ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, ZAJEDNICA, PODUGOVARANJE, OSLANJANJE, JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, FINANCIJSKE KOREKCIJE

Programi usavršavanja u području javne nabave
 • Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja
 • Zajednica ponuditelja
 • Podugovaranje u javnoj nabavi
 • Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
 • Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija
 • Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti
 • Financijske korekcije i javna nabava
Vrijeme održavanja:
09. lipnja 2022s početkom u 09:00 i u trajanju od 8 nastavnih sati. Registracija polaznika od 08:30 sati.
Mjesto održavanja:
WEBINAR. On-line predavanje, certificirani program usavršavanja, Temporis savjetovanje d.o.o., (prikaz na karti)
Naknada:
Iznosi 1.300,00 kuna (+PDV) po sudioniku, a uključuje:
 • 1.080,00 kuna naknada za edukaciju. Oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.
 • 220,00 kuna (+PDV, 13%) naknada za Bilten javne nabave u RH br. 23 (Postupci javne nabave kroz presude Visokog upravnog suda RH, III. DIO).
Popusti su već uračunati u naknadu.
Nastavni materijal uključuje prezentacije predavača i Bilten javne nabave u RH br. 23. 
Nakon održane edukacije Bilten dostavljamo polaznicima, poštom na adresu iz prijavnice.
Predavači:
Zoran Turuk Glorija Raguž Blažević Martina Švegovec Ana Šimić Zoran Blažević .

Program usavršavanja provode stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi, ovlašteni treneri javne nabave.

Broj bodova:
8 bodova. Broj polaznika je ograničen na 50.
Detaljnije o edukaciji
 • Pravni okvir i obveze naručitelja;
 • Specifičnosti i zahtjevi u Republici Hrvatskoj;
 • Kako doći do potrebnih informacija – primjeri iz prakse;
 • UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/576 od 8. travnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini – primjena u praksi.
 • Zajednica ponuditelja – postupanje u postupku javne nabave na strani naručitelja i ponuditelja;
 • Podugovaranje u javnoj nabavi – postupanje u postupku javne nabave na strani naručitelja i ponuditelja;
 • Oslanjanje na sposobnost drugog subjekta – problemi u praksi i kako ih izbjeći;
 • Primjeri iz prakse, tumačenja i odluke relevantnih institucija u području javne nabave.
 • Na što i kada tehničke specifikacije smiju upućivati?
 • Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti;
 • Dokazna sredstva za jednakovrijednost.
 • Sadržaj i priprema troškovnika – najčešće pogreške naručitelja i kako ih ispraviti;
 • Popunjavanje troškovnika – najčešće pogreške ponuditelja i kako ih ispraviti;
 • Postupak pregleda i ocjene troškovnika – najčešće pogreške i kako ih ispraviti.
 • Što su financijske korekcije i kako ih izbjeći?
 • Primjeri financijskih korekcija u RH;
 • Prigovori na financijske korekcije;
 • Najčešći propusti naručitelja i preporuke za otklanjanje.
Uplata
Temporis savjetovanje d.o.o. Zagreb, Lopatinečka ulica 4
IBAN: HR53 2340 0091 1106 1551 9
MBS: 080845415
OIB: 80885983918

Program usavršavanja odobren je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Evidencijski broj: 2022-0242.
Pohađanjem programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Prijaviti se možete
 • Putem online prijavnice
 • Na način da ispunjenu pdf prijavnicu pošaljete mailom na adresu info@temporis.hr ili faxom na broj: 01/6431 870
Prijavite se