ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE: OKVIRNI SPORAZUMI, PRAVNA ZAŠTITA I DINAMIČKI SUSTAV NABAVE

Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Okvirni sporazum (predmet nabave podijeljen na grupe) – kroz propise, praksu i EOJN RH
 • Pregled i ocjena ponuda kroz odluke DKOM-a/VUS-a
 • Dinamički sustav nabave – kroz propise i praksu
Vrijeme održavanja:
18. srpnja 2024s početkom u 08:45 i u trajanju od 8 nastavnih sati. Registracija polaznika od 08:30 sati.
Mjesto održavanja:
WEBINAR. On-line predavanje, certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o., (prikaz na karti)
Naknada:
Iznosi 195,00 EUR (+PDV) po sudioniku. Naknada uključuje:
 • 155,00 EUR za edukaciju. Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.
 • 40,00 EUR (+PDV, 13%) za Bilten javne nabave u RH.

Popusti su već uračunati u naknadu.
Nastavni materijal uključuje prezentacije predavača i Bilten javne nabave u RH.
Nakon održane edukacije Bilten dostavljamo polaznicima, poštom na adresu iz prijavnice.
Predavači:
Ana Marija Šutić Anđelko Rukelj Maja Belošić Glorija Raguž Blažević Martina Švegovec Zoran Blažević .

Program usavršavanja provode stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi, ovlašteni treneri javne nabave.

Broj bodova:
8 bodova. Broj polaznika je ograničen na 50.
Detaljnije o edukaciji
 • Priprema dokumentacije o nabavi i provođenje okvirnog sporazuma – kroz propise i praksu;
 • Kako se priprema dokumentacija o nabavi ako je predmet nabave podijeljen na grupe;
 • Sklapanje i izvršenje ugovora po okvirnom sporazumu – pitanja i rješenja iz prakse;
 • Priprema dokumentacije o nabavi i provođenje okvirnog sporazuma – kroz EOJN RH (objava poziva na nadmetanje, otvaranje ponuda, pregled i ocjena, objava odluke, predaja ponude).
 • Priprema dokumentacije o nabavi i provođenje okvirnog sporazuma – kroz propise i praksu;
 • Kako se priprema dokumentacija o nabavi ako je predmet nabave podijeljen na grupe;
 • Sklapanje i izvršenje ugovora po okvirnom sporazumu – pitanja i rješenja iz prakse;
 • Priprema dokumentacije o nabavi i provođenje okvirnog sporazuma – kroz EOJN RH (objava poziva na nadmetanje, otvaranje ponuda, pregled i ocjena, objava odluke, predaja ponude).
 • Kako se provodi pregled i ocjena sukladno praksi DKOM-a i VUS-a;
 • Pregled i ocjena ponuda – aktualna praksa relevantnih institucija u sustavu javne nabave (sposobnost, jamstva, ENP itd).
 • Uspostava i provođenje dinamičkog sustava nabave – kroz propise i praksu relevantnih institucija u sustavu javne nabave;
 • Dinamički sustav u praksi – problemi i prednosti.
Uplata
Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, Lopatinečka ulica 4
IBAN: HR53 2340 0091 1106 1551 9
MBS: 080845415
OIB: 80885983918

Program usavršavanja odobren je od Ministarstva gospodarstva.
Evidencijski broj: 2024-0212.
Pohađanjem programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Prijaviti se možete
 • Putem online prijavnice
 • Na način da ispunjenu pdf prijavnicu pošaljete mailom na adresu info@temporis.hr ili faxom na broj: 01/6431 870
Prijavite se