JEDNOSTAVNA NABAVA, REVIZIJA JAVNE NABAVE, NOVI EOJN RH, SUKOB INTERESA

Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Jednostavna nabava – provođenje postupaka i upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja
 • Revizija sustava javne nabave – od Plana nabave do Registra ugovora
 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)
 • Sukob interesa i javna nabava – primjeri iz prakse
Vrijeme održavanja:
14. ožujka 2024s početkom u 08:45 i u trajanju od 8 nastavnih sati. Registracija polaznika od 08:30 sati.
Mjesto održavanja:
WEBINAR. On-line predavanje, certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o., (prikaz na karti)
Naknada:
Iznosi 155,00 EUR po sudioniku. Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

Popusti su već uračunati u naknadu.
Nastavni materijal uključuje prezentacije predavača.
Predavači:
Glorija Raguž Blažević Marijana Raguž Knežević Zvonimir Jukić Miljenko Cvitanović Martina Švegovec Zoran Blažević .

Program usavršavanja provode stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi, ovlašteni treneri javne nabave.

Broj bodova:
8 bodova. Broj polaznika je ograničen na 50.
Detaljnije o edukaciji
 • Planiranje jednostavne nabave – načelo svrhovitog trošenja javnih sredstava;
 • Priprema i provođenje postupka jednostavne nabave – načelo transparentnosti i ekonomičnosti;
 • Prikupljanje i otvaranje ponuda;
 • Pregled i ocjena ponuda; Odlučivanje naručitelja i odabir ponude – načelo transparentnosti;
 • Ugovaranje i izvršenje ugovora o javnoj (jednostavnoj) nabavi;
 • Primjeri iz prakse.
 • Upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja;
 • Pregled učestalih pogrešaka utvrđenih revizijom i kako ih izbjeći;
 • Revizija učinkovitosti javne nabave kod naručitelja – analiza tržišta, planiranje, postupci, izvršenje nabave i registar ugovora;
 • Državna revizija – od Plana nabave do Registra ugovora, najčešće pogreške i preporuke.
 • Novi EOJN RH – nova platforma za objavljivanje javne nabave u RH;
 • Novine vezane za rad u EOJN-u RH – novi način pripreme i objave dokumentacije o nabavi te provođenja postupaka javne nabave;
 • Što zahtijeva posebnu pažnju kod primjene novog EOJN RH?
 • Što je sukob interesa?
 • Javna nabava – kako nastaje sukob interesa?
 • Prekršajna i kaznena odgovornost u kontekstu ZJN-a, Prekršajnog zakona i Kaznenog zakona;
 • Najčešće nepravilnosti u sustavu javne nabave i kako ih ispraviti, potencijalne sankcije i kako ih izbjeći.
Uplata
Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, Lopatinečka ulica 4
IBAN: HR53 2340 0091 1106 1551 9
MBS: 080845415
OIB: 80885983918

Program usavršavanja odobren je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Evidencijski broj: 2024-0039. 
Pohađanjem programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Prijaviti se možete
 • Putem online prijavnice
 • Na način da ispunjenu pdf prijavnicu pošaljete mailom na adresu info@temporis.hr ili faxom na broj: 01/6431 870
Prijavite se