EU fondovi i priprema projekata

Europski fondovi danas su aktualna tema u Republici Hrvatskoj, ali potencijalni korisnici fondova nemaju točnu i jasnu sliku o tome: što su fondovi, koji su najvažniji, što će fondovi financirati i u koje sektore EU namjerava ulagati. Fondovi nisu zamršeni labirint već predstavljaju jasnu strukturu koja se mora poštivati prilikom apliciranja, tenderiranja i implementacije. Navedeno se često zanemaruje što za posljedicu ima nedostatak kvalitetno napisanih i dokumentiranih projekata pa i samih projektnih ideja. Dobra projektna ideja i kvalitetno napisan projekt osnovni su preduvjeti uspjeha prilikom iskorištavanja financijskih i poslovnih prilika koje nam se otvaraju kroz EU fondove. Potrebno je osigurati kapacitete organizacija za osmišljavanje projektnih ideja, ispunjavanje dokumentiranih prijava, učinkovitu provedbu te uspješno upravljanje EU projektima.

Javnom i privatnom sektoru nudimo usluge kroz sve faze od ideje do njene implementacije:

  • • Identifikacija i formulacija projektnih ideja
  • • Izrade logičkih matrica i priprema projektnih prijedloga
  • • Pripreme ponuda i projektnih prijava
  • • Stručna podrška kroz postupak nabave
  • • Sustav pravne zaštite
  • • Ugovaranje i izvršenje ugovora

 

Ukazujemo na potrebu kreiranja jasnih strateških dokumenata i akcijskih planova na regionalnoj i lokalnoj razini koji pomažu lakšem ostvarivanju pristupa EU fondovima. Strateški plan i jasna organizacija predstavljaju prvi korak u dugoročnoj apsorpciji kapaciteta EU fondova. Dugoročna održivost i povezanost sa strateškim dokumentima predstavljaju temelj koji je potreban svakoj ideji na putu prema uspjehu.

REFERENCE

Održali smo niz edukacija u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Zadru, Dubrovniku, Rovinju i Opatiji. Više od 3000 polaznika sudjelovalo je na našim edukacijama… Opširnije
Sudionici naših edukacija su…Opširnije

PROGRAMI USAVRŠAVANJA

» 15.03.2018. - ZAGREB
» 22.03.2018. - ZAGREB
» 28.03.2018. - ZAGREB

BILTEN JAVNE NABAVE u RH
- PRETPLATA ZA 2018.-

U tijeku je pretplata na Bilten javne nabave za 2018.

Iskoristite popust od 20% na pretplatu Biltena za 2018.

Opširnije

Primajte naše novosti:
 
ŽELITE SURAĐIVATI
Ako imate zanimljiv projekt i potrebna vam je naša stručnost?
 
STUPITE U KONTAKT