĆE PROMJENE U SUSTAVU
» Postupci javne nabave
» Izuzeća od javne nabave
» Društvene i druge posebne usluge
» Elektronička nabava – praksa

6.10.2016. - ZAGREB

GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA
» Građevinski radovi i Zakon o javnoj nabavi
» Javna nabava i FIDIC pravila
» Građevinski radovi – reference i pravna zaštita
» Težak profesionalni propust

23.9.2016. - ZAGREB

»Planiranje u sustavu javne nabave
»Bagatelna (jednostavna) nabava i interni akt
»Pravna zaštita – novine u sustavu
»Elektronička nabava – praksa

15.7.2016. - ZAGREB

NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE - IMPLEMENTACIJA DIREKTIVA, II.
-Izuzeća od javne nabave
-Društvene i druge posebne usluge
-ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
-Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
-Pravna zaštita

14.7.2016. - ZAGREB

NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABEVE - IMPLEMENTACIJA DIREKTIVA, I.
» Postupci javne nabave
» Ekonomski najpovoljnija ponuda
» Pravna zaštita

8.7.2016. - ZAGREB

NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE - IMPLEMENTACIJA DIREKTIVA, II.
-Izuzeća od javne nabave
-Društvene i druge posebne usluge
-ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
-Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
-Pravna zaštita

7.7.2016. - ZAGREB

NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABEVE - IMPLEMENTACIJA DIREKTIVA
»Postupci javne nabave
»Ekonomski najpovoljnija ponuda
»Pravna zaštita

1.7.2016. - OSIJEK

» Javna nabava – predstojeće promjene u sustavu
» Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – nova pravila za naručitelje i ponuditelje
» Pravna zaštita – novine u sustavu

16.6.2016. - ZAGREB

» Javna nabava – predstojeće promjene u sustavu
» Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – nova pravila za naručitelje i ponuditelje
» Pravna zaštita – novine u sustavu
» Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini

15.6.2016. - ZAGREB

» Javna nabava – predstojeće promjene u sustavu
» Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – nova pravila za naručitelje i ponuditelje
» Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godinii

9.6.2016. - ZAGREB

» Javna nabava – predstojeće promjene u sustavu
» Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – nova pravila za naručitelje i ponuditelje
» Pravna zaštita – novine u sustavu
» Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini

20.5.2016. - ZAGREB

» Implementacija direktiva kroz novi Zakon o javnoj nabavi – predstojeće promjene u sustavu
» Sprječavanje sukoba interesa, prekršajna i kaznena odgovornost u sustavu javne nabave
» Pravna zaštita – novine u sustavu
» Elektronička nabava– obveze i mogućnosti u 2016. godini

12.5.2016. - ZAGREB

» Implementacija direktiva kroz novi Zakon o javnoj nabavi – predstojeće promjene u sustavu
» Ekonomski najpovoljnija ponuda
» Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini

11.5.2016. - ZAGREB

» Implementacija direktiva kroz novi Zakon o javnoj nabavi – predstojeće promjene u sustavu
» Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – nova pravila za naručitelje i ponuditelje
» Pravna zaštita – novine u sustavu
» Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini

23.3.2016. - ZAGREB

» Vodič za pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje
» Sprječavanje sukoba interesa, prekršajna i kaznena odgovornost u sustavu javne nabave
» Pregovarački postupak bez prethodne objave – primjena u praksi
» Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini

17.3.2016. - ZAGREB

» Ekonomski najpovoljnija ponuda
» Pregled i ocjena elektroničkih ponuda
» Težak profesionalni propust – razlog isključenja ponuditelja
» Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini

10.3.2016. - ZAGREB

» Okvirni sporazumi – primjena u praksi
» Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
» Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini

19.2.2016. - ZAGREB

» Vodič za pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje
» Sprječavanje sukoba interesa, prekršajna i kaznena odgovornost u sustavu javne nabave
» Pregovarački postupak bez prethodne objave – primjena u praksi
» Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini

17.2.2016. - ZAGREB

» Ekonomski najpovoljnija ponuda
» Jamstva
» Pregled i ocjena ponuda
» Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini

28.1.2016. - ZAGREB

» Sve o ponudi;
» Postupanje naručitelja u postupku pregleda i ocjene ponuda kroz praksu DKOM-a;
» Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini

21.1.2016. - ZAGREB

» Izrada Plana nabave za 2016. godinu
» Bagatelna nabava i interni akt
» Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2016. godini

2015

10.12.2015. - ZAGREB

» Izrada Plana nabave za 2016. godinu
» Bagatelna nabava i interni akt
» Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2015/2016. godini

9.12.2015. - ZAGREB

» Izrada Plana nabave za 2016. godinu
» Bagatelna nabava i interni akt
» Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2015/2016. godini

18.11.2015. - ZAGREB

» Okvirni sporazumi – primjena u praksi
» Pregled i ocjena ponuda
» Ekonomski najpovoljnija ponuda
» Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2015/2016. godini

12.11.2015. - ZAGREB

» Pregovarački postupak bez prethodne objave – primjena u praksi
» Sprječavanje sukoba interesa, prekršajna i kaznena odgovornost u sustavu javne nabave
» Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda (članak 92. ZJN-a) kroz praksu DKOM-a
» Presude Europskog suda pravde

28.10.2015. - OPATIJA

» Vodič za pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje
» Ekonomski najpovoljnija ponuda

15.10.2015. - OSIJEK

» Vodič za pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje
» Ekonomski najpovoljnija ponuda

1.10.2015. - ZAGREB

» Izrada Plana nabave za 2016. godinu
» Bagatelna nabava i interni akt
» Elektronička nabava – obveze i mogućnosti u 2015/2016. godini

25.9.2015. - ZAGREB

» Vodič za pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje
» Praksa DKOM-a – najčešće pogreške naručitelja u pripremi dokumentacije

9.7.2015. - ZAGREB

» Pregled i ocjena ponuda
» Pravna zaštita - najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja

8.7.2015. - ZAGREB

» Bagatelna nabava i interni akt
» Pregled i ocjena ponuda
» Sprječavanje sukoba interesa
» Elektronička javna nabava

2.7.2015. - ZAGREB

» VODIČ ZA PRIPREMU I IZRADU DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
» ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE – OBVEZE I MOGUĆNOSTI

17.6.2015. - ZAGREB

» ELEKTRONIČKA NABAVA – OBVEZE U 2015. GODINI;
» PREGLED I OCJENA PONUDA;
» PRAVNA ZAŠTITA – NAJČEŠĆE POGREŠKE NARUČITELJA I PONUDITELJA.

20.5.2015. - ZAGREB

» Vodič za pripremu i izradu dokumentacije za nadmetanje
» Elektronička javna nabava za naručitelje - obveze i mogućnosti

7.5.2015. - ZAGREB

» Elektronička javna nabava za naručitelje i ponuditelje

24.4.2015. - ZAGREB

» Javna nabava za ponuditelje - Kako pobijediti u postupcima javne nabave?

23.4.2015. - ZAGREB

» BAGATELNA NABAVA I INTERNI AKT
» PREGLED I OCJENA PONUDA
» SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
» ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA

16.4.2015. - ZAGREB

» Otvoreni postupak kroz praksu Državne komisije i e-javna nabava

15.4.2015. - ZAGREB

» Elektronička javna nabava za naručitelje i ponuditelje

26.3.2015. - SPLIT

» ISKLJUČENJA PONUDITELJA, UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI
» EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
» POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA SUKLADNO PRAKSI DRŽAVNE KOMISIJE
» ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA">

19.3.2015. - OSIJEK

» Jamstva
» Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda sukladno praksi Državne komisije
» Elektronička javna nabava

25.2.2015. - ZAGREB

» ISKLJUČENJA PONUDITELJA, UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI
» EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
» PREGLED I OCJENA PONUDA
» ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA

19.2.2015. - ROVINJ

» OTVORENI POSTUPAK KROZ PRAKSU DRŽAVNE KOMISIJE I E-JAVNA NABAVA

12.2.2015. - ZAGREB

» JAVNA NABAVA ZA REVIZORE II. DIO – PROVOĐENJE POSTUPAKA I IZVRŠENJE UGOVORA

11.2.2015. - ZAGREB

» JAVNA NABAVA ZA REVIZORE I. DIO – PLANIRANJE, BAGATELNA NABAVA I INTERNI AKT

5.2.2015. - ZAGREB

» NABAVA GRAĐEVINSKIH RADOVA
» POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA SUKLADNO PRAKSI DRŽAVNE KOMISIJE
» PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE – PRIMJENA U PRAKSI
» PRESUDE EUROPSKOG SUDA PRAVDE I NOVE DIREKTIVE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

4.2.2015. - ZAGREB

» Otvoreni postupak kroz praksu Državne komisije i e-javna nabava

2014

  

REFERENCE

Održali smo niz edukacija u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Zadru, Dubrovniku, Rovinju i Opatiji. Više od 3000 polaznika sudjelovalo je na našim edukacijama… Opširnije
Sudionici naših edukacija su…Opširnije

BILTEN JAVNE NABAVE u RH
- PRETPLATA ZA 2018.-

U tijeku je pretplata na Bilten javne nabave za 2018.

Iskoristite popust od 20% na pretplatu Biltena za 2018.

Opširnije

Primajte naše novosti:
 
ŽELITE SURAĐIVATI
Ako imate zanimljiv projekt i potrebna vam je naša stručnost?
 
STUPITE U KONTAKT