JEDOSTAVNA NABAVA – DIGITALIZACIJA I REVIZIJA SUSTAVA

Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Jednostavna nabava i revizija sustava javne nabave – plan nabave, postupak, registar ugovora
 • Digitalizacija postupka jednostavne nabave
 • Jednostavna nabava kroz EOJN RH
Vrijeme održavanja:
24. srpnja 2024s početkom u 08:45 i u trajanju od 8 nastavnih sati. Registracija polaznika od 08:30 sati.
Mjesto održavanja:
WEBINAR. On-line predavanje, certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o., (prikaz na karti)
Naknada:
Iznosi 195,00 EUR (+PDV) po sudioniku. Naknada uključuje:
 • 155,00 EUR za edukaciju. Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.
 • 40,00 EUR (+PDV, 13%) za Bilten javne nabave u RH.

Popusti su već uračunati u naknadu.
Nastavni materijal uključuje prezentacije predavača i Bilten javne nabave u RH.
Nakon održane edukacije Bilten dostavljamo polaznicima, poštom na adresu iz prijavnice.
Predavači:
Glorija Raguž Blažević Marijana Raguž Knežević Zvonimir Jukić Zoran Blažević Martina Švegovec .

Program usavršavanja provode stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi, ovlašteni treneri javne nabave.

Broj bodova:
8 bodova. Broj polaznika je ograničen na 50.
Detaljnije o edukaciji
 • Plan nabave i jednostavna nabava – kako se priprema i objavljuje plan nabave sukladno propisima, praksi i EOJN-u RH;
 • Jednostavna nabava – kako se priprema i provodi postupak (Prikupljanje i otvaranje ponuda; Pregled i ocjena ponuda; Odlučivanje naručitelja i odabir ponude);
 • Registar ugovora i jednostavna nabava – kako se priprema i ažurira sukladno propisima, praksi i EOJN-u RH;
 • Državna revizija – od Plana nabave do Registra ugovora, najčešće pogreške i preporuke za bolje upravljanje nabavom (pogreške utvrđene revizijom i kako ih izbjeći – analiza tržišta, planiranje, postupci, izvršenje nabave i registar ugovora).
 • Plan nabave i jednostavna nabava – kako se priprema i objavljuje plan nabave sukladno propisima, praksi i EOJN-u RH;
 • Jednostavna nabava – kako se priprema i provodi postupak (Prikupljanje i otvaranje ponuda; Pregled i ocjena ponuda; Odlučivanje naručitelja i odabir ponude);
 • Registar ugovora i jednostavna nabava – kako se priprema i ažurira sukladno propisima, praksi i EOJN-u RH;
 • Državna revizija – od Plana nabave do Registra ugovora, najčešće pogreške i preporuke za bolje upravljanje nabavom (pogreške utvrđene revizijom i kako ih izbjeći – analiza tržišta, planiranje, postupci, izvršenje nabave i registar ugovora).
 • Jednostavna nabava – rad naručitelja u sustavu EOJN-a RH (objava poziva na nadmetanje, otvaranje ponuda, pregled i ocjena, objava odluke);
 • Jednostavna nabava – rad ponuditelja u sustavu EOJN-a RH (predaja ponude).
 • Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave;
 • Prikupljanje i otvaranje ponuda;
 • Pregled i ocjena ponuda;
 • Odlučivanje naručitelja i odabir ponude;
 • Primjena načela javne nabave – transparentnost, ekonomičnost i učinkovitost;
 • Specifičnosti ugovora jednostavne nabave (roba, radovi, usluge);
 • Preporuke za bolje upravljanje jednostavnom nabavom.
Uplata
Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, Lopatinečka ulica 4
IBAN: HR53 2340 0091 1106 1551 9
MBS: 080845415
OIB: 80885983918

Program usavršavanja odobren je od Ministarstva gospodarstva.
Evidencijski broj: 2024-0213.
Pohađanjem programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Prijaviti se možete
 • Putem online prijavnice
 • Na način da ispunjenu pdf prijavnicu pošaljete mailom na adresu info@temporis.hr ili faxom na broj: 01/6431 870
Prijavite se