ZATVARANJE 2022. I PRIPREMA ZA 2023. GODINU

Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava
 • Jednostavna nabava i uvođenje EUR-a
 • Zelena nabava – primjeri iz prakse
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije
 • Financijske korekcije i javna nabava
Vrijeme održavanja:
27. listopada 2022s početkom u 09:00 i u trajanju od 8 nastavnih sati. Registracija polaznika od 08:30 sati.
Mjesto održavanja:
WEBINAR. On-line predavanje, certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o., (prikaz na karti)
Naknada:
Iznosi 1.300,00 kuna (+PDV) po sudioniku.
Naknada u eurima: 172,54 eura (+PDV) po sudioniku; Tečaj: 1 euro = 7,53450 kuna.
 
  Naknada uključuje:
 • 1.080,00 kuna za edukaciju. Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.
 • 220,00 kuna (+PDV, 13%) za Bilten javne nabave u RH – Jednostavna nabava.

Popusti su već uračunati u naknadu.
Nastavni materijal uključuje prezentacije predavača i Bilten javne nabave u RH – Jednostavna nabava.
Nakon održane edukacije Bilten dostavljamo polaznicima, poštom na adresu iz prijavnice.
Predavači:
Martina Švegovec Glorija Raguž Blažević Valentina Turkalj Ana Šimić Zoran Blažević .

Program usavršavanja provode stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi, ovlašteni treneri javne nabave.

Broj bodova:
8 bodova. Broj polaznika je ograničen na 50.
Detaljnije o edukaciji
 • Izmjene ZJN-a i utjecaj na poslovanje naručitelja i ponuditelja;
 • Uvođenje EUR-a i javna nabava;
 • Primjeri iz prakse.
 • Kako uvođenje EUR-a utječe na planiranje, provođenje postupaka i izvršenje jednostavne nabave?
 • Istraživanje tržišta i planiranje jednostavne nabave;
 • Priprema i pokretanje postupka jednostavne nabave;
 • Prikupljanje ponuda; Otvaranje ponuda;
 • Pregled i ocjena ponuda; Odlučivanje naručitelja i odabir ponude;
 • Ugovaranje i izvršenje ugovora o javnoj (jednostavnoj) nabavi;
 • Primjeri iz prakse.
 • Što je zelena nabava – pravni okvir, specifičnosti i zahtjevi u RH;
 • Nabavne kategorije primjenjive za zelenu nabavu;
 • Priprema dokumentacije o nabavi – zelena nabava;
 • Kako doći do potrebnih informacija – primjeri iz prakse.
 • Upravljanje izvršenjem ugovora i okvirnih sporazuma;
 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – promjena cijena;
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije.
 • Što su financijske korekcije?
 • Kako izbjeći financijske korekcije?
 • Primjeri financijskih korekcija u RH.
Uplata
Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, Lopatinečka ulica 4
IBAN: HR53 2340 0091 1106 1551 9
MBS: 080845415
OIB: 80885983918

Program usavršavanja odobren je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Evidencijski broj: 2022-0430
Pohađanjem programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Prijaviti se možete
 • Putem online prijavnice
 • Na način da ispunjenu pdf prijavnicu pošaljete mailom na adresu info@temporis.hr ili faxom na broj: 01/6431 870
Prijavite se