UPUTA ZA OBVEZNIKE PRIMJENE ZJN-A O SADRŽAJU I NAČINU DOSTAVLJANJA STATISTIČKOG IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2017. GODINU

Objavljena je Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvještaja o javnoj nabavi za 2017.
Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. ZJN-a. Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.


NOVE VRIJEDNOSTI EU PRAGOVA OD 1. SIJEČNJA 2018.

Europska komisija je, na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ, donijela je uredbe kojima su izmijenjene vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti). Uredbe su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine, u cijelosti su obvezujuće i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU.


OBJAVLJEN JE OSMI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

Bilten javne nabave br. 8 objavljen je u prosincu 2017. te obrađuje teme: Bilten javne nabave – prve dvije godine postojanja; Planiranje u javnoj nabavi; Izuzeća od primjene ZJN-a 2016; Jamstvo za ozbiljnost ponude; Institut sukoba interesa; Bitne povrede ZJN-a 2016. iz prakse DKOM-a, te niz drugih informacija korisnih naručiteljima i ponuditeljima.U EOJN-u RH OBJAVLJEN JE MODUL E-ŽALBA

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/17) propisuje oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH te druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom. Temeljem navedenog Pravilnika u EOJN-u RH izrađen je modul e-žalba. Modul je u funkciji od 1. siječnja 2018.


JEDNA PONUDA JEDNA GRUPA

Temeljem članka 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, br. 65/17) ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a RH. Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ponuditelj dostavlja zasebnu ponudu za svaku grupu. Ova odredba primjenjuje se od 1. siječnja 2018.


REFERENCE

Održali smo niz edukacija u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Zadru, Dubrovniku, Rovinju i Opatiji. Više od 3000 polaznika sudjelovalo je na našim edukacijama… Opširnije
Sudionici naših edukacija su…Opširnije

PROGRAMI USAVRŠAVANJA

» 15.03.2018. - ZAGREB
» 22.03.2018. - ZAGREB
» 28.03.2018. - ZAGREB

BILTEN JAVNE NABAVE u RH
- PRETPLATA ZA 2018.-

U tijeku je pretplata na Bilten javne nabave za 2018.

Iskoristite popust od 20% na pretplatu Biltena za 2018.

Opširnije

Primajte naše novosti:
 
ŽELITE SURAĐIVATI
Ako imate zanimljiv projekt i potrebna vam je naša stručnost?
 
STUPITE U KONTAKT