JAVNA NABAVA U VRIJEME IZVANREDNIH OKOLNOSTI

Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Planiranje i istraživanje tržišta
 • Izrada dokumentacije o nabavi
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja kroz otvoreni postupak
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
Vrijeme održavanja:
14. srpnja 2022s početkom u 09:00 i u trajanju od 8 nastavnih sati. Registracija polaznika od 08:30 sati.
Mjesto održavanja:
Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 (prikaz na karti)
Naknada:
Iznosi 1.300,00 kuna (+PDV) po sudioniku, a uključuje:
 • 1.080,00 kuna naknada za edukaciju. Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.
 • 220,00 kuna (+PDV, 13%) naknada za Bilten javne nabave u RH br. 22 (Postupci javne nabave kroz presude Visokog upravnog suda RH - II. DIO, * do isteka zaliha).
Popusti su već uračunati u naknadu.
Nastavni materijal uključuje prezentacije predavača i Bilten javne nabave u RH br. 22.
Predavači:
Zoran Turuk Martina Švegovec Sanda Božičević Zoran Blažević Glorija Raguž Blažević .

Program usavršavanja provode stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi, ovlašteni treneri javne nabave.

Broj bodova:
8 bodova. Broj polaznika je ograničen na 50.
Detaljnije o edukaciji
 • Procijenjena vrijednost nabave i istraživanje tržišta;
 • Prilagodba tehničkih specifikacija ovisno o rezultatu istraživanja;
 • Istraživanje tržišta i ENP;
 • UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/576 od 8. travnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini – primjena u praksi;
 • Kako doći do potrebnih informacija – primjeri iz prakse.
 • Kako izraditi dokumentaciju o nabavi u vrijeme izvanrednih okolnosti – opći podaci, podaci o predmetu nabave, osnove za isključenje gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti), ESPD, podaci o ponudi, ostale odredbe;
 • Dokumentacija o nabavi i izmjene tijekom izvršenja (članak 315. ZJN-a);
 • Primjeri iz prakse.
 • Izrada dokumentacije o nabavi;
 • Dostava ponuda;
 • Pregled i ocjena ponuda;
 • Donošenje odluke o odabiru/odluke o poništenju;
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja kroz otvoreni postupak te kako ih ispraviti.
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u vrijeme izvanrednih okolnosti;
 • Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja tijekom izvršenja ugovora;
 • Izmjene uvjeta ugovora o javnoj nabavi (radovi, robe i usluge);
 • Odnos Zakona o obveznim odnosima i Zakona o javnoj nabavi.
Uplata
Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, Lopatinečka ulica 4
IBAN: HR53 2340 0091 1106 1551 9
MBS: 080845415
OIB: 80885983918

Program usavršavanja odobren je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Evidencijski broj: 2022-0264.
Pohađanjem programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Prijaviti se možete
 • Putem online prijavnice
 • Na način da ispunjenu pdf prijavnicu pošaljete mailom na adresu info@temporis.hr ili faxom na broj: 01/6431 870
Prijavite se