Javna nabava - edukacija

Ugovaranje nabave robe, radova i usluga između tijela javne vlasti, sektorskih naručitelja odnosno države u širem smislu i predstavnika privatnog sektora. Efikasnost i transparentnost javne nabave predstavlja ključ uspjeha u razvoju konkurentnog tržišta. Javna nabava uređuje odnos javnog i privatnog sektora te stoga načelno mora biti formalna kako bi se izbjegla pogodovanja, sukobi interesa te ostvarila najbolja vrijednost za uloženi novac. Uravnoteženost između formalne prirode postupaka i želje za efikasnošću, moguće je ostvariti samo kvalitetnom pripremom svih faza postupka nabave i putem edukacije sudionika u sustavu, što u konačnici rezultira uspjehom uključenih strana. Javna nabava počinje planiranjem potreba temeljenih na proračunu ili financijskom planu, a završava kvalitetnim izvršenjem ugovora. Upravo su ovo i odrednice novih direktiva EU koje javnu nabavu proširuju i na izvršenje ugovora.
Nudimo usluge treninga i edukacije u sustavu javne nabave za predstavnike javnog i privatnog sektora koje obuhvaćaju sve faze nabave.

PREDSTOJEĆE EDUKACIJE

 

 

Faze nabave, uz adekvatnu organizaciju naručitelja, kako ih mi vidimo:

• Upravljanje potrebama - Analiza potreba i planiranje
• Upravljanje postupcima
      • Priprema Dokumentacije za nadmetanje i tehničkih specifikacija
      • Postupci javne nabave i efikasna implementacija
      • Komunikacija između naručitelja i ponuditelja
      • Evaluacija i odabir
      • Sustav pravne zaštite
• Ugovaranje i upravljanje izvršenjem ugovora
• Upravljanje potrošnjom - Analiza nabave, kontrola potrošnje i analiza zaliha
• Kontroling

Po traženju i potrebama klijenata kreiramo individualne edukacije iz javne nabave i koncesija.

Temporis savjetovanje d.o.o., Zagreb, ovlašteni je nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave. Rješenja o ovlaštenju KLASA: UP/I-406-01/14-01/04; URBROJ: 526-06-02-02-02/1-16-13, izdano je od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske 20. veljače 2014. godine i vrijedi do 20. veljače 2020. godine. Temporis savjetovanje d.o.o. vodi se u Registru nositelja Programa izobrazbe pod evidencijskim brojem 33. 

Nastavu (predavanja, vježbe) u sklopu Programa izobrazbe provode stručne osobe, treneri javne nabave.

REFERENCE

Održali smo niz edukacija u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Zadru, Dubrovniku, Rovinju i Opatiji. Više od 3000 polaznika sudjelovalo je na našim edukacijama… Opširnije
Sudionici naših edukacija su…Opširnije

BILTEN JAVNE NABAVE u RH
- PRETPLATA ZA 2018.-

U tijeku je pretplata na Bilten javne nabave za 2018.

Iskoristite popust od 20% na pretplatu Biltena za 2018.

Opširnije

Primajte naše novosti:
 
ŽELITE SURAĐIVATI
Ako imate zanimljiv projekt i potrebna vam je naša stručnost?
 
STUPITE U KONTAKT