NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI

Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Kako zakonito i kvalitetno opisati predmet nabave (tehničke specifikacije i troškovnik) – propisi i praksa u javnoj nabavi
 • Sposobnost gospodarskog subjekta i kako se dokazuje
 • Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave
 • Javna nabava kroz presude Visokog upravnog suda RH
Vrijeme održavanja:
12. ožujka 2021s početkom u 09:00 i u trajanju od 8 nastavnih sati. Registracija polaznika od 08:30 sati.
Mjesto održavanja:
WEBINAR. On-line predavanje, certificirani program usavršavanja, (prikaz na karti)
Naknada:
Iznosi 1.120,00 kuna (+PDV) po sudioniku, a uključuje:
 • 900,00 kuna naknada za edukaciju. Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.
 • 220,00 kuna (+PDV, 13%) naknada za Bilten javne nabave u RH br. 20 (Za naručitelje i ponuditelje: PITALI STE – ODGOVORILI SMO, odgovori i rješenja na pitanja i probleme iz prakse javne nabave).
Popusti su već uračunati u naknadu. Nastavni materijal uključuje prezentacije predavača i Bilten javne nabave u RH br. 20.
Predavači:
Sanda Božičević Martina Juričić Anđelko Rukelj Mihaela Matokanović Džimbeg Glorija Raguž Blažević Zoran Blažević .

Program usavršavanja provode stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi, ovlašteni treneri javne nabave.

Broj bodova:
8 bodova. Broj polaznika je ograničen na 50.
Detaljnije o edukaciji
 • Opis predmeta nabave, tehničke specifikacije i kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave – poštivanje propisa i zadržavanje kvalitete predmeta nabave;
 • Opis predmeta nabave i troškovnik – poštivanje propisa i zadržavanje kvalitete predmeta nabave;
 • Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području javne nabave.
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) – sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomska i financijska sposobnost, tehnička i stručna sposobnost;
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta sposobnosti gospodarskog subjekta;,
 • Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području javne nabave.
 • Nove odluke DKOM-a po fazama postupka, rujan 2020 – ožujak 2021;
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja tijekom 2020/2021;
 • Prijedlozi za unapređenje rada naručitelja.
 • Postupak javne nabave kroz presude Visokog upravnog suda RH, korak po korak kroz postupak i presude;
 • Najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja u postupku i kako ih ispraviti;
 • Primjeri iz prakse.
Uplata
Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, Kutnjački put II A
IBAN: HR53 2340 0091 1106 1551 9
MBS: 080845415
OIB: 80885983918

Program usavršavanja odobren je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Evidencijski broj: 2021-0017.
Pohađanjem programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Prijaviti se možete
 • Putem online prijavnice
 • Na način da ispunjenu pdf prijavnicu pošaljete mailom na adresu info@temporis.hr ili faxom na broj: 01/6431 870
Prijavite se