Savjetodavne usluge

NARUČITELJIMA nudimo savjetodavne usluge vezane za:

  • • pregled i/ili pripremu dokumentacije o nabavi;
  • • pripremu i provedbu postupaka javne nabave;
  • • postupak pravne zaštite;
  • • izradu strateških i provedbenih dokumenata;
  • • izradu internih akata i uputa iz područja javne nabave;
    • • uspostavu novih organizacijskih modela kako bi unaprijedili realizaciju postavljenih ciljeva.


PONUDITELJIMA nudimo savjetodavne usluge vezane za:

• pregled i/ili pripremu ponuda u postupcima javne nabave;
• postupak pravne zaštite;
• izradu internih akata i uputa;
• uspostavu novih organizacijskih modela kako bi unaprijedili realizaciju postavljenih ciljeva.

Temporis savjetovanje d.o.o. specijaliziran je za savjetovanje o svim aspektima javne nabave.

REFERENCE

Održali smo niz edukacija u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Zadru, Dubrovniku, Rovinju i Opatiji. Više od 3000 polaznika sudjelovalo je na našim edukacijama… Opširnije
Sudionici naših edukacija su…Opširnije

BILTEN JAVNE NABAVE u RH
- PRETPLATA ZA 2018.-

U tijeku je pretplata na Bilten javne nabave za 2018.

Iskoristite popust od 20% na pretplatu Biltena za 2018.

Opširnije

Primajte naše novosti:
 
ŽELITE SURAĐIVATI
Ako imate zanimljiv projekt i potrebna vam je naša stručnost?
 
STUPITE U KONTAKT