OTVORENI POSTUPAK, PREGLED I OCJENA, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA

Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
 • Pravna zaštita – Nova praksa DKOM-a sukladno presudama VUS-a
 • Izvršenje ugovora s fokusom na: ENP, financijske korekcije i promjene cijena
Vrijeme održavanja:
16. prosinca 2021s početkom u 09:00 i u trajanju od 8 nastavnih sati. Registracija polaznika od 08:30 sati.
Mjesto održavanja:
WEBINAR. On-line predavanje, certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o., (prikaz na karti)
Naknada:
Iznosi 1.120,00 kuna (+PDV) po sudioniku, a uključuje:
 • 900,00 kuna naknada za edukaciju. Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.
 • 220,00 kuna (+PDV, 13%) naknada za Bilten javne nabave u RH br. 22 (Postupci javne nabave kroz presude Visokog upravnog suda RH, II. DIO).
Popusti su već uračunati u naknadu.
Nastavni materijal uključuje prezentacije predavača i Bilten javne nabave u RH br. 22.
Predavači:
Sanda Božičević Martina Švegovec Anđelko Rukelj Zoran Blažević Glorija Raguž Blažević .

Program usavršavanja provode stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi, ovlašteni treneri javne nabave.

Broj bodova:
8 bodova. Broj polaznika je ograničen na 50.
Detaljnije o edukaciji
 • Otvoreni postupak javne nabave – priprema, tijek postupka i ugovaranje;
 • Najčešći propusti u praksi i kako ih otkloniti.
 • Postupak pregleda i ocjene ponuda sukladno zakonodavstvu iz područja javne nabave;
 • Najčešći propusti u praksi i kako ih otkloniti;
 • Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području javne nabave.
 • Odluke DKOM-a donesene temeljem presuda VUS-a – promjena prakse;
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja tijekom 2021. godine;
 • Prijedlozi za unapređenje rada naručitelja.
 • Izvršenje ugovora i ENP – najčešće pogreške u RH tijekom izvršenja ugovora vezane za ENP i kako ih ispraviti;
 • Izvršenje ugovora i financijske korekcije – nepravilnosti tijekom izvršenja ugovora koje uzrokuju financijske korekcije;
 • Izvršenje ugovora i promjene cijena – Zaključak Vlade RH o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda.
Uplata
Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, Kutnjački put II A
IBAN: HR53 2340 0091 1106 1551 9
MBS: 080845415
OIB: 80885983918

Program usavršavanja odobren je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Evidencijski broj: 2021-0439.
Pohađanjem programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Prijaviti se možete
 • Putem online prijavnice
 • Na način da ispunjenu pdf prijavnicu pošaljete mailom na adresu info@temporis.hr ili faxom na broj: 01/6431 870
Prijavite se