JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ FONDOVA EU

Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Otvoreni postupak javne nabave
 • Dokumentacija o nabavi – kako izraditi zakonitu i kvalitetnu dokumentaciju o nabavi
 • Financijske korekcije i javna nabava
 • Izvršenje ugovora o javnoj nabavi s fokusom na izmjene
Vrijeme održavanja:
15. srpnja 2022s početkom u 09:00 i u trajanju od 8 nastavnih sati. Registracija polaznika od 08:30 sati.
Mjesto održavanja:
WEBINAR. On-line predavanje, certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o., (prikaz na karti)
Naknada:
Iznosi 1.300,00 kuna (+PDV) po sudioniku, a uključuje:
 • 1.080,00 kuna naknada za edukaciju. Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.
 • 220,00 kuna (+PDV, 13%) naknada za Bilten javne nabave u RH br. 24 (Postupci javne nabave kroz presude Visokog upravnog suda RH, IV. DIO).
Popusti su već uračunati u naknadu.
Nastavni materijal uključuje prezentacije predavača i Bilten javne nabave u RH br. 24. 
Nakon održane edukacije Bilten dostavljamo polaznicima, poštom na adresu iz prijavnice.
Predavači:
Sanda Božičević Valentina Turkalj Ana Šimić Zoran Blažević Glorija Raguž Blažević Martina Švegovec .

Program usavršavanja provode stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi, ovlašteni treneri javne nabave.

Broj bodova:
8 bodova. Broj polaznika je ograničen na 50.
Detaljnije o edukaciji
 • Otvoreni postupak javne nabave – priprema, tijek postupka i ugovaranje;
 • Otvoreni postupak javne nabave i provedba projekata financiranih iz fondova EU;
 • Najčešći propusti u praksi i kako ih otkloniti;
 • Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području javne nabave.
 • Kako izraditi dokumentaciju o nabavi – opći podaci, podaci o predmetu nabave, osnove za isključenje gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti), ESPD, podaci o ponudi, ostale odredbe;
 • Dokumentacija o nabavi i provedba projekata financiranih iz fondova EU;
 • Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području javne nabave.
 • Što su financijske korekcije i kako ih izbjeći?
 • Primjeri financijskih korekcija u RH;
 • Prigovori na financijske korekcije;
 • Najčešći propusti naručitelja i preporuke za otklanjanje.
 • Upravljanje izvršenjem ugovora;
 • Izmjena ugovora tijekom izvršenja (Zaključak Vlade RH, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obveznim odnosima i FIDIC;
 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi – promjena cijena kod radova, robe i usluga;
 • Raskid ugovora – koje su opcije za naručitelja prije raskida ugovora?
Uplata
Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, Lopatinečka ulica 4
IBAN: HR53 2340 0091 1106 1551 9
MBS: 080845415
OIB: 80885983918

Program usavršavanja odobren je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Evidencijski broj: 2022-0266
Pohađanjem programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Prijaviti se možete
 • Putem online prijavnice
 • Na način da ispunjenu pdf prijavnicu pošaljete mailom na adresu info@temporis.hr ili faxom na broj: 01/6431 870
Prijavite se