Pravni propisi

Sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj sastoji se od javne nabave, koncesija i javno - privatnog partnerstava. Pregled važećih strateških dokumenta, zakona, podzakonskih propisa i prava EU daje se u nastavku.

Sustav javne nabave - propisi RH

Strateški dokumenti

Zakoni

Podzakonski propisi

Javna nabava

Koncesije

Javno - privatno partnerstvo

Sustav javne nabave - pravna stečevina EU-a

Direktive Europske unije

Uredbe Europske komisije

Komunikacije Europske komisije

REFERENCE

Održali smo niz edukacija u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Zadru, Dubrovniku, Rovinju i Opatiji. Više od 3000 polaznika sudjelovalo je na našim edukacijama… Opširnije
Sudionici naših edukacija su…Opširnije

PROGRAMI USAVRŠAVANJA

» 09.11.2017. - ZAGREB
» 22.11.2017. - ZAGREB
» 23.11.2017. - ZAGREB

BILTEN JAVNE NABAVE u RH
- PRETPLATA ZA 2017.-

U tijeku je pretplata na Bilten javne nabave za 2017.

Iskoristite popust od 20% na pretplatu Biltena za 2017.

Opširnije

Primajte naše novosti: