NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI

Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD
 • ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
Vrijeme održavanja:
20. studenoga 2020s početkom u 09:00 i u trajanju od 8 nastavnih sati. Registracija polaznika od 08:30 sati.
Mjesto održavanja:
WEBINAR. On-line predavanje, certificirani program usavršavanja, (prikaz na karti)
Naknada:
Iznosi 1.120,00 kuna (+PDV) po sudioniku, a uključuje:
 • 900,00 kuna (+PDV, 25%) naknada za edukaciju,
 • 220,00 kuna (+PDV, 13%) naknada za Bilten javne nabave u RH br. 19 (Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata – primjeri i problemi iz prakse).
Popusti su već uračunati u naknadu. Nastavni materijal uključuje prezentacije predavača i Bilten javne nabave u RH br. 19. Nakon održane edukacije Bilten dostavljamo polaznicima, poštom na adresu iz prijavnice.
Predavači:
Glorija Raguž Blažević Martina Juričić Zoran Blažević .

Program usavršavanja provode stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi, ovlašteni treneri javne nabave.

Broj bodova:
8 bodova. Broj polaznika je ograničen na 50.
Detaljnije o edukaciji
 • Obvezne i ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim pozitivnim propisima;
 • Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje;
 • Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području javne nabave.
 • Uvjeti sposobnosti sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim pozitivnim propisima;
 • Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta sposobnosti gospodarskog subjekta;
 • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – propisi i praksa;
 • Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području javne nabave.
 • ENP – kriterij za odabir ponude, određivanje kriterija i ocjenjivanje;
 • Kriteriji za odabir ponude za nabavu robe, radova i usluga – specifičnosti za različite predmete nabave;
 • Aktualni primjeri iz prakse.
 • Upravljanje izvršenjem ugovora;
 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma;
 • Raskid ugovora – koje su opcije za naručitelja prije raskida ugovora?
Uplata
Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, Kutnjački put II A
IBAN: HR53 2340 0091 1106 1551 9
MBS: 080845415
OIB: 80885983918

Program usavršavanja odobren je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Evidencijski broj: 2020-0394.
Pohađanjem programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.
Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Prijaviti se možete
 • Putem online prijavnice
 • Na način da ispunjenu pdf prijavnicu pošaljete mailom na adresu info@temporis.hr ili faxom na broj: 01/6431 870
Prijavite se