JEDNOSTAVNA NABAVA – POSTUPAK, EOJN, REVIZIJA; PRAVNA ZAŠTITA

Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Jednostavna nabava, I. DIO (upravljanje nabavom) – od planiranja do izvršenja kroz faze nabave i obrasce, korak po korak
 • Jednostavna nabava, II. DIO (primjena EOJN-a RH) – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak
 • Jednostavna nabava, III. DIO (učinkovitost) – revizija sustava javne (jednostavne) nabave kod naručitelja
 • Pravna zaštita – izmjene ZJN-a i praksa DKOM-a/VUS-a
Vrijeme održavanja:
21. srpnja 2022s početkom u 09:00 i u trajanju od 8 nastavnih sati. Registracija polaznika od 08:30 sati.
Mjesto održavanja:
WEBINAR. On-line predavanje, certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o., (prikaz na karti)
Naknada:
Iznosi 1.300,00 kuna (+PDV) po sudioniku, a uključuje:
 • 1.080,00 kuna naknada za edukaciju. Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.
 • 220,00 kuna (+PDV, 13%) naknada za Bilten javne nabave u RH - Jednostavna nabava.
Popusti su već uračunati u naknadu.
Nastavni materijal uključuje prezentacije predavača i Bilten javne nabave u RH - Jednostavna nabava. 
Nakon održane edukacije Bilten dostavljamo polaznicima, poštom na adresu iz prijavnice.
Predavači:
Glorija Raguž Blažević Ostap Graljuk Sanda Božičević Anđelko Rukelj Zoran Blažević Martina Švegovec .

Program usavršavanja provode stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi, ovlašteni treneri javne nabave.

Broj bodova:
8 bodova. Broj polaznika je ograničen na 50.
Detaljnije o edukaciji
 • Planiranje jednostavne nabave;
 • Priprema i pokretanje postupka jednostavne nabave;
 • Prikupljanje ponuda;
 • Otvaranje ponuda;
 • Pregled i ocjena ponuda; Odlučivanje naručitelja i odabir ponude;
 • Ugovaranje i izvršenje ugovora o javnoj (jednostavnoj) nabavi;
 • Primjeri iz prakse.
 • Moduli jednostavne nabave u EOJN-u RH;
 • Jednostavna nabava – rad naručitelja u sustavu EOJN-a RH;
 • Jednostavna nabava – rad ponuditelja u sustavu EOJN-a RH;
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja u primjeni EOJN-a RH i kako ih izbjeći.
 • Upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja;
 • Revizija učinkovitosti javne (jednostavne) nabave kod naručitelja – analiza tržišta, planiranje, postupci, izvršenje nabave i registar ugovora;
 • Propusti naručitelja u upravljanju javnom (jednostavnom) nabavom i kako ih izbjeći – primjeri iz prakse.
 • Pravna zaštita – izmjene ZJN-a;
 • Odluke DKOM-a donesene temeljem presuda VUS-a – promjena prakse;
 • Nove odluke DKOM-a u 2022. godini;
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja tijekom 2022. godine.
Uplata
Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, Lopatinečka ulica 4
IBAN: HR53 2340 0091 1106 1551 9
MBS: 080845415
OIB: 80885983918

Program usavršavanja odobren je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Evidencijski broj: 2022-0267.
Pohađanjem programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Prijaviti se možete
 • Putem online prijavnice
 • Na način da ispunjenu pdf prijavnicu pošaljete mailom na adresu info@temporis.hr ili faxom na broj: 01/6431 870
Prijavite se