Pravni propisi

JAVNA NABAVA – PROPISI REPUBLIKE HRVATSKE

Pregled strateških dokumenta, zakona, podzakonskih propisa i prava EU-a daje se u nastavku.

Strateški dokumenti

Zakoni

Podzakonski propisi


JAVNA NABAVA – PRAVNI AKTI EUROPSKE UNIJE

Uredbe Europske komisije


U niže navedenim Uredbama EK propisane su vrijednosti europskih pragova (primjena direktiva EU):

Komunikacije Europske komisije

U Komunikacijama EK propisane su vrijednosti europskih pragova preračunate u nacionalne valute:


OSTALI RELEVANTNI PROPISI REPUBLIKE HRVATSKE

Koncesije

Javno - privatno partnerstvo

Zelena javna nabava

Sprječavanje korupcije

Sprječavanje sukoba interesa

Zaštita tržišnog natjecanja

Fiskalna odgovornost

Pristup informacijama

Tajnost

Prekršaji

Kaznena djela

REFERENCE

Održali smo niz edukacija u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Zadru, Dubrovniku, Rovinju i Opatiji. Više od 3000 polaznika sudjelovalo je na našim edukacijama… Opširnije
Sudionici naših edukacija su…Opširnije

BILTEN JAVNE NABAVE u RH
- PRETPLATA ZA 2018.-

U tijeku je pretplata na Bilten javne nabave za 2018.

Iskoristite popust od 20% na pretplatu Biltena za 2018.

Opširnije

Primajte naše novosti: